Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


20 document(en) met "feodale"Nr. 6, Maart 1984 • Geert Opsomer • Arca haalt Starkadd uit het museum
Deze associatie maakte meteen een heldere politieke lezing van de enscenering mogelijk: de oude feodale structuur wordt vervangen door de kapitalistisch-rationalistische ordening, waarin de macht niet

Nr. 13, April 1986 • Wim De Mont • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
Het feodale hoftheater keert terug in lobby-vermomming

Nr. 14, Juli 1986 • Jan Joris Lamers • Jan Joris Lamers
Laat je het zoals het was dan voelt iedereen zich gerechtigd de nieuwe top van advies te dienen: "de vroegere baas deed het beter". Je kweekt een hel van compromissen, een belachelijke feodale

Nr. 20, December 1987 • Luk Van den Dries • De schriftuur van Blauwe Maandag Compagnie
gezongen wordt op feodale verhoudingen heeft dat natuurlijk alles met hem te maken

Nr. 28, December 1989 • Klaas Tindemans • HET CENTRUMDECREET
Het Merciless Parlia-ment verdedigde in de 14de eeuw de privileges van de feodale landadel in Engeland tegenover een 'moderne' koning, Richard II

Nr. 29, Maart 1990 • Mieke Kolk • MOZART
Het is daarbij frappant hoe hij de feodale heren van een niet te verzadigen geilheid voorziet terwijl hun potentiële slachtoffers, overigens ook niet zonder enig kleerscheuren,door hun onderlinge

Nr. 34, Juni 1991 • Heiner Müller • Bloed in de Schoenen
feodale hobby

Nr. 35, September 1991 • Peter De Jonge, Erwin Jans, Dirk Verstockt,... • KRONIEK
De Vlaamse Gemeenschap was toen nog een gemeenschap van ongeletterde en totaal verpauperde boeren, levend in een feodale verhouding tot een franstalige adel die op hun armoede teerden, daarin

Nr. 40, Februari 1993 • Bart Philipsen • Als een open scheermes door de wereld
Büchners verontwaardiging over de schrijnende discrepantie tussen de maatschappelijke realiteit en de haast nog feodale machtsstructuren van zijn tijd kan alleen al op biografische basis niet ontkend

Nr. 41, April 1993 • Bart Van den Eynde • Dollen met ons cultuurgoed
Dit genre kent vooral een bloei in de twaalfde en de dertiende eeuw en is een ideologisch instrument van een klasse: de feodale adel

Nr. 46, Januari 1994 • Mieke Kolk • Het universum van Karst Woudstra
Als artificieel monument van beschaving, gebaseerd op een absolute feodale macht, koestert de adel haar hoogst eigen kunstenaar Tasso en vernietigt hem achteloos als deze letterlijk strompelende en...Toneel Teatraal, 81, 8). Wat Von Bormann niet herkent, is dat het politieke mechanisme van de totale feodale onderdrukking die de vorst laat heersen over ziel en lichaam van zijn onderdanen

Nr. 47, December 1994 • Luk Van den Dries • Quartett door het Berliner Ensemble
Maar dat historische tijdstip maakt voor Müller weinig verschil: Kwartet toont het failliet van de menselijke verhoudingen aan het eind van het feodale tijdperk; De Opdracht toont hoezeer de revolutie

Nr. 49, April 1995 • Johan Reyniers • Nomaden over de grens van de taal
Het is geen toeval dat precies de revolutionair Büchner zich de Lenz-stof toeëigende: het nog feodale Hessen van zijn tijd was niet bepaald de maatschappij waarin men de mooie ideeën van de Franse

Nr. 51, Augustus 1995 • Marianne Van Kerkhoven • De stem van een toneelspeler
gaan over het zich losmaken uit het feodale stelsel

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Klaas Tindemans • Wreedheid zonder grond
En nergens levert het verschil tussen de heilige, heldere taal van de feodale autoriteit (koning Duncan) en de pornografische, dubbelzinnige taal van het gewelddadige verlangen (de heksen) zo...feodale Schotland...Na de dood van Macbeth en met het aantreden van koning Malcolm ziet het land (Schotland en Engeland, pas herenigd) er helemaal anders uit, de feodale idylle van Duncan is uiteengespat: dat is de

Nr. 66, December 1998 • Guy Cools • Naar de geest, niet naar de letter
feodale grandeur, dan dat ze hun eigen cultureel erfgoed zouden promoten

Nr. 88, September 2003 • Raf Geenens, Tom Janssens • Een les in luisterend kijken: I Due...
Venetië had geen feodale voorgeschiedenis en was daarom voor niets zo beducht als voor machtswellustige potentaten

Nr. 90, Februari 2004 • Kees Vuyk • Waar anti-politiek heerst, kan toneel niet gedijen:...
nieuwe samenlevingsvorm van burgers in vrije steden -tot en met Tsjechov wordt beheerst door het verdwijnen van de feodale samenleving, waarin gehoorzaamheid aan de traditie allesoverheersend is, de

Nr. 100, Februari 2006 • Isabelle Stengers • Dépaysements
Voor de talrijke soorten denkende wezens, georganiseerd volgens feodale structuren tussen ‘opvoedende’ bazen en ‘opgevoede’ cliënten, is de mensheid slachtoffer geworden van een misdaad bij uitstek...Wat is een denkende soort die samenleeft met totaal andere, soms erg gevaarlijke soorten, in een feodale wereld waarin bazen verantwoordelijk zijn voor het goede gedrag van hun cliënten, waar altijd

Nr. 111, April 2008 • Eric Corijn, Stefaan de Ruyck • De kunst, de politiek en de markt
Stadslucht maakt vrij’, wist men in de middeleeuwen al, en dan had men het over de voordelen van de vrijhandel tegenover de gesloten feodale economie