Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


46 document(en) met "foucault" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 67, Maart 1999 • Pascal Gielen • Twintig jaar Kaaitheater: een kleine sociogenese
De orde van het spreken wijst Michel Foucault op de relatie tussen een discours en de instituties waarmee het samenhangt...Michel Foucault (1988) De orde van het spreken

Nr. 71, Maart 2000 • Erwin Jans • De honden van King Lear
Pieters verwijst meer dan eens naar denkers als Foucault, Bataille, Lyotard, Jameson, Barthes, Zizek en hij doet dat terecht want in hun werk zitten waardevolle inzichten voor de theatertheorie

Nr. 72, Juni 2000 • Steven Engels • Claude Mauriac en Le temps immobile
Zijn intellectuele engagement neemt de vorm aan van een reeks punctuele interventies in erg diverse kwesties, meestal aan de zijde van Michel Foucault, in wie hij een nieuw type geëngageerde...Eerder al reisde Mauriac, met Foucault, af naar het Franquistische Spanje om er te protesteren tegen het uitvoeren van de doodstraf...Vanaf het begin van de jaren tachtig wordt deze veelheid aan autobiografische publicaties vergezeld door een aantal meer theoretische vertogen (van auteurs als Lyotard, Derrida, Bourdieu en Foucault

Nr. 75, Maart 2001 • Rudi Laermans • Het ruimtelijke vluchtpunt van het dansende lichaam
Het bekritiseren van de idee van een oorspronkelijke tekst of choreografische identiteit sluit immers perfect aan bij de centrale inzet van het poststructuralistische (Deleuze, Foucault

Nr. 79, December 2001 • Isabelle Finet • Illusionisten op het dorpsplein
Foucault merkt terecht op dat je geen politiek engagement kan opnemen in plaats van anderen

Nr. 79, December 2001 • Lieven De Cauter • Naar de dierentuin: de terugkeer van de...
Je kan geen politiek engagement opnemen in de plaats van anderen (wist Foucault) en hen zelf op de scène brengen en zichzelf laten spelen is geen oplossing, want het blijft georchestreerd van buitenaf

Nr. 80, Februari 2002 • Erwin Jans • Kritische intoxicaties: over cultuur, crisis en explosies
zijn opstel Hugo Brems en de bidden agenda van de kleinbnrgerij citeert Van Bastelaere niet toevallig denkers die zich intens hebben beziggehouden met de relatie tussen discours en macht (Foucault

Nr. 88, September 2003 • Rudi Meulemans • Waar, waarover, waarvoor: Drie snapshots over het...
Het is, kenmerkend voor Foucault, een hoogst persoonlijke oratie...De persoonlijke zoektocht van Michel Foucault, waarbij hij zich stortte in 'grenservaringen', vormde, geloof ik, een even belangrijke inspiratiebron voor zijn teksten als de vele geschriften die hij...Geraadpleegde literatuur Beckett, Samuel, L'intwmmable, Paris: Les Editions de Minuit, 1953 Foucault, Michel, L'ordre du discours, Paris: Gallimard, 1971 Nussbaum, Martha C., Love

Nr. 89, December 2003 • Erwin Jans • Theater: her-theatraliseren of de-theatraliseren?
denkers als Foucault, Derrida, Lyotard, Deleuze, Lacan staat het begrip 'theatraliteit' in het teken van een kritiek van de mimesis en de representatie,17 en bijgevolg ook van de tegenstellingen subject

Nr. 90, Februari 2004 • Paul Kuyper • Het engagement van het woord
om Foucault te citeren) doorbraken te maken in wat gezien en gezegd wordt, om vertogen te ontwikkelen die ruimte maken voor 'het andere, dat wij zijn... voor dat, wat ons onderscheidt van wat we zijn...Voor Foucault bestaat het subject eigenlijk niet, het is niet meer dan de contingente verschijningsvorm in een voortdurend proces van subjectivering...Le marcheur blessé, La Découverte, Paris 2002 • Antoine Mooij, Psychoanalytisch gedachtegoed, Boom, Amsterdam 2002 • Michel Foucault, Le souci de soi (Histoire de la sexualité, III

Nr. 90, Februari 2004 • Kees Vuyk • Waar anti-politiek heerst, kan toneel niet gedijen:...
Foucault). De geschiedenis blijkt bij nader inzien evenmin een eenheid, maar een amalgaam van een hele reeks deelgeschiedenissen

Nr. 92, Juni 2004 • Marianne Van Kerkhoven • Op zoek naar radicaliteit: Een onvoltooide tekst
Om maar één van de ontelbare voorbeelden te noemen: gegevens omtrent historisch belangrijke denkers over onze kennis zoals Popper, Kuhn of Foucault staan op gelijke voet naast die van derderangs

Nr. 93, Januari 2004 • Elke Van Campenhout • De autobiografie en de kunst van het...
Sjef Houppermans, Raymond Roussel, Ecriture et désir, Librairie José Corti, Paris 1985, p. 189 3 John Rajchman, Trutli and Eros (Foucault, Lacan and the Question of Ethics), Routledge, London

Nr. 95, Februari 2005 • ç
Schuifelt danskritiek teksten onder de mat zoals De l'œuvre au texte van Barthes, L'Archéologie du savoir van Foucault, How to Do Things with Words van Austin, De la Grammatologie van Derrida, Mille...Overigens zou ik graag willen weten welke werken Foucault dan wel over semiotiek geschreven heeft

Nr. 95, Februari 2005 • ?
Michel Foucault

Nr. 95, Februari 2005 • Jeroen Versteele • Stotteren, springen en wegvluchten van 'zelfschrijving'
Foucault) dat belangrijker en meer bepalend is voor zijn receptie dan de opvoering zelf

Nr. 96, April 2005 • Elke Van Campenhout • Liefde zonder mededogen: Een publieke tête-à-tête tussen...
De eerste is die van het grote Auteurssubject van het westerse modernisme, en de in het postmodernisme en poststructuralisme ge-decentreerde en versplinterde subjectieve auteur na Barthes en Foucault

Nr. 98, Januari 2005 • Jeroen Versteele • Het theater volgens René Pollesch
Daartoe put ik veel inspiratie uit de maatschappijtheorie van bijvoorbeeld Michel Foucault en Giorgio Agamben1...Wat Foucault schrijft over subjectiveringsprocessen, self-technology en governmentality2, trek ik vaak zelfs letterlijk binnen in mijn theaterteksten...De Franse filosoof Michel Foucault ontwikkelde de term governmentality tussen 1979 en 1984

Nr. 100, Februari 2006 • Isabelle Stengers • Dépaysements
Dat is wat bijvoorbeeld Foucault heeft gedaan...Ik denk bijvoorbeeld aan de school waarvan men, in navolging van Foucault, kan zeggen dat het een selectiemachine is, en daarom een machine die mislukkelingen fabriceert

Nr. 100, Februari 2006 • Jason Farman • De virtuele Artaud: het computervirus als performance...
Surveiller et Punir bespreekt Foucault de rol van controle in een stad die getroffen is door de pest...Foucault schrijft: ‘Hij roept elk van hen bij naam; stelt zich op de hoogte van ieders situatie ... en als iemand niet naar het raam komt, moet hij vragen waarom niet...www.0100101110101101.org/home/ biennale_py/story.html 8 Michel Foucault, Discipline and Punish: The Birth of the Prison (New York: Vintage Books, 1995) 9 Andrew Ross, ‘Hacking Away


Toon volgende resultaten