Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


163 document(en) met "extreme" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Haar stuk is tragisch omdat ze slachtoffer is van extreme Justitiepaleis (NTG) passies

Nr. 2, Maart 1983 • Marianne Van Kerkhoven • Die deutsche Welle
gedreven en culminerend in extreme gebeurtenissen zoals moord, abortus, verkrachting enz

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck, Karel Hermans • Tien jaar Nieuwe Scène
Tot welke extreme vormen het gesjacher kan leiden, zou dan getoond worden in de epiloog

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Het werkstuk van het Brussels Conservatorium was zo'n voorbeeld, de Gentse eindproduktie was hiervan de meest extreme illustratie

Nr. 5, Januari 1984 • Peter De Jonge, Klaas Tindemans • Er moet iets komen. Maar wat? Over...
Begin dit jaar maakten acteurs Jan-Joris Lamers, Matthias De Koning en Titus Muizelaar zich los van het Onafhankelijk Toneel (Rotterdam), waarbinnen zij tot dan gewerkt hadden aan een extreme vorm van

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Callens • Van schandaalauteur tot didacticus: De zomer van...
De tekst moet de acteurs beschermen tegen overdreven emoties of 'method ac-ting'. Daartegenover staan enkele extreme beelden en handelingen - Sho-go's in stukken gesneden lijk in Nar- Zomer

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Het regent maar ik word niet nat
En hoelang is dit extreme scepticisme houdbaar...Voor mij rijst dan ook de vraag of dit zoeken naar extreme eenvoud en het werken met 'gemakkelijke' (triviale) elementen zoals schlagers niet aan de limieten van zijn mogelijkheden gekomen is. De

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
sfeer; een norm, in casu de Victoriaanse, werd heel extreem gesteld, daarna ook op de meest extreme wijze vernietigd, een symbool als het ware voor de ongeldigheid van normenstelsels die au sérieux genomen

Nr. 8, September 1984 • Pol Arias • BERLIN BRUSSEL 84
Vroeger was het een ziekenhuis, sinds begin van de jaren zeventig functioneert het als een 'Internationale Projektwerkstatt'. Er vinden tentoonstellingen plaats, waarbij zowel de meest extreme avant

Nr. 9, Januari 1985 • Alex Mallems • Tadeusz Kantor
De actie in mijn stukken is dus zo georganiseerd dat het innerlijke van de toeschouwer op een extreme manier beroerd wordt...gebleven is. Zijn geloof in een continue ontwikkeling, scherper zelfs in een permanente revolutie van het denken, waarbij slechts de meest extreme ideeën een noodzakelijke vooruitgang garanderen, levert een

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Callens • David Mamet, dichter bij Beckett dan bij...
Die immoraliteit is in Mamets ogen een gevolg en een extreme vorm van het opportunisme dat de gemiddelde Amerikaan aanhangt en dat we dus ook herkennen in stukken die niet over de zakenwereld gaan

Nr. 12, Januari 1985 • Klaas Tindemans • Brooks Mahabharata, het grote gedicht van de...
Voor de enen is de dood een overwinning, voor de anderen de meest extreme wanhoop

Nr. 13, April 1986 • Johan Callens • Sam Shepards verscheurde liefdes
Vandaar in dit stuk een motelkamer aan de rand van de woestijn waar extreme temperaturen heersen

Nr. 13, April 1986 • Klaas Tindemans • Ivo Van Hove
Liefde is geen ethisch of mythisch gegeven - zoals, in zijn meest extreme vorm, in Tristan und Isolde - maar iets dat je doormaakt, met pijn en/of genot

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven • THEATER - EN DANSKRITIEK
Ook al omdat het theater in Vlaanderen een kwetsbaar plantje is. Men moet geen hooghartige eisen stellen of extreme normen gaan aanleggen, zoals Carlos Tindemans de neiging had te doen

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
De extreme eenzaamheid wordt hierdoor wel voelbaar al gaat dat ten koste van de noodzakelijke intimiteit die in die te grote ruimte verloren gaat

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
Deze vakantiegenoegens worden door Jappe Claes in een extreme graad getoond: erotiek, frustratie, jaloezie als elementen van deze liaisons dangereuses verhevigen tot neurose, gevoelsmasochisme, small

Nr. 16, Januari 1987 • Pieter T'Jonck • RaamTeater en Zuiderpershuis
papier utopische nieuwe en gewaagde constructies ontwierp, die een verre voorloper waren van de latere architectonische beeldenstorm, een bizarre fusie tussen extreme ingenieurslogica en een artistieke

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans • Dirk Van Dijck, een onstuimig acteur
Bij Jan Decorte heb ik op een heel extreme manier het onderscheid moeten maken tussen een professionele interesse en elkaar "toffe jongens" vinden

Nr. 21-22, Mei 1988 • Ariane Mnouchkine bedekt de politieke strijd met...
Zo'n beeld van die ene Indiase vrouw met haar koperen waterkruik en al die gebogen mannen en vrouwen die de vloer boenen, roept connotaties op met de Indische kas-tenmaatschappij en alle extreme...Zeker rekening houdend met het centrale "liefde" -- thema had Gandhi -- met zijn extreme afwijzing van elke vorm van geweld, met zijn totale tolerantie-toch wel als exemplarisch voorbeeld dienst