Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


36 document(en) met "gedachtegoed" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 58, December 1996 • Eva van Schaik • Een dure misser
de jaren na de Tweede Wereldoorlog leefde dit gedachtegoed alom, en juist omdat België daarvóór geen balletbruggenhoofd had gevormd kon dat betrekkelijk welig tieren

Nr. 58, December 1996 • Jef Aerts • Het toneel, de woede en het sociale...
De vaak geopperde vergelijking tussen de huidige ontwikkelingen en het historische politieke theater (zelf een voortzetting van het gedachtegoed binnen de kamertonelen en de internationale context

Nr. 59, Maart 1997 • An-Marie Lambrechts, Jeanne Brabants • Dans in Vlaanderen
een algemeen gedachtegoed

Nr. 61, Januari 1997 • Marianne Van Kerkhoven • De drager van het verhaal
Zijn werk situeert zich in een denktraditie die, vertrekkende van Hegels esthetica, het gedachtegoed van Lukacs verbindt met dat van Adorno en Benjamin

Nr. 64, Juni 1998 • Pascal Gielen, Kurt Vanhoutte • Theatermakers, biologen, Annemie Neyts en andere bricoleurs
Die bleek van bij het begin veeleer een offensief tegen het postmodernistische gedachtegoed te willen lanceren dan dat ze bereid was een constructieve dialoog op te zetten

Nr. 65, Januari 1998 • Ellen R. Van't Hof • Holland, Michigan
gedachtegoed en solidariteit, dan kunnen we misschien het begrip authenticiteit op een andere manier in vraag stellen

Nr. 68, Juni 1999 • Katia Segers • Zin en onzin van sponsoring
Onder invloed van de economische recessie en de opmars van het neoliberale gedachtegoed wordt het globale welzijnsbeleid op de helling geplaatst

Nr. 68, Juni 1999 • Marleen Baeten • Sociaal en artistiek beleid: water en vuur?...
De Ruyck: Vorige keer heb ik me voor die lijst geëngageerd, niet als lid van de SP, maar als onafhankelijke, omdat ik toen vond dat het sociaal-democratisch gedachtegoed zwaar onder druk stond door...Ik wou helpen vermijden dat het gedachtegoed zou weggevaagd worden door een incident de parcours, bij wijze van spreken

Nr. 70, December 1999 • Pieter T'Jonck • Klapstuk '99: over intuïtie en concept
Een willekeurige zin: 'Wij zijn - ondanks onze weerstand tegen nep-NewAge gedachtegoed - meteen verkocht

Nr. 70, December 1999 • Guy Cools • Klapstuk '99: een 'vrouwelijk' festival?
maar haar belangrijk filosofisch en maatschappelijk gedachtegoed ook bij een ruimer publiek kan laten doordringen, is volgens mij slechts één van de tekenen waarom de dans de kunstvorm van de toekomst

Nr. 73, Januari 2000 • Luc Vandeweyer • 'DE GROTE ZUIVERINGSDAG BREKE AAN IN AL...
Na 1918 kwam hij al heel snel onder invloed van het anti-Belgische en anti-democratische gedachtegoed van de activisten

Nr. 76, Maart 2001 • Pé Vermeersch • Dood van een Butohdansmarietje
de composities die hij voor zijn Tokason Butoh Compagnie maakt gebruikt hij veel van Hijikata’s gedachtegoed en raakt zo, zij het van de binnenkant, soms

Nr. 76, Maart 2001 • Redactie Etcetera • De weefsprong
een begrip als etnische kunst een alternatief voor het modernistische westerse kunstbegrip, of is het een voortzetting van een kolonialistisch gedachtegoed maar met andere middelen

Nr. 77, Juni 2001 • Katrien Vuylsteke-Vanfleteren • Genet
Wanneer een maatschappij niet een constante kritische houding aanneemt tegenover de imaginaire structuur in het dagelijkse leven, kan een totalitair gedachtegoed, dat zich baseert op een...Let wel, het theater kan geen duidelijk antwoord bieden op het probleem van een groeiend extreem gedachtegoed...Op die manier wordt de eindigheid van elk gedachtegoed of elke handeling benadrukt

Nr. 77, Juni 2001 • Rud Vanden Nest • (H)AMLET(T) of De Muizenval
deze voorstelling wordt uitgegaan van de gemeenschappelijkheid van Shakespeares gedachtegoed en dat behoeft geen vastgelegde cast...Je kunt poneren dat het verhaal genoegzaam bekend is en 'het Shakespeariaans gedachtegoed gemeenschappelijk'. Maar aangezien je de tekst in deze turboversie nauwelijks kunt volgen, wordt het spelletje

Nr. 77, Juni 2001 • Rudi Laermans • Avant-gardisme als neoacademisme
1999) koketteert Charmatz helemaal niet met het gedachtegoed en de geschiedenis van de avant-garde

Nr. 78, Januari 2001 • De mooie hartstocht van weleer: Rosmerholm
dat streven raakt hij klem tussen de conservatieve opvattingen van zijn zwager en huisvriend, Rector Kroll, en het liberale gedachtegoed van de radicale journalist-politicus Peder Mortensgaard

Nr. 83, Januari 2002 • Marianne Van Kerkhoven • Werkverslag. Hoofdstuk I: Nuanceren: Over het innemen...
kan bereikt worden door complexe enkelingen behorend tot een bepaalde groep of gedachtegoed naast elkaar te zetten of de toeschouwers minstens die idee mee te geven van de potentiële mens

Nr. 87, Juni 2003 • Jeroen Peeters • Waarom al die vragen?: het interview als...
Ondanks een omkaderende inleiding gaat zo'n gesprek meestal over de intenties van de maker en wordt hij op zijn gedachtegoed (in plaats van op zijn werk) beoordeeld, zonder dat daar grondig op

Nr. 87, Juni 2003 • Jeroen Peeters • Performance als 'tussen'
De Franse danscriticus Laurent Goumarre heeft zich Fried toegeëigend om van het 'theater-als-tussen* de hoeksteen van zijn gedachtegoed te maken, zie Laurent Goumarre, La danse