Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


184 document(en) met "fantasie" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Je moet jezelf alleen de tijd gunnen voor ontdekking, voor je eigen fantasie, voor verveling, ontroering en ergernis

Nr. 1, Januari 1983 • Pol Arias • KNS Antwerpen: De Storm
Vandaar dat men bij dergelijke tekst scenische equivalenten moet gaan vinden, putten vanuit de eigen fantasie die op haar beurt ontstaat uit de werkelijkheid en het weten van vandaag

Nr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries • Zuidelijk Toneel Globe: Pericles
Zo danst de fantasie Van land tot land, door louter poëzie

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Ro Theater: De Koopman van Venetië
Het zijn de rijke christene zakenlui die zich de fantasie van een leren jekker kunnen veroorloven

Nr. 1, Januari 1983 • Renate Klett • Is dit nog ballet, is het al...
Hier nu moet alles uit de fantasie voortkomen, zonder het uitdagende doch ook behulpzame contact met een fabel en zijn personages...De tijd nemen, geduld en fantasie opbrengen om zich in te leven in een vreemd ritme

Nr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
Ik was van alle fantasie genezen, van elke neiging, van elke valse drang met een blik in jouw blik

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
Hij zal bij het uitschrijven meer fantasie kunnen gebruiken

Nr. 2, Maart 1983 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
laat staan erotische fantasie...Wie, dat gedram uiteindelijk beu, een leuke variatie bedenkt, blijft met uitgeputte fantasie in die variatie steken of keert algauw terug naar het vertrouwde gedram

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
Meer fantasie en be-betrokkenheid viel te bespeuren bij Alex Willequet die voor Theater 19 te Brugge een tekst van Laforgue had vertaald: Hamlet, of de gevolgen van een kinderliefde, een variatie op

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Al vlug bleek dat er weinig plaats was voor fantasie en ik had het moeilijk met de discipline

Nr. 3, Juni 1983 • Roger Van Ransbeek • KAAITHEATER
Zonder vooringenomenheid, zonder die verlammende bagage, met fantasie, lichtgevoelig- heid, zonder ontzag of gezag... gewoon creatief lezen...Da's pas humor, fantasie, kolder van wereldklasse...Nu sluit ik me een paar maanden op in het klooster mijner fantasie

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • KAAITHEATER
die fantasie van het opvullen van een centrale leegte (een tekst vol uitroeptekens en drie puntjes) kan Decorte zich laten gelden

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
die fantasie van het opvullen van een centrale leegte (een tekst vol uitroeptekens en drie puntjes) kan Decorte zich laten gelden...Zonder vooringenomenheid, zonder die verlammende bagage, met fantasie, lichtgevoelig- heid, zonder ontzag of gezag... gewoon creatief lezen...Nu sluit ik me een paar maanden op in het klooster mijner fantasie

Nr. 4, September 1983 • Klaas Tindemans • 1983-1984: Het voordeel van de twijfel
dramaturgische democratie'. Bij de Witte Kraai kan Gombrowicz Yvonne, prinses van Bourgogne, in zijn grim- Foto's Herman mige, morbide fantasie in het beste Sorgeloos geval perfect overeenstemmen met Sam Bogaerts

Nr. 4, September 1983 • Carlos Tindemans • ANTON VAN DE VELDE
wensen toneel te zien, in het licht van fantasie, als de ideële en plastieke weergave van wat in de gemeenschap leeft en roert

Nr. 4, September 1983 • Dirkje Houtman • Globe op zoek naar liefde en geluk
Integendeel, binnen die beslotenheid exploiteerde hij zijn eigen realiteit, zijn eigen fantasie, zijn eigen scherpzinnigheid, In die provinciale omgeving konden voorstellingen groeien van de meest

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Maar aan de fantasie van Marc Cnops, die een kamer helemaal in lakens heeft bedacht, met daarachter de suggestie van een houten wand, beantwoordt verder bijna niets...binnen de fantasie van het stuk een eigen leven leiden...Dit is, heel wonderlijk, Freule Julie zonder sensuele fantasie

Nr. 5, Januari 1984 • Daan Bauwens • NTG en De Sluipende Armoede op herkansing
Op bepaalde momenten worden er heel subtiel allerlei zaken aangereikt en getuigt Sierens van een oorspronkelijke fantasie

Nr. 5, Januari 1984 • Luk Van Brussel • Vera - Luk van Brussel
Zonder fantasie

Nr. 5, Januari 1984 • Klaas Tindemans • Luk Van Brussel en Vera: Een woestijn...
Jeronimus wil dat zijn literaire kracht deze chaos kan beheersen, maar hij wordt slachtoffer van zijn fantasie