Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


65 document(en) met "ethiek" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 42, Juni 1993 • Herman Asselberghs • Een respectvolle worsteling
Anything goes' vat zijn esthetiek en zijn ethiek het best samen: de gevestigde technieken worden grotendeels genegeerd, ordinaire en natuurlijke bewegingen gaan deel uitmaken van de grotendeels...Het 'onnatuurlijke' knip- en plakwerk hield in zijn ogen van meet af aan een ethiek in. Hij schrijft (in 1974, in het artikel Muziek en Technologie): 'Ik geloof in de 'tussenkomst' van de technologie

Nr. 43, November 1993 • Hugo Durieux • Muziek/ Theater/ Politiek
Nu zou je kunnen denken dat Antigone ook/bij uitstek een drama is over staatsbelang en politieke ethiek

Nr. 46, Januari 1994 • Marleen Baeten • Engelengezang uit de hel
Murx... sluit nauw aan bij wat Kristeva een "ethiek van respect voor het onverenigbare" noemt...Die ethiek zou volgens haar moeten uitgaan van een opvatting over menselijke waardigheid "waarin de vervreemding, de dramatiek en de dilemma's van de mensheid tot uitdrukking komen

Nr. 48, Februari 1995 • Ali Khedher • De Arabische cultuur of... De parabel van...
Ethiek, cultuur, macht Om redenen van ethiek willen de cultuurmensen geen macht; zij die er zich meester van maken zijn zij die hun bestaan enkel rechtvaardigen door die macht, door luiheid...dichtheid in de huidige ruimte, een kort moment vol licht, een intieme gemeenschap met het Al van onze essentie, legt aan de ethiek de plicht op om 'meer te zijn', om vrij te zijn

Nr. 52, Januari 1995 • Luk Van den Dries, Wouter Hessels • De toeschouwer een geweten getrapt
De al te humane Aufklärung staat ver van onze genotzuchtige, postmoderne samenleving, waar waardenvolle ethiek verbannen is naar een onbewoond eiland en elk citerend oordeel over wat of wie dan ook...Faust bood een ontluisterend beeld van een lijdende mens in een maatschappij die hopeloos en genadeloos functioneert zonder God en zonder (christelijke) ethiek

Nr. 54, Februari 1996 • André Lepecki • Schrijven in beweging
Een aanwijzing die naar een ethiek van de weergave verwijst...Het is een ja met een maar - met het voorbehoud dat voor elk project geldt dat naar de ethiek, naar een herbekijken van de wetten van het altijd al gespannen pas-de-deux tussen oog en hand, verwijst

Nr. 55, April 1996 • En dan volgt nu een korte pauze
uit naar een aantal bijdragen over theater en stad en over theater, ethiek, ideologie, politiek

Nr. 58, December 1996 • Jef Aerts • Het toneel, de woede en het sociale...
Zelfs het moedige esthetiserende gevecht dat Hollandia met de ethiek wil aangaan, kan de druk van het te moraliserend einde niet opheffen

Nr. 61, Januari 1997 • Eric De Kuyper • Rendez-vous manqués met Hans van Manen
ethiek

Nr. 63, Maart 1998 • Luk Van den Dries • Ten Oorlog
leiden; een kerkelijk systeem verrot tot op het bot door eeuwenlange deelname aan de macht, burgeroorlogen omwille van etnische afkomst, verloedering van ethiek en recht: de 15de eeuw is blijvend actueel...De koningssoap wordt dan allengs een episch gedicht over het bestaan van het kwaad, de ethiek van de macht, de (on)zin van het lijden

Nr. 66, December 1998 • Erwin Jans • De eeuwige oorlog
Spel, geweld en ethiek bij Blanchot, Bataille en Levinas, in: Annelies Schulte Nordholt e.a...Literatuur, ethiek en politiek bij Maurice Blanchot, Sun, Amsterdam, 1997, p.144 12

Nr. 67, Maart 1999 • Rudi Laermans • Generaties: een verhaal met een moraal
Nietzsche noemde dat slavenmoraal, en zijn punt was uiteraard dat die ethiek volkomen immoreel is want doortrokken van een door zichzelf verblinde machtswil

Nr. 68, Juni 1999 • Pascal Gielen • De verdrongen bemiddelaar
Dankzij het proces van differentiatie wordt namelijk een situatie-ethiek mogelijk, een ethica die naargelang de omstandigheden nogal kan verschillen

Nr. 73, Januari 2000 • Erwin Jans • Theater voorbij het drama?
Het is geen toeval dat de ethiek - of nauwkeuriger een nieuwe formulering van de ethiek - in hun werk een belangrijke plaats inneemt...Lehmanns studie klinken twee belangrijke motieven uit het werk van Lyotard door: diens nadruk (in zijn vroeger werk) op de intensiteit en de energie van het teken en (in zijn latere werk) op de ethiek...Ethiek en politiek De 'esthetiek van de verschrikking' noemt Lehmann ook een 'esthetiek van de verantwoordelijkheid'. De reeksen energie, intensiteit, materialiteit en ethiek

Nr. 73, Januari 2000 • Erwin Jans • 'I HAVE THIS GRIEF AND I DON'T...
De oorlog is de fatale horizon van het denken geworden: nooit was de informatie rond oorlogen zo gedetailleerd; nooit was oorlog zo ongrijpbaar voor het verstand en voor de ethiek...De esthetiek stoot hier op de absolute grens van de ethiek, die zich als een cesuur, een catastrofe voordoet

Nr. 74, December 2000 • Dirk Opstaele • Bewegingen in de ziel van de toeschouwer
Als de spontane verwoording van de lust en het leven is het die kunst die de ethiek taken geeft, en niet andersom

Nr. 78, Januari 2001 • Clara Van den Broek, Arne Lievens, Katrien... • Thomas Walgrave: 'Accidenten zijn kansen'
Het onderscheid tussen esthetiek en ethiek is voor mij een artificieel onderscheid, dat samenhangt met een 19de-eeuws l'art pour l'art-idee, iets waar ik me toch moeilijk kan in terugvinden

Nr. 79, December 2001 • Erwin Jans • Medea: Of de ironie van de gemeenschap
Medea is een soort van 'oerscène' geworden van de man/vrouw-verhouding, waarin het ontbreken van iedere ethiek precies de vragen naar die ethiek stelt...De vraag is dan: hoe verhoudt zich dit bestaan zonder lot in een wereld zonder goden tot het geweld, tot de ethiek en tot de rechtvaardigheid

Nr. 79, December 2001 • Lieven De Cauter • Naar de dierentuin: de terugkeer van de...
Stelling 6.421 eindigt met: '(Ethiek en esthetiek zijn één...Want in dergelijke kunst willen ethiek en esthetiek één zijn, het gaat om een ethische esthetiek, maar misschien ook om een geësthetiseerde ethiek...Dus het huwelijk tussen kunst en leven, tussen kunst en realiteit, tussen esthetiek en ethiek, is niet alleen overbodig en onmogelijk, maar zelfs gevaarlijk

Nr. 79, December 2001 • Klaas Tindemans • Ik had een Wet in mijn lijf....
Ze poneren hun eigen, singuliere wet: een ethiek die ze alleen met hun lichaam kunnen doorgronden


Toon volgende resultaten