Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


90 document(en) met "formuleert" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Strauss' hoofdbekommernis bij zijn bewerking was: het aandikken van het realisme en het accentueren van de psychologische verhoudingen binnen die groep; de bedoeling daarvan formuleert Strauss als

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
Enerzijds formuleert zij de fundamentele zotheden van het systeem waarin een vakman van de ene op de andere dag voor de maatschappij en voor zichzelf nutteloos en waardeloos kan worden, anderzijds

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck, Karel Hermans • Tien jaar Nieuwe Scène
De kerngroep van de Nieuwe Scène formuleert daar haar intenties omtrent Moeder Courage...oktober '81 brengt de kerngroep de andere medewerkers op de hoogte van de plannen en formuleert Medina zijn bedoelingen

Nr. 6, Maart 1984 • Paul De Bruyne • De tweede generatie in De lege cel...
Zij formuleert de maatschappelijke conclusie van de gebeurtenis

Nr. 13, April 1986 • Johan Callens • Sam Shepards verscheurde liefdes
systeem formuleert

Nr. 13, April 1986 • Klaas Tindemans, Marianne Van Kerkhoven • Oidipoes in de kinderkamer
Gosch heeft duidelijk gezien dat dit stuk nog een tweede vraag formuleert: moet men actief zijn, moet men daden stellen

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven • THEATER - EN DANSKRITIEK
Ik bedoel het in de zin van iemand die veel theater gezien heeft en er iets over weet en standpunten formuleert...En Peter Brook formuleert in zijn The Empty Space ook een aantal opmerkingen i.v.m

Nr. 18, Juni 1987 • La Belle et la Bête
Behalve als hij datgene wat hij het meest bemint (of het eerst ontmoet, zoals Grimm het formuleert), wegschenkt aan de eigenaar van het vervloekte geschenk

Nr. 21-22, Mei 1988 • Geert Opsomer • Drie repertoiretheaters op zoek naar een rol
Le Théâtre devant la crise, Bruxelles, 1936). M. Torfs formuleert een voorstel om het grote publiek te bereiken zonder populistisch te worden

Nr. 24, December 1988 • Hildegard De Vuyst • DOSSIER OPLEIDING
De algemene teneur aan de verschillende instellingen voor wat de arbeidsmogelijkheden betreft, formuleert Tindemans: "Het is niet zo moeilijk om te constateren dat er een aantal lacunes zijn in het

Nr. 26, Juni 1989 • Klaas Tindemans • Voorstel en ontwerp van theaterdecreet
Hierin formuleert de overheid, als vertegenwoordiger van de gemeenschap, de behoeften aan theatervoorzieningen : dat is het publiek inititatief...De kunstenaar formuleert zijn institutionele verlangens -- het artistieke initiatief -- en beide componenten vinden elkaar, zo rechtstreeks mogelijk (liefst zonder adviesraden, vindt de Greef) in een

Nr. 27, September 1989 • Klaas Tindemans, Lieven De Cauter • Toneelspelen is marginaal sinds de Romeinen
Marge "Als je de bestaanswijze van het moderne theater formuleert als 'zo'n marginale plek binnen de samenleving', dan bedenk ik dat het theater altijd een marginale plek binnen de samenleving

Nr. 30, Juni 1990 • Erwin Jans • Het Achterland van het theater
De voorstelling formuleert een eerste aarzelend antwoord op vragen als : hoe hou je als theatermaker de scène open voor het heden ? Hoe laat je het "daarbuiten" van de wereld inslaan in het

Nr. 32, December 1990 • Marianne Van Kerkhoven • De kringen naar binnen
strategie verschuilt zich achter de schijnbaar voorzichtige vraag waarmee zijn boek De Nachtwacht in het donker (1) begint : "Kunnen economen iets zinnigs vertellen over kunst ?" (p.11) De ondertitel formuleert

Nr. 35, September 1991 • Klaas Tindemans • 'Was ist des Teutschen Vaterland?' De besmette...
De Duitse ziekte, zoals Grass die formuleert: te veel zelfbewustzijn, te weinig zelfbesef

Nr. 35, September 1991 • Daan Bauwens • Hugo Van den Berghe
Je formuleert het misschien anders maar eigenlijk bedoel je: Hoe komt het datje zolang blijft

Nr. 35, September 1991 • Ann Olaerts • THEATER FESTIVAL
Rode draad: het literair karakter van de ateliers - Vinaver formuleert het in de vorm van een paradox: "Pour faire de bonnes pièces, l'auteur a intérêt à ne pas penser à la scène, mais à concentrer

Nr. 37, April 1992 • Hana Bobkova • De criticus en zijn verantwoordelijkheden
formuleert:'zijn functie is aan de lezers te vertellen of de voorstelling geschikt is voor hun schoonmoeder of voor een teenager: men ziet de criticus dus als een verkoopsadviseur,...'. Wat is er dan overgebleven

Nr. 37, April 1992 • Maarten Van Steenbergen • boekbespreking /
Het essay van Vervliet sluit volledig aan bij de tweede opgave die Vermeersch formuleert : een theatervoorstelling moet een poging zijn om een vreemde wereld over te brengen naar een andere en om

Nr. 39, December 1992 • Pieter T'Jonck • Anne Teresa De Keersmaeker
Na een aantal dramatische verwikkelingen formuleert een personage de vragen waar het mee worstelt of de gemoedstoestand waarin het zich bevindt