Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


27 document(en) met "gefundeerde" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Merkwaardig in dit verband is dat AKT in zijn analyse Roland Barthes citeert: 'Een tekst interpreteren is niet er een min of meer gefundeerde, min of meer vrije betekenis aan toekennen, het is veeleer

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Het ontbreken van een uitgebouwd theoretisch apparaat om gefundeerde voorstellingsanalyses te realiseren dwingt weliswaar tot een interessante vorm van improvisatie omdat objectieve én subjectieve

Nr. 5, Januari 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Luk Van Brussel en Vera: Een woestijn...
een aantal wetenschappelijke gefundeerde criteria om een repertoire-onderzoek in Vlaanderen aan te pakken

Nr. 8, September 1984 • Luk Van den Dries • BERLIN BRUSSEL 84
De wetenschappelijke entourage waarmee Stein zijn ensceneringen voorziet, hebben aanleiding gegeven tot gefundeerde en helder opgebouwde voorstellingen, maar ook tot heel wat kritiek

Nr. 9, Januari 1985 • Alex Mallems • Tadeusz Kantor
Manifesten Kantor, een veelzijdig kunstenaar (schilder, graficus, scenograaf, theaterman) met een boeiende visie op kunst en theater, baseert zijn werk op gefundeerde theater-theoretische en...Deze ongewone présence is voor Kantor geen goedkope effectzoekerij, er schuilt een gefundeerde filosofie achter

Nr. 12, Januari 1985 • Alex Mallems • Twintig jaar NTG
Door het uitstippelen van gefundeerde beleidslijnen tracht men de stukkenkeuze te motiveren en te ondersteunen

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
stevig op de Duitse traditie gefundeerde verzen evoceren ze de spanningen tussen het reële en het utopische socialisme

Nr. 13, April 1986 • Wim De Mont • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
van "goede" kunst). De strikt theoretische maar duidelijk gefundeerde beschouwingen van Tindemans kregen een pragmatisch tegengewicht in het referaat van Robert Abirached, ambtenaar

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven • THEATER - EN DANSKRITIEK
verdienste - ; Verreyt die steeds opviel door zijn vaak ongewone maar originele meningen, de man van het "gefundeerde onverwachte", van wie men steeds benieuwd was te lezen wat hij ervan dacht

Nr. 15, September 1986 • De redactie • WENENDE VROUW
Door zijn niet-gefundeerde uitspraken zet de RAT zich zelf buiten spel

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
Deze behoren, aldus nog de jury, "tot de beste die wij in ons land kennen". Thielemans wordt ook geprezen om de gefundeerde wijze waarop hij de verdediging van nieuwe en jonge artiesten op zich neemt

Nr. 18, Juni 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Kinderen hebben recht op theater
kunnen pas hun reële waarde krijgen indien ze ingepast worden in een degelijk gefundeerde artistieke visie of concept

Nr. 21-22, Mei 1988 • Jef De Roeck • Afscheid van verleden en toekomst
voorgeschiedenis, en de acteur een meestal intuïtieve, niet zo erg gefundeerde temperamentsuitdieping aanbracht

Nr. 23, September 1988 • Klaas Tindemans • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
Ook De Meulemeester vond de toon van het rapport wat "blasé": de ontgoocheling over de te beperkte groei van het Vlaamse jeugdtheater stoelde, althans naar buiten uit, te weinig op gefundeerde

Nr. 24, December 1988 • Theo Van Rompay • Dan maar de RAT afschaffen?
gefundeerde beleidsvisie inzake de kunsten... Deze diabolische vicieuze cirkel stemt droevig, maakt wanhopig

Nr. 25, Maart 1989 • Klaas Tindemans • Verschraling
verenigingsleven en amateuristische kunstbeoefening') ervoor dat elke zinvolle, esthetisch gefundeerde discussie over artistieke kwaliteitscriteria onmogelijk wordt

Nr. 26, Juni 1989 • Klaas Tindemans • Voorstel en ontwerp van theaterdecreet
zal nog meer dan voordien verplicht zijn op te treden als een waakhond van het decreet, in plaats van tijd en energie te kunnen steken in gefundeerde evaluaties en beleidsvoorbereidend werk

Nr. 36, December 1991 • Benoît Vreux • Van leeg tot barstensvol
Het ontbreken van een reële lichamelijke aanwezigheid op de scène en van een gefundeerde actie, vinden we terug in twee complementaire uitspraken van Vitali Pavlov, auteur en regisseur van Jazzman

Nr. 45, April 1994 • Luk Van den Dries • In memoriam
Het theaterleven in Vlaanderen van een degelijke gefundeerde reflectie voorzien, betekende inderdaad een niet aflatend en slopend gevecht...Met een aantal medewerkers die ze in de 'werkgroep theater' rond zich verzameld had, slaagde ze erin de actuele geschiedenis van het Vlaamse theater van een uiterst kritische en gefundeerde commentaar

Nr. 50, Juni 1995 • Luk Van den Dries • Hoge eisen uit eerbied
Al is Tindemans het verre van eens met de communistische strekking van deze stukken, spaart hij moeite noch tijd om de relevantie van dit werk voor een ideologisch anders gefundeerde gemeenschap te


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK