Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


60 document(en) met "freelance" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 83, Januari 2002 • Nikol Wellens • Opdracht volbracht?: Meer sociale bescherming voor alle...
Een freelance kunstenaar zou zelf moeten kunnen kiezen voor één structuur die alle opdrachten verwerkt (ook kleine opdrachten voor reguliere werkgevers uit de kunstensector), ongeacht waar

Nr. 83, Januari 2002 • Pol Hoste • Cultuurbeleving: Thersiteslezing Theaterfestival 2002
Wat ik me afvraag, is hoe op de hedendaagse cultuurredacties het verschil wordt ervaren tussen de culturele berichtgeving zoals ze gebeurt door journalisten in vaste dienst, door freelance medewerkers

Nr. 83, Januari 2002 • (personalia)
PERSONALIA Peter Anthonissen, redacteur van Etcetera, is freelance theaterpubli-cist en dramaturg

Nr. 85, Februari 2003 • (Personalia)
Hij is freelance theatermedewerker voor de krant De Morgen...Hij is freelance criticus en essayist en publiceerde over onder meer film, literatuur, fotografie en cultuurpolitiek...Richard Stuyvenberg is freelance theaterpublicist en woont in Rotterdam

Nr. 85, Februari 2003 • Tom Rummens • Wij zijn jong en onervaren. En verliefd
Onlangs richtten zij een informele rondetafel in met enkele jonge freelance recensenten...Aan de huidige tarieven moet een freelance recensent die fulltime van zijn job wil of moet leven -en zo zijn er wel een paar- zich de poten van onder het lijf werken om uiteindelijk nóg met een...Die kennis kunnen we mijns inziens moeilijk opbouwen als we als freelance zelfstandigen volledig afhankelijk blijven van de al te woelige commerciële wateren waarin het tegenwoordige krantenbedrijf

Nr. 86, April 2003 • (personalia)
Jozefien Daelemans is freelance illustratrice en studeert theaterwetenschap...Sinds eind 2001 is hij freelance theatermaker en dramaturg/vertaler

Nr. 86, April 2003 • Marleen Baeten • Walter Verdin: Beeld - muziek - theater:...
freelance en buiten de uren was ik er met mijn eigen artistieke projecten bezig

Nr. 87, Juni 2003 • (personalia)
PERSONALIA Peter Anthonissen, redacteur van Etcetera, is freelance theaterpublicist en dramaturg...Hij is freelance theatermedewerker voor de krant De Morgen

Nr. 87, Juni 2003 • Jeroen Peeters • Waarom al die vragen?: het interview als...
Naar aanleiding van een statement van Tom Rummens over dagbladkritiek dat in Etcetcra 85 verscheen, organiseerde het VTi een salon over freelance podiumrecensenten

Nr. 87, Juni 2003 • Marianne Van Kerkhoven • Processen die tijd nodig hebben: Gesprek met...
Voor sommige gezelschappen werd het dan ook onmogelijk verder te blijven werken op professionele basis; de meeste professione- 7 len werken nu freelance

Nr. 88, September 2003 • Kurt Melens • Theater schrijven kent geen stolpunt: Bedenkingen over...
Met een vol orderboekje als freelance auteur, een ondersteuning vanuit het Vlaams Fonds voor de Letteren en een lidkaart van KVS/de bottelarij op zak is hij tegelijk één van de weinige auteurs die

Nr. 88, September 2003 • (personalia)
PERSONALIA Peter Anthonissen, redacteur van Etcetera, is freelance theaterpublicist en dramaturg...Hij is freelance theatermedewerker voor de krant De Morgen...Jordens is coördinator en communicatieverantwoordelijke bij ART BASICS for CHILDREN en freelance dramaturg

Nr. 89, December 2003 • (personalia)
Hij is freelance theatermedewerker voor de krant De Morgen en redacteur podiumkunsten voor het kunstkritische tijdschrift rekto.verso...Maartje Somers is freelance cultuurjournalist

Nr. 90, Februari 2004 • (personalia)
PERSONALIA Peter Anthonissen, redacteur van Etcetera, is freelance theaterpublicist en dramaturg

Nr. 91, April 2004 • (personalia)
Hij is freelance publicist en artistiek medewerker bij Victoria

Nr. 92, Juni 2004 • (personalia)
PERSONALIA Peter Anthonissen, redacteur van Etcetera, is freelance theaterpublicist en dramaturg...Gert Jochems is freelance acteur

Nr. 94, December 2004 • Brian Holmes • Reverse Imagineering
Freelance werk, dat zich aandient als een ontvoogding uit de hiërarchie, toont zijn prijs in subtiele of grove vormen van overleving en controle door mobiele communicatiemiddelen, en introduceert

Nr. 94, December 2004 • (personalia)
Jeroen Versteele, redacteur van Etcetera, is freelance publicist

Nr. 95, Februari 2005 • PERSONALIA
Hij werkt als freelance recensent voor de Vlaamse krant De Morgen en is redacteur bij het kunstkritische tijdschrift rekto:verso...Elke Van Campenhout, redacteur van Etcetera, is freelance publicist voor De Standaard en diverse kunsttijdschriften en radiomedewerker voor Fresco (Klara) en Neon (Radio 1). Jeroen Versteele...redacteur van Etcetera, is freelance publicist, onder andere voor DW&B en Rekto:verso

Nr. 96, April 2005 • (personalia)
Elke Van Campenhout, redacteur van Etcetera, is freelance publicist voor De Standaard en diverse kunsttijdschriften en radiomedewerker voor Fresco (Klara) en Neon (Radio 1). Daarnaast maakt zij deel...Ana Vujanovicis theaterwetenschapster en freelance theater-, performance- en cultuurtheoretica


Toon volgende resultaten