Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


89 document(en) met "geenszins" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens • Boeken: Vrouwen en Shakespeare
Dashs boek komt geenszins over als een feministisch pamflet maar vormt een evenwichtige studie geargumenteerd met citaten uit Shakespeare, Simone de Beauvoir, John Stuart Mill, Kate Millett en

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • De klatergouden gids van het Antwerpse theater
Ook andere Fakkel-gefrustreerden maken deel uit van de groep die wil werken aan 'auteurstheater'. Geenszins Genesis, een collectief, pseudo-religieus werkstuk, kon alleszins niet overtuigen

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • stad en theater: ANTWERPEN
Ze staan echter geenszins in verhouding tot de artistieke prestaties

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
zijn bewust als 'decor' opgevat, willen ons geenszins in een realiteit doen geloven

Nr. 11, Juni 1985 • Alexander Baervoets • Dans op het Kaaitheater: Over lief en...
Zelfs de persoonlijke prestatie van Marc Vanrunxt -- die soms toch op een zekere goedkeuring wordt onthaald-- kon me geenszins bekoren

Nr. 11, Juni 1985 • Redactie Etcetera • Het Onbeleid
pleiten hier geenszins voor een afschaffing van één van onze repertoiregezelschappen

Nr. 11, Juni 1985 • Klaas Tindemans • Decortes 'Kleur is alles' en Freuds 'Der...
Hij haalt een voorbeeld aan van een meisje dat een Française als gouvernante krijgt, een juffrouw echter die haar geenszins bevalt

Nr. 11, Juni 1985 • RAAD VAN ADVIES
Teater Poëzien, Gent - Volgens de RAT is Poëzien geenszins op het niveau van een B- of C-gezelschap

Nr. 11, Juni 1985 • Marianne Van Kerkhoven • Luc Philips Spielefreude
Zijn langdurig engagement in KNS-Antwerpen wordt onderbroken door enkele 'escapades' naar de BRT en 'de pensioengerechtigde leeftijd' (wat geenszins het einde van zijn carrière betekent) bereikt hij

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
Wat ik in de eerste plaats zeggen wou: Antigone moet zijn spoken kwijt en voorlopig de grootste zorg besteden aan zijn acteurs, wat laatstgenoemden geenszins van een ernstige zelfbezinning ontslaat

Nr. 13, April 1986 • Alex Mallems • Wilson en Fabre op de praatstoel
Wilson wil hiermee geenszins de handschoen richting Fabre gooien

Nr. 13, April 1986 • Werner Van den Mooter • Werner Van den Mooter
Het was haar eerste keer-dat zij bij een getoonzet drama mocht aanwezig zijn - ,en ook ikzelf loop geenszins de gelegenheden plat waar klaterend belcanto klinkt, al ben ik wel een oprecht amateur van

Nr. 15, September 1986 • Johan Baele • OPERA EN ARCHITECTUUR
De opbouw wijkt geenszins af van het oude theater; zoals vroeger zijn er de loges van het parterre, het balkon, drie rijen loges en het paradijs

Nr. 15, September 1986 • Theo Van Rompay, Marianne Van Kerkhoven • Het opheffen van subsidies zou een schok...
Maar het achterblijven van de produktiviteit kan geenszins een argument zijn voor subsidiëring

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
Toch is er geenszins sprake van een slaafs en ongeïnspireerd overnemen van dit stramien, te meer daar Di Mattia het tevens aanwendt om de problematiek van het katholicisme hard en helder te berde te...Toch wil dit geenszins zeggen dat Van Loggem en het NTG geen verbluffende prestaties leverden

Nr. 18, Juni 1987 • Frank Peeters • Theater maken in de tegenstroom
De Standaard 21.2.87). Dat Dionysos mogelijk een smeerlap is, betekent geenszins dat onze sympathie uitgaat naar Pen-theus

Nr. 19, September 1987 • Mark Deputter • Drang naar vernieuwing leeft in grootste schouwburgen
Freie Gruppen" zijn de concurrentie van de grote instituten geenszins gewassen en moeten zich noodgedwongen met een plaatsje in de schaduw tevreden stellen

Nr. 20, December 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Alchemie in een keurslijf
Alain Platei) bekommerden zich daar geenszins om... Maar dit gevoel van opgesloten zijn betrof ook de wijze waarop de toeschouwer in dit project werd gehanteerd

Nr. 21-22, Mei 1988 • Alex Mallems • Ariane Mnouchkine:
Gandhi symboliseerde geenszins India, hij wou dat trouwens helemaal niet doen...Zij is een levend wezen, een personage waaraan men na analyse een functie zou kunnen toekennen, maar dat was geenszins ons uitgangspunt

Nr. 21-22, Mei 1988 • Ariane Mnouchkine bedekt de politieke strijd met...
Indiade is geen objectief docudrama en pretendeert ook geenszins dat te zijn