Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


150 document(en) met "filosofische" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 17, Maart 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Tweemaal Shakespeare: Othello en Koning Lear
van Othello én een filosofische blauwdruk van zijn misprijzen voor de vrouw). In de Blauwe Maandag-versie wordt het "eerste bedrijf" (het deel van het stuk dat zich in Venetië afspeelt) afgesloten met

Nr. 18, Juni 1987 • Marianne Van Kerkhoven • De Glamour en Glitter van het Vlaamse...
tegenstelling in dit stuk tussen rationaliteit en irrationaliteit en andere aspecten van de filosofische fundering - uitvoerig besproken en aangekondigd in het programmaboekje-vind je in de voorstelling nergens terug

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
En voor wie een wat subtiele, ietsie-pietsie filosofische én absurde avond in het theater wil slijten, is deze opvoering van Mamet een aanrader...En zelfs in het platste materialisme zit een filosofische kern (het zogeheten materialisme), nog altijd nuttig in de strijd tegen pseudo-religieuze glitter en dito goeroes

Nr. 23, September 1988 • Luk Van den Dries • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
van klassieke en antieke stof, van mythische en filosofische thema's, het talige experiment, de afwijkende dramatische presentatie, laten hen toe het werk steeds opnieuw te interpreteren, om te spitten...De thematische densiteit en dramatische variëteit nodigen uit tot waaiervormige leespistes, een keten van vergelijkende studies: de litera-tuurklassieken en filosofische meesters zijn dan niet van de

Nr. 24, December 1988 • Marianne Van Kerkhoven • De Tijd, BMC en Arca wringen zich...
Behalve het duiden van deze drie tijdslagen in het filosofische en politieke denken, moeten bij een Don Carlos-enscenering ook nog de persoonlijke conflicten verteld worden: tussen Filips II, zijn

Nr. 24, December 1988 • Theo Van Rompay • Dan maar de RAT afschaffen?
De Raad wordt samengesteld met eerbiediging van de wet en het decreet waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen gewaarborgd wordt

Nr. 24, December 1988 • Alex Mallems • Gildas Bourdet
Ik hou niet van koel acteerwerk, maar ik wens theater dat warm, emotioneel aanvoelt, ook al heb je bij de voorbereiding van een produktie 36 filosofische werken of 50 sociologische studies doorgenomen

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Fred Six, Alexander... • K R O N I E K
filosofische diepgang...je houdt het niet vol als je hoegenaamd niets hebt aan een filosofische discussie over het bestaan van God...Opvallend is dat deze filosofische interventies door de meid worden gerealiseerd

Nr. 26, Juni 1989 • Danièle Stern • Le Guide d'Or du Théâtre Bruxellois
vindt hij een voedingsbodem in metafysische en filosofische teksten

Nr. 26, Juni 1989 • Herman De Dyn • Theater over filosofie
Filosofische (en religieuze) zekerheden vervullen omwille van hun idëel karakter gemakkelijk de rol van een ultiem houvast, verschaffen een ultieme zelfgenoegzaamheid...Dergelijke filosofische gedachten kan men niet bezitten en verder geven als koopwaar, evenmin als men een vertelling kan doorgeven zonder zelf een begenadigd verteller te zijn...Wat in een zeker opzicht een extreme vorm is van de ontwikkeling van het moderne theater -- het citeren van een filosofische tekst --, is tegelijk een heropnemen, een heraan-sluiten bij het

Nr. 28, December 1989 • Erwin Jans • EEN HIAAT IN DE NATUUR DER DINGEN...
Wat is nu de relevantie van deze filosofische invalshoek, die ik hier slechts schematisch heb kunnen weergeven, voor de Trilogie ? in Trilogie ensceneert Strauss een mise-en- abyme van het zien...Strauss thematiseert en ensceneert de problematiek van het theoretische oog, dat niet alleen het filosofische denken, maar ook en vooral het gewone kijken en zien determineert

Nr. 30, Juni 1990 • Dirk Lauwaert • Theaterfotografie
Als men bij deze eerste experimenten, met verstomming geslagen, halt houdt, 'ziet' men ineens hoe enorm het conceptuele probleem wel is. Spel met kader en standpunt heeft immers een 'filosofische

Nr. 30, Juni 1990 • Marianne Van Kerkhoven • De ondraaglijke lichtheid van verlangen
Het gevoel dat we de wereld ook anders kunnen zien dan we tot nog toe deden, zowel op het politieke, op het algemeen- filosofische, op het wetenschappelijke als op het culturele vlak, geeft aan de

Nr. 31, September 1990 • Sigrid Bousset, Hildegard De Vuyst, Dirk Verstockt,... • K R ON I E K
Er worden verhalen verteld over verkrachting, foltering, sexuele wreedheden, doorweven met meer filosofische reflecties op taal en beelden van een erotische,, soms bijna mystische natuurbeleving

Nr. 32, December 1990 • (advertentie)
Het duurde enkele jaren vóór een zekere Roger Blin, een Parijs toneelregisseur, geloofde in de filosofische lotgevallen van Vladimir en Estragon

Nr. 32, December 1990 • Dirk Verstockt, Alexander Baervoets, Sigrid Bousset, Johan... • K R O N I E K
Op andere momenten knarst en wringt het stuk : het hyperrealisme van het decor botst op tegen de bijna filosofische dimensie, de dialogen fladderen de eng getekende personages als een te groot pak om

Nr. 32, December 1990 • Marianne Van Kerkhoven, Paul Corthouts • "...en het woord beleid wordt altijd het...
stelt de Raad dat één en andere bepaling van de ministeriële tekst niet strookt met de artikelen 10 en 11 van de wet van 16 juli 1973 waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische

Nr. 34, Juni 1991 • Gunther Sergooris, Maarten Van Steenbergen, Geert Sels,... • KRONIEK
een rol die hij zelf vertolkte ? Het ernstige en filosofische gedeelte van de handeling met sterk maçonnieke invloed zou dan het werk geweest zijn van Johann Georg Metzier, bekend onder de naam Giesecke

Nr. 34, Juni 1991 • Gunther Sergooris • Muziektheater dat niet stoort
filosofische testament van de Meester alleen daar konden bijwonen

Nr. 35, September 1991 • (advertentie)
Het duurde enkele jaren vóór een zekere Roger Blin, een Parijs toneelregisseur, geloofde in de filosofische lotgevallen van Vladimir en Estragon


Toon volgende resultaten