Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


59 document(en) met "exact" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 1, Januari 1983 • Renate Klett • Is dit nog ballet, is het al...
Het uitgangspunt van Wilson is abstract: een mathematisch exact berekend basispatroon wordt herhaald en gevarieerd

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • OMTRENT WALTER T.
Ik herinner me dat hij het modelboek van Brecht heel exact trachtte te volgen -- voor zover dit budgettair mogelijk was

Nr. 7, Juli 1984 • Bert Verminnen • NACHTELIJKE BEZOEKERS
Als in de bewegingen (traag of snel exact, glijdend of stotend, trekkend of meegaand) en in de vocale uitingen de verrassing en het schokelement van de droom zitten, dan kan het stuk een gebeurtenis

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Alex Mallems • Joris Diels
Na zijn pensionering speelde Diels nog een aantal opmerkelijke rollen, zoals die oude man in Pinters Niemandsland: een schitterende, exact getimede prestatie

Nr. 11, Juni 1985 • Steve Paxton over Ave Nue
Ik gebruik deze bewegingen als iconen, ze moeten zo exact mogelijk nagemaakt worden

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
Je kunt reëel bestaande figuren exact op het toneel kopiëren, het blijven typetjes en omgekeerd suggereren de kunstmatige oplossingen vaak de meeste realiteit

Nr. 21-22, Mei 1988 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Die een schrijver niet 'Verbetert", die zijn stijlmiddelen respecteert, de geladenheid van een bepaalde woordkeus, van een assonantie, een alliteratie weet te onderkennen en exact in een andere taal

Nr. 26, Juni 1989 • Johan Thielemans, Werner Strouven, Geert Sels, Alexander... • KR O N I E K
Zoals in de muziek heeft men ook in de dans geen exact beeld meer van de uitvoeringstechnieken van de vroege negentiende eeuw

Nr. 26, Juni 1989 • Inhoudstafel
55 Schouderklopje Na exact veertien jaar komt het theaterdecreet nu ook politiek op de tocht te staan

Nr. 26, Juni 1989 • Johan Thielemans, Luk Van den Dries • Eerder coach dan regisseur
De leus was simpel en exact

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
Westduitse publiek als één man recht en vergast de bijna veertig koppige cast op een wilde ovatie die zowaar exact veertien minuten lang blijft duren

Nr. 32, December 1990 • Dirk Verstockt, Alexander Baervoets, Sigrid Bousset, Johan... • K R O N I E K
Pinter : "(...) the key word is econo-my, economy of movement and gesture, ofemotion and its expression, both the internat and the external in speci-fic and exact relation to each other, so that there

Nr. 36, December 1991 • Pieter T'Jonck, Peter De Jonge, Dieter Lesage,... • Klapstuk
interpretatie, maar tenminste mogelijk is, en een voorstelling van Steve Krieckhaus, waar je niets over kunt vertellen, tenzij je probeert exact de bewegingen te beschrijven die je hebt gezien

Nr. 39, December 1992 • Hugo Durieux • De tragedie van het luisteren
Nono beschouwt zijn Prometeo als een zoektocht langs eilanden van geluid, en dat is exact wat de toeschouwer te horen krijgt

Nr. 41, April 1993 • Agna Smisdom • Tableau vivant van de geborneerdheid
Hij plukte Oom Wanja uit zijn 19de-eeuwse Russische context, noemde hem Nonkel Jan, en plantte hem in een setting die noch geografisch noch temporeel exact te duiden is. Op de scène staan een aantal

Nr. 42, Juni 1993 • Marianne Van Kerkhoven, Erwin Jans • Toneelspelersgezelschap STAN
Vercruyssen: Maar het beginpunt is exact hetzelfde

Nr. 42, Juni 1993 • Johan Thielemans • Dora Van der Groen
Als we alles exact en precies konden overdoen, avond na avond, dan zou het theater oeverloos saai zijn, zowel voor de acteur als voor de toeschouwer

Nr. 43, November 1993 • Jan Goossens • Aeschylos en de Golfoorlog
Hij verwijst in dit opzicht weieens naar Eisensteins manier van werken: door twee ideeën zo exact mogelijk tegenover mekaar te monteren krijg je er een heel precies zicht op en kan er een erg

Nr. 44, Februari 1994 • Bruno Koninckx • Triptiek van de waanzin
Eight Songs heeft exact dezelfde structuur, met dit verschil dat het binnen en het buiten vaak dooreen lopen en dat de hallucinaties elkaar snel opvolgen

Nr. 49, April 1995 • Myriam Van Imschoot • Hoge bomen, struikgewas en onkruid
Vaag, want ik wist dat ik zou worden betaald, maar niet exact hoevéél