Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


19 document(en) met "federale"Nr. 4, September 1983 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Frederik Van Melïe is met de federale goudreserves naar Mexico gevlucht en het morrend volk wil geen voet meer zetten in jullie feeëri-ek verlichte ruïnes

Nr. 40, Februari 1993 • Paul Goossens • Het belang van het belangeloze
Nee, in een land waar elke gemeenschap een eigen operahuis koestert en waar rond elke federale bevoegdheid wordt slag geleverd, is het allesbehalve evident dat er ook nog een nationale opera bestaat

Nr. 42, Juni 1993 • Ludo Abicht • 'Zeg me, waar is mijn vaderland?'
Ik ben het met de geest van deze uitspraak eens, ook al is het nog lang niet duidelijk hoe die Vlaamse staat er concreet zal uitzien: federale deelstaat van België, een autonome eenheid in een grotere

Nr. 43, November 1993 • Marc Reynebeau • Met twee woorden spreken
Het is immers de federale minister van financiën (de politieke voogd van de Nationale Loterij) die beslist over de verdeling van de Loterij-winsten

Nr. 44, Februari 1994 • Cecilia De Moor • Kunst en recht: kan het ene zonder...
Zo nam hij contact op met de bevoegde federale ministers, Miet Smet (Tewerkstellling), André Bourgeois (KMO's), Philippe Maystadt (Financiën) en Bernard Anselme (Sociale Zaken) om hen aan te sporen

Nr. 44, Februari 1994 • Paul Corthouts • Tewerkstellingsimpulsen in de culturele sector
Pittig detail is dat op die manier indirect federale middelen worden vergaard voor een materie die de gemeenschappen aanbelangt

Nr. 49, April 1995 • Marleen Baeten • Redactioneel
Dat samenwerking tussen Vlaamse en Franstalige Brusselaars niet gehonoreerd wordt in het federale België, ondervinden de Beursschouwburg en Dito'Dito in hun portemonnee

Nr. 52, Januari 1995 • Marleen Baeten • Carte blanche? - Carte blanche
Van de Brusselse artistieke organisaties, van de festivalleiding en niet in het minst van onze federale en regionale overheden

Nr. 68, Juni 1999 • Raf Weverbergh • Belgische roulette
decreten die de federale regeling voor sommige schouwspelartiesten 'ingehaald' hebben...dat decreet blijkt dat de Vlaamse Raad een andere definitie van podiumkunsten hanteert dan de federale overheid...operazangers de facto aan de federale uitzonderingsregeling voor 'schouwspelartiesten'. Dat kan voor conflicten zorgen bij het ontwerpen van een nieuwe federale regeling -cf

Nr. 72, Juni 2000 • Peter Anthonissen • 'Als je jong bent, is het witteridderschap...
De federale staatsstructuur was embryonaal aanwezig en zou voor een nieuw cultuurpolitiek denken kunnen zorgen

Nr. 72, Juni 2000 • KUNSTENAARS OVER HUN PROJECT
grotere buurlanden functioneren de stad, de provincie (of het departement) en het federale als aparte niveaus

Nr. 81, Februari 2002 • Raymond Detrez • Cultureel pluralisme avant la lettre: Het Osmaanse...
Daardoor kregen de millets op den duur een seculier karakter en werden ze een soort van autonome 'gemeenschappen' in de betekenis die dat woord in België heeft -niet-geterritorialiseerde federale...Het federale België met zijn gemeenschappen is nog steeds één van die staten

Nr. 83, Januari 2002 • Nikol Wellens • Opdracht volbracht?: Meer sociale bescherming voor alle...
bereikte de federale regering een akkoord over een 'ontwerp van wet houdende diverse maatregelen ter verbetering van de sociale bescherming van de kunstenaars'. Alleen al het feit dat er een akkoord

Nr. 85, Februari 2003 • Marleen Baeten • 'Een educatieve werking gaat over partnerschap'
Ik hoor veel positieve reacties en ik voel dat ook, maar dat is 'voelen'. We hebben een aantal werktuigen nodig om dit werk, dat gesteund wordt door de federale overheid, verder te ontwikkelen

Nr. 86, April 2003 • Wordt er te veel theater gemaakt in...
De federale overheid steunt podiumkunsten die schipbreuk lijden op de rotsen van lokale overheden, om vervolgens te verhongeren of zich te vergrijpen aan broedermoord

Nr. 88, September 2003 • Leo de Haes • Intellectuelen tegen de elitecultuur, één front?
naar de federale politie

Nr. 93, Januari 2004 • Marianne Van Kerkhoven • Over de mensen. Over het publiek
Dat was uiteraard ook een politiek gevecht: de federale Belgische regering 1. Regisseur Jacques Delcuvellerie en Gasana Ndoba, docent aan de Université Nationale du Rwanda, presenteren Rwanda

Nr. 97, Juni 2005 • Erwin Jans, Ivo Janssens • Een horizon van belangrijke vragen
Decennialang heeft België al zijn politieke en culturele energie gestoken in de uitbouw van zijn federale structuur

Nr. 111, April 2008 • Eric Corijn, Stefaan de Ruyck • De kunst, de politiek en de markt
Wie heeft zich niet ingepast in de formats die de federale staatsstructuren hebben opgelegd