Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


25 document(en) met "formalisme" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Callens • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
Tegelijk strandde de experimentele avant-garde in formalisme, te weten de weigering om waardeoordelen te vellen, om iets te betekenen, om begaan te zijn met de relaties tussen acteurs en toeschouwers...Formalisme en elitarisme keurt Schechner af

Nr. 4, September 1983 • Johan Callens • De politiek van de verbeelding
Tegelijk strandde de experimentele avant-garde in formalisme, te weten de weigering om waardeoordelen te vellen, om iets te betekenen, om begaan te zijn met de relaties tussen acteurs en toeschouwers...Formalisme en elitarisme keurt Schechner af

Nr. 6, Maart 1984 • Bart Patoor, Paul De Bruyne • Ceci n'est pas het Epigonentheater
repetitiviteit, fragmentari-teit, formalisme, a-lineariteit en postmodernisme

Nr. 14, Juli 1986 • Peter De Jonge • Dansfestival De Beweeging
Dit rigide spel dat in zijn formalisme herinnert aan het turnen, biedt de meeste mogelijkheden aan de dranghekkens

Nr. 16, Januari 1987 • Leen Thielemans • George Tabori
Bij Beckett interesseert het me niet zijn model te volgen, doch uit te zoeken wat het menselijke niveau betekent onder zijn strikte formalisme

Nr. 20, December 1987 • Theo Van Rompay • Klapstuk 87
een relatief kort tijdsbestek heeft het Vlaamse publiek kunnen kennismaken met het Amerikaanse formalisme: het vaak koele maar even vaak fascinerend mooie bewegingsonderzoek van Merce Cun-ningham

Nr. 23, September 1988 • Alexander Baervoets • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
Het formalisme overheerst dermate dat noch het thema noch het gevoelen uit de verf komen

Nr. 37, April 1992 • Klaas Tindemans • De deuren van de tijd gaan niet...
Als de kleinburger of de onnozelaar toch even een plaats krijgt in een voorstelling dan krijg je alleen gratuit formalisme (de kaartersscène in de Iwanow van STAN) of reactionaire koketterie (Luk

Nr. 37, April 1992 • ERwin Jans • Arne Sierens Gent en de wereld
Ensceneringen als Mouchette en Koste tonen dat Sierens teksten niet alleen een grote mate van formalisme toelaten, maar er ook om vragen

Nr. 44, Februari 1994 • Myriam Van Imschoot • Denken, construeren en dansen tegelijk
Het formalisme van Construction is de verschijningsvorm van een gevecht met het brute materiaal

Nr. 44, Februari 1994 • Rudi Laermans • Niets dan schone schijn en ijdel spektakel?
Waar deze zuiveringsbewegingen meestal uitmondden, is zo onderhand welbekend: bij formalisme en abstractie, bij de tweedimensionele materia-liteit van doek en verf

Nr. 60, Juni 1997 • Rudi Laermans • De denkbeeldige lichamen van Meg Stuart
Met de titel van een opstel van Jean-Francois Lyotard: 'zoiets als "communicatie"... zonder communicatie'. Voorbij het lege formalisme van het abstracte modernisme èn de overvolle naïviteit van het

Nr. 69, Januari 1999 • David Michael Levin, Rudi Laermans • Balanchines modernisme
Formalisme is een direct gevolg van deze uitgelezen esthetiek...Wat houdt dit formalisme in? Wat maakt er de particuliere moderniteit van uit...Balanchines formalisme

Nr. 69, Januari 1999 • Kiki Vervloessem • Een goed bewaard geheim
Risicoloze academische exactheid mondt uit in een leeg formalisme

Nr. 70, December 1999 • Ivo Kuyl • Vermaningen vanuit de ivoren toren
Ondanks deze politieke bekommernis tendeert de esthetica van Swyzen naar formalisme

Nr. 72, Juni 2000 • Katrien Darras • Een Japanse Shakespeare uit Gent
Bij De Soldaat-Facteur en Rachel ben ik er voor het eerst in geslaagd om het formalisme dat ik nastreefde in de praktijk om te zetten...Het is ook de bedoeling van iedere formalist om het formalisme op te blazen, onzichtbaar te maken en tot iets evidents te komen

Nr. 73, Januari 2000 • Klaas Tindemans • Theater maken, theater leren
Schiller ziet de Spieltrieb als een soort 'drift tot schoonheid', die zowel het materialisme van de natuurlijke bevrediging als het formalisme van de vrijheid als een geheel van papieren grondrechten

Nr. 75, Maart 2001 • Rudi Laermans • Verflensend rood
Een goed deel van de voorstelling stond immers in het teken van een zwijgend, ja nietszeggend formalisme

Nr. 79, December 2001 • Lieven De Cauter • Naar de dierentuin: de terugkeer van de...
Voor Adorno was het duidelijk: niet de inhoud, maar de vorm bepaalt of een kunstwerk uiteindelijk gelukt is (wat niet betekent dat hij pleitte voor inhoudloze kunst, voor formalisme); niet de

Nr. 81, Februari 2002 • Frank Vande Veire • Tegen de nieuwe heidenen
Het gaat om niet meer dan een leeg, abstract formalisme