Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


673 document(en) met "geeft" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 1, Januari 1983 • (advertentie)
Minder beslommeringen met geld, meer mogelijkheden met geld, alles op 'n manier die tijd vrijmaakt, u grotere veiligheid geeft... en niet méér kost dan wanneer u zelf voor alles zou zorgen

Nr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
handeling op de scène die deze beelden een veelkantige betekenis geeft...Van deze toekomst geeft Schechner een aantal kenmerken...Dit laatste staat voor Zonder Leiding Van, en geeft meteen opzet en toon van het werk aan

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Wambacq • Is dit nog ballet, is het al...
Midnight Mail is een conceptuele voorstelling of geeft althans de indruk dat het concept voorligt op de vormgeving...Het soms pointeloze, vaak onaffe, altijd onverwachte of briljante van snelle notities, werkt door in elke scène, bepaalt de structuur van de voorstelling en geeft er het vivante ritme van aan

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Ro Theater: De Koopman van Venetië
Alles wat deze sfeer kan breken wordt weggegomd: als Lorenzo en Jessica zich eindelijk op het landhuis van Portia beginnen thuis te voelen, geeft Shakespeare hen een badinerende dialoog

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Callens • Melodrama, romantiek of bittere ernst. Hoe speelt...
Marijnen zet enkele keren een Elizabethaanse "inner stage" op de Italiaanse scène neer en geeft ze een gepaste betekenis: het valse perspectief van Shylocks huis suggereert zijn verkrampte...Jonathan Millers Hamlet die de voorbije herfst in London te zien was, geeft die uitspraak extra gewicht

Nr. 1, Januari 1983 • Renate Klett • Is dit nog ballet, is het al...
De ernst en de concentratie waarmee ze dit doen op een trage, kitschig-mooie muziek geeft aan deze zelfpresentatie iets droevigs...Pina geeft aan de dansers veel tijd om zichzelf uit te testen

Nr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
Wat de geschiedenis aanreikt, het leven geeft, neemt zijn boezem direct en gewillig op...Maar als ik nader kijk, naar wat dit gedicht zijn innerlijke waarde en zijn waardigheid geeft, zie ik wel in, dat ik het alleen van jullie heb...Mijn zuster van Urbino geeft haar jongere man geen kinderen

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
De ruimte komt ook als abstract over, zodat die kwaliteit aanleiding geeft tot de oppositie abstract/concreet: de witte kamer zal telkens opnieuw geconfronteerd worden met citaten uit de gekleurde

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Hij geeft af op een rechtsstaat die - kristelijk geïnspireerd -levens spaart en de doodstraf afschaft maar er terzelfder tijd een veel onmenselijker gevangenissysteem op nahoudt...geschreven heeft en de enscenering die Tavora eraan geeft...Positief is zeker dat hij de hele problematiek in een Europees kader stelt en daardoor relativeert: Vlaanderen geeft helemaal niet zoveel aan zijn theater uit in vergelijking met andere landen

Nr. 2, Maart 1983 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
ondoorgrondelijkheid van de fysica - bij het doorprikken zelfs geen knal geeft, zelfs geen scheet laat, zelfs nauwelijks, en dan nog binnensmonds, floep zegt (voorbeeld : Arca met Clavigo). "Leute met Goethe": de

Nr. 2, Maart 1983 • Theo Van Rompay • Nieuw theaterlandschap: Frisse wind waait aan uit...
De erkenning van deze cultuurwerking is van primair belang, al was het maar omdat het de instellingen in kwestie een onderhandelingsbasis geeft in hun relaties met andere instanties

Nr. 2, Maart 1983 • Johan Thielemans • Als kaal licht de onverhulde waarheid is,...
Het postmoderne theater Het onverwachte genot van wie in zijn twijfels huist Het woord 'postmodern' geeft te kennen dat iets als definitief voorbij beschouwd wordt

Nr. 2, Maart 1983 • (advertentie)
05888:2454 'Kijk vrolijk'! ('Torquato Tasso'2. 2) Wat heeft een groep als HTP aan dergelijke kritieken ? Wie geeft HTP dan wederwoord ? Een produktie als 'Torquato Tasso' had beter

Nr. 2, Maart 1983 • Heiner Müller • DE OPDRACHT
Kom kinderen, daar geeft de zon elke dag warmte...Als ik nu, tussen de achtste en negende etage, weer op mijn horloge kijk, geeft ze precies veertien minuten en vijfenveertig seconden na het tiende uur aan: met de echte stiptheid is het gedaan, de...vergeleken de heerschappij van de zweep op de Caraïben en elders een lekker voorsmaakje geeft van de gelukzaligheden van het paradijs, en misschien heeft je onbekende lief, de vrijheid, als haar maskers zijn

Nr. 2, Maart 1983 • Luk Van den Dries • Boeken: Omtrent Heiner Müller
Dat geeft aanleiding tot literair-historische vergelijkingen met o.a, Artaud en Lautréamont en vormt tevens het overstapje naar poststructuralisten als Foucault en Deleuze...De optelling van deze bijdragen geeft een hoekig beeld van een veelkantig auteur...Marc Silberman: Heiner Müller Dit boek geeft een overzicht van de receptie die Müllers stukken in de BRD en de DDR te beurt viel

Nr. 2, Maart 1983 • Marianne Van Kerkhoven • Die deutsche Welle
combinatie met opvoeringen van NTG, BKT, Aca en HTP geeft dat nog meer mogelijkheden van eigentijds theatermaken

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Torquato Tasso
De personages kunnen geobjectiveerd worden - rechtlijnigheid is niet hetzelfde als ongenuanceerdheid - omdat de oppervlakkigheid van de handelingselementen aanleiding geeft tot een nadenken over de

Nr. 2, Maart 1983 • Sigrid Vinks • Klimmen, kruipen, wurmen, struikelen: Jürgen Gosch toont...
Hij geeft het haar, een onhandige poging om terug in de gunst te komen

Nr. 2, Maart 1983 • Inhoudstafel
ISSN 0771-4807 Wapengekletter ETCETERA Jaargang 1, nummer 2, maart 1983 IN DIT NUMMER Tone Brulin Tone Brulin geeft soms 'geestelijk afwezig

Nr. 3, Juni 1983 • (Advertentie)
Dit boek geeft inzicht en informatie en blikt terug op de onstuimige wordingsgeschiedenis van deze theaterbeweging