Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


150 document(en) met "filosofische" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 2, Maart 1983 • Luk Van den Dries • Boeken: Omtrent Heiner Müller
de interpretaties van de aparte stukken brengt Genia Schulz op die manier heel veel aan de oppervlakte: tekstverbanden, filosofische aanzetten, htstorisch-politieke feilen

Nr. 4, September 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
interpretatiegegevens vormen uit politieke, filosofische, ideologische en esthetische contexten

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Thielemans • Glittenberg, een geniaal scenograaf
Nu is dat 'hinderlijke' precies een produkt van Maeterlincks filosofische opvattingen, die een kritiek vormden van het naturalisme

Nr. 7, Juli 1984 • Paul De Bruyne • De nieuwe raad van advies
Filosofische diepgang zal deze No Nonsense RAT wellicht ook niet bereiken

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • De klatergouden gids van het Antwerpse theater
De sprookjesachtige, fluwelen sfeer van de voorstellingen verbergt soms het grote vakmanschap en de filosofische ernst van Brulin en de zijnen (zie Etcetera 2) (P.D.B

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Luk Van den Dries • Twintig jaar BKT
en dat het klopt met je filosofische, ideologische bedoeling waarom je theater speelt

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
dat de beleidsin-stanties verplicht zijn rekening te houden met een zo rechtvaardig mogelijke vertegenwoordiging van alle ideologische en filosofische groepen in de beleidsvoering alsmede de

Nr. 8, September 1984 • Luk Van den Dries • BERLIN BRUSSEL 84
Dat levert een schouwspel op (Shakespeare's Memory, 1976) waarin filosofische redevoeringen worden afgewisseld met astronomische ontdekkingen, populaire kunst met uitweidingen over het perspectief

Nr. 9, Januari 1985 • Alex Mallems • Tadeusz Kantor
filosofische stellingen

Nr. 9, Januari 1985 • Jacques Franck • Naar de bronnen van Béjarts kunst
Amper romans, veeleer essays, poëzie, veel filosofische of wetenschappelijke werken, èn theaterstukken...Literatuur dus in zijn filosofische en poëtische dimensie

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Bart Patoor,... • KRONIEK
de huidige toneelevolutie, zowel in haar filosofische als in haar esthetische karakteristieken

Nr. 10, April 1985 • Lukas B. Suter • Schrebers Moestuin
geneeskundige vertaling van het filosofische 'Ken Uzelf is zolang zal mijn thema 'Hersenen en Ziel' de wetenschap beheersen De verpleger lieve hemel U werkt op mijn zenuwen

Nr. 10, April 1985 • Johan Thielemans • MUNTDOSSIER
Het centrale probleem, dat van politiek-filosofische aard is, heeft Chéreau niet aangesproken

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
De filosofische ondertoon ('We vangen aan als niets en we gaan naar het niets') krijgt hierdoor een bijzonder sterke kracht

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
Hacks poneert in hem, vanuit een argumentum a contrario, de kern van de filosofische lading van het stuk

Nr. 14, Juli 1986 • Mark Deputter, Geert Opsomer • Taal in beweging, beweging in taal
Niet oninteressant, maar eigenlijk naast de kwestie, zijn voor Jowitt tenslotte de schrijfsels die worden gepleegd naar aanleiding van: niet de dans zelf, maar filosofische, historische...Hoewel ze zich rekenschap geeft van de epistemologische en filosofische problemen omtrent danskritiek, is haar attitude toch vooral pragmatisch

Nr. 14, Juli 1986 • Geert Opsomer • Staatsprijs voor René Verheezen
Voorlopig mist Verheezen de dramaturgische belezenheid, eruditie, poëticiteit, en filosofische verantwoording van een Botho Strauss, maar zijn poging om weg te komen van een naturalistisch credo

Nr. 15, September 1986 • Johan Baele • OPERA EN ARCHITECTUUR
De franse jezuïet Marc Antoine Laugier zou dan ook tijdens de Verlichting de tempel uitpuren en hem de rationele filosofische fundamenten verschaffen, als een soort paspoort van de onbetwistbare en

Nr. 15, September 1986 • Theo Van Rompay • Tien bedenkingen bij een gesprek
Slechts doorheen het samenspel van door artiesten geformuleerde wensen, de artistieke creaties zelf, publieksreacties, perscommentaren, ideologische en filosofische strekkingen kan vermeden worden dat

Nr. 17, Maart 1987 • Mark Deputter • Claus Peymann in Wenen
Terwijl hij namelijk "een bad neemt", proberen beide zussen het nieuwe gegeven onder controle te krijgen: Ludwig, jongere broer, oudere broer, genie of waanzinnige, schrijver van filosofische