Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


55 document(en) met "flexibiliteit" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 1, Januari 1983 • Katie Verstockt • Is dit nog ballet, is het al...
Maurice Béjart (om in dit artikel binnen de landsgrenzen te blijven) verwekte destijds opschudding toen hij lichaamsdelen als de wervelkolom en het bekken uit hun fixering haalde en hun flexibiliteit

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
Ook De Singel doet lofwaardige pogingen in de goede richting, maar heeft nog niet die uitstraling en flexibiliteit die voor zulk een initiatief nodig zijn

Nr. 13, April 1986 • Mark Deputter, Patricia Kuypers • DE DANS ONTSPRONGEN
Het alleenzaligmakende concept moet plaats maken voor de flexibiliteit van de creatieve geestkracht". Het vroeger zo ardente geloof in manifesten en ultieme avant-garde bewegingen heeft plaats

Nr. 16, Januari 1987 • Pieter T'Jonck • RaamTeater en Zuiderpershuis
Dergelijk vernuft, zoals aan te treffen in de Schaubühne in Berlijn, en ook wel (maar in veel mindere mate en met een kleinere flexibiliteit) dichter bij huis in de Ancienne

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • Steve Kemp ontwerpt zichtbaarheid
Deze flexibiliteit is in het computerprogramma ingebouwd: het is niet bindend, je kan instructies overslaan of alles vlugger laten verlopen en in het ergste geval kan je het opnieuw manueel doen...Bij het werken met Franz is de belangrijkste kwaliteit: flexibiliteit

Nr. 17, Maart 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
zien de opleiding in nauw kontakt met het theatergebeuren, zonder ze af te stemmen op één bepaalde theaterpraktijk; er moet voldoende flexibiliteit zijn om in verschillende theaters zinnig te kunnen

Nr. 18, Juni 1987 • Pol Arias, Johan Thielemans, Luk Van den... • K R O NI E K
ongelooflijke flexibiliteit aangepast aan de zeer grote evolutie die de toneelspeelkunst heeft doorgemaakt tussen het moment van zijn debuut en dat van zijn afscheid

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
Wanneer je intens werkt met ak-teurs, komt er soms op een half uur iets dat zeer goed is. Het hangt ook allemaal af van het stuk, van de atmosfeer waarin gewerkt wordt, van de flexibiliteit en

Nr. 21-22, Mei 1988 • Marianne Van Kerkhoven • Bijna een jaar Toneelgroep Amsterdam
Wat ons erg is tegengevallen, is de mate van flexibiliteit waarmee we hebben kunnen werken...Waar heeft het gebrek aan flexibiliteit -- waarover je het in het begin had -- zich nog gemanifesteerd...Structuren Vanuit de Belgische situatie zitten wij toch wel een beetje tegen dit fenomeen Toneelgroep Amsterdam aan te kijken, ook wat de flexibiliteit betreft waarmee Terug in de

Nr. 29, Maart 1990 • Dirk Verstockt, Tom Decorte, Pol Arias, Luk... • KRONIEK
Goed, planning en organisatie van instituten laten dat niet toe, maar de flexibiliteit van Discordia is een zelf-gecreëerde noodzaak

Nr. 31, September 1990 • Stephan Moens • Het spook van de opera
Deels vraag ik me af of onze huidige enorme flexibiliteit niet een van onze grote krachten is. Maar organisatorisch zou het natuurlijk veel makkelijker zijn, mochten we jaarlijks op voorhand weten dat

Nr. 31, September 1990 • Mark Deputter • EEN LEGE PLEK OM TE BLIJVEN
omkadering voorhanden, zowel materieel als inhoudelijk ? Is men klaar of bereid om de flexibiliteit aan de dag te leggen die een produktieproces vereist ? Gezien de structurele zwakheid van de meeste

Nr. 35, September 1991 • Theo Van Rompay • Het Theaterfestival 1991
De festivaldirecteur van zijn kant benijdt de flexibiliteit van de schouwburg, de mogelijkheid om direct te kunnen inspelen op de actualiteit

Nr. 38, Mei 1992 • Gunther Sergooris • Rudolf Werthen
der produktie zal dus van bij het beginstadium een technische flexibiliteit moeten worden ingecalculeerd

Nr. 49, April 1995 • Marleen Baeten • Redactioneel
Die flexibiliteit bestrijkt diverse terreinen...Ook hier weerklinkt de vraag naar flexibiliteit...Flexibiliteit in de planning zal meer dan waarschijnlijk samengaan met diversiteit in het aanbod, met produkties waarin de artistieke en/of maatschappelijke noodzaak primeert op een organisatorische

Nr. 53, December 1995 • Register Etcetera jaargang XIII (1995), nrs 48...
Klassieke dans, hedendaags in essentie, nr 52 p 31 Baeten, Marleen, Beleid, flexibiliteit, identiteit

Nr. 53, December 1995 • Theo Van Rompay, Stef Ampe • Drie jaar podiumkunstendecreet
Bruno Verbergt: Eén van de goede dingen van het decreet is de flexibiliteit die in de danssubsidiëring toegelaten wordt, althans wat betreft de taakinvulling...Evenmin is er inzicht, noch inspraak, in de diverse extra-toelagen (Nationale Loterij, culturele ambassadeurs). Het gebrek aan flexibiliteit, meer bepaald de onmogelijkheid om binnen de vier...Enige flexibiliteit volstaat om het probleem op te lossen

Nr. 53, December 1995 • Kurt Vanhoutte • De taal van de schouwburgen
dit gebrek aan flexibiliteit te wijten aan de logge organisatiestructuren van de grote huizen

Nr. 58, December 1996 • Marianne Van Kerkhoven • Luisteren naar wie niet wordt gehoord
stellingnamen en een door menselijkheid ingegeven flexibiliteit

Nr. 58, December 1996 • Marleen Baeten • Gesprek met Guy Cassiers
Guy Cassiers: Ja, en ik sta uiteraard achter de gemaakte keuzes: ontwikkeling, flexibiliteit, onderzoek,... Het is goed dat benadrukt wordt dat er op dit vlak veel te weinig gebeurt, maar de