Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


157 document(en) met "franse Per" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Een echte 'Belgische Cirque Beige', opperden de sceptici : een nederlands- en een frans-talig theater werken samen, maar dan wèl in een stuk zonder tekst, met eentalig Nederlandse en eentalig Franse...de Nederlandse en de Franse cultuurcommissies van Brussel, die in de voorbije tien jaar elk hun onafhankelijke, strikt gescheiden weg zijn gegaan, was deze produktie de aanleiding om voorzichtig te...De volgende dag reeds vertrekt meii per trein naar de wereldstad, in de hoop als gevierde levenskunstenaars terug te keren in de provincie

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Straatsburg, een stad met amper 250.000 inwoners, kan er fier op zijn dat het een der beste Franse gezel- Hess Foto Jan Himpe schappen huisvest...Het gezelschap brengt per seizoen 4 nieuwe produkties uit, waarvan er telkens één als bijzonder project omschreven wordt, het project van vorig seizoen was Palais de Justice...en allebei "op dit zere been manken" ; Pier den Drol van Pieter De Prins in de regie van Marc Schillemans, coproduktie Nieuw Vlaams Theater (Antwerpen) en Taptoe (Gent); en Hamlet de jongleur van Per

Nr. 2, Maart 1983 • Heiner Müller • DE OPDRACHT
Wij waren aangekomen op Jamaica, drie afgezanten van de Franse Conventie, onze namen Debuisson Galloudec Sasportas, onze opdracht een slavenopstand tegen de heerschappij van de Britse kroon in naam...van de Franse republiek...Maar het moet niet per se jouw stem zijn, die het bevel geeft

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Clavigo
Clavigo's hernieuwde besluiteloosheid kon terug thematische diepgang in het drama brengen, en dat wil Gilis blijkbaar per se vermijden...Hetzelfde geldt aan de overkant, waar de Franse delegatie het deurwaardersexploot van Clavigo ontvangt: hierop volgt een uitbarsting van uitzinnige wanhoop

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • Over de noodzaak van een sprong in...
Van Ludwig Flasch kregen we twee keer per week dramaturgische begeleiding...Als leider van het gezelschap, met drie regies per jaar, had ik geen rust of tijd meer om opera te kunnen maken...Ik zou ook graag de Franse romantische opera's doen

Nr. 4, September 1983 • Pol Arias • Jeune Théâtre gooit de luiers af
Wij zijn tevreden met drie produkties per jaar...Het moet mogelijk zijn dat we 10 à 15.000 toeschouwers per produktie halen...Daarbij wil ik opmerken dat, in tegenstelling met de Vlaamse gezelschappen, er langs Franse zijde bijna geen acteurs permanent verbonden zijn aan een gezelschap

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Callens • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
Wat de opdracht van deze militairen is blijft duister en geheim; wel maken we naast het dagelijks bedrijf (één dag lang) van deze gesloten gemeenschap de ondervraging mee van Franse, Duitse en...Dat betekent dat je eigenlijk geen repertoiregezelschap meer kan zijn, maar een groep met een eigen zaal, onafhankelijk van het hele circuit, met geld om per seizoen een paar dingen te doen

Nr. 4, September 1983 • Klaas Tindemans • 1983-1984: Het voordeel van de twijfel
Leningrad) en zowel een Amerikaanse (Neil Simons Chapter Two) een Duitse (Hans Gmürs Lady Pang (?)) als een Franse komedie (André Roussins Hélène ou la joie de vivre). Het begrip spreidingsgezelschap heeft...De kloof tussen Theater en theater is groter dan ooit en per definitie is er niemand die de stukken op dit schaakbord wil of kan verplaatsen: iedereen is immers partijdig

Nr. 4, September 1983 • Jean-Pierre De Decker • Wat moest bewezen worden
Er is geen eigen gezelschap maar de acteurs worden per produktie uitgeruste schouwburg met twee zalen ; toen ik Les Paravents ging bekijken liep in de andere zaal nog altijd Combat de nègre et de...En eigenlijk gaat dit stuk in de eerste plaats over Frankrijk: de (Franse) toeschouwer wordt een niet zo riante spiegel voorgehouden...worden de Franse kolonialen hier neergezet met een angstaanjagende herkenbaarheid

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Naar motieven van Labiche'. Eugène Labiche bleef als één van de weinige vertegenwoordigers van de 19de eeuwse Franse komedie (de comédie des moeurs, de comédie à thèse, de comédie burlesque, de...Théâtre Varia daarentegen mat het, naar Franse gewoonte, ruim uit : een verheven stemplaatsing, groots opgezette scenografie, maar aan de binnenkant een beetje leeg...erotische geladenheid en relativerende humor, zijn hoopgevend voor het Franse acteerbestand

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Thielemans • Glittenberg, een geniaal scenograaf
Waarom brengt de Munt Franse opera's? Heeft regisseur Delvaux Pelléas et Mélisande tot leven gewekt ? Het was prachtig, meent Johan Thielemans, maar... Over de compliciteit van cultuurwerkers...Bij Gerard Mortier is dat antwoord duidelijk: hij heeft zich als taak gesteld Franse opera's te vertonen, omdat zoiets bij de traditie van de Munt hoort...Delvaux had een complot nodig en hij heeft er niets beter op gevonden om Mélisande per raket naar Golaud te laten verzenden

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
per stuk...Zo worden jaarlijks tournees georganiseerd van Franse, Duitse en Engelse theatergroepen...per stuk, zijn te bestellen bij Stichting Wikor, Nieuwe Uitleg 24, 2514 BR Den Haag

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • De klatergouden gids van het Antwerpse theater
De bestemming van dit gebouw waarin destijds het Théâtre Royal (de "Franse comédie") speelde, is op dit moment nog niet duidelijk...Geeft een driemaandelijkse Nieuwsbrief uit en publiceert vier maal per jaar een cultuurkatern in het progressieve maandblad Komma

Nr. 8, September 1984 • Franz Marijnen, Rob Scholten • Jules Verne een project
Nadar De mens is begonnen op handen en voelen te lopen, daarna op twee benen, toen is hij met een kar gaan rijden, vervolgens met een koets, daarop met een diligence en vervolgens per spoortrein...Berekend op 1020 voet per seconde is dat 20.400 voet of 15/8 uur gaans...ik voelde uiteindelijk toch meer voor werk van groter Hetzel (Bladert het boek door) U zult natuurlijk uw neiging tot breedsprakigheid moeten intomen, per slot van rekening -- als ik

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
De titel van het stuk, geschreven door twee Franse vakmensen, suggereert reeds dat het onnodig is om de plot samen te vatten...Het bleek een gelukkig besluit, want, aangezien wegwerpmateriaal per definitie niet beklemd wordt vastgehouden kon de stal uit de eerste scène hier zonder draaischijf stad, berg, bos en grot worden...toch wel een wat complexere aangelegenheid is, en 2, elke goede voorstelling per definitie persoonlijkheids vormend is. Voor de kansel en de politieke tribune bestaan er andere geldkranen !" (Stuc

Nr. 9, Januari 1985 • Patricia Kuypers • SUR LE PONT D'AVIGNON
een en ander in het licht van de Franse politiek en de Franse dans van de jongste tien jaren...Want de zwakste plek van de Franse dans blijft nog altijd het gebrek aan een school voor hedendaagse dans, die echte professionelen kan vormen...Stilaan gaat men in de goede richting, alhoewel men er hier en daar alweer toe neigt, om Franse creaties te bevoorrechten t.o.v

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
Mensen die aan Vonk, vuur en asse gewerkt hebben stellen vast dat dit project, dat het lot van 't Westquar-tier --zoals de streek heette-- in de 16de eeuw behandelt, niet per se minder direct moet...Toeval Een vriend spoedt zich per trein naar Louvain-la-Neuve om Kantor te zien...Hoewel, dat het ook anders kan, en dat de Verkaufte Braut per definitie geen onbruikbare stof is, heeft destijds Max Ophuls in een van zijn eerste films bewezen (in 1932). De onbeholpenheid van

Nr. 9, Januari 1985 • Inhoudstafel
fl.27); een groepsabonnement (4 nummers per abonnee, vanaf 25 abonnees kost 450 fr...Franse dans De Concise Oxford Dictionary of Ballet schrijft dat de Franse bijdrage tot de moderne dans ook in de jaren 70 verwaarloosbaar bleef

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Bart Patoor,... • KRONIEK
Nu ja, zo iemand zich er op beroemen mag zeker te weten hoe Mozart werkelijk was, dan nog lijkt het niet meer zo relevant te weten of hij één, twee dan wel geen flessen port per dag verzette...Hiermee bereikt hij een breuk met de hele Franse theatertraditie...per stuk

Nr. 10, April 1985 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
Alle andere avonden waren bezet: twee premières van Vlaamse gezelschappen, een concert, twee Franse dansgroepen, Weer een van die weken waar "des Guten zuviel" samenkomt...Meer dan drie toneelvoorstellingen per week bijwonen, na een volle dagtaak, vraagt te veel van mijn krachten, verhindert dat je op elk stuk echt kunt ingaan, leidt tot oververzadiging, stompt


Toon volgende resultaten