Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


239 document(en) met "gelezen" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries • Een BKT-seizoen in assemblage
Taal is in deze tekst een zelfstandig leven gaan leiden en bevindt zich in de vorm van aangeleerde, gehoorde, gelezen zinsflarden op de tongen van de sprekers

Nr. 8, September 1984 • Franz Marijnen, Rob Scholten • Jules Verne een project
Ik heb gelezen dat vlak voor dc dood alles wat je meegemaakt hebt nog één keer aan je geestesoog voorbijschiet, in één lang défilé

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
Gelezen "Het theaterdecreet geldt op dit moment als enige hanteerbare norm» en daarbij is geen plaats geruimd voor een kwalitatief oordeel...Vervolgens, en dit is veruit het belangrijkste argument, vielen de gehoorde/gelezen reacties minder in het register van vermoeidheid en slijtage, dan wel in dat van ergernis en walg

Nr. 8, September 1984 • Pol Arias • BERLIN BRUSSEL 84
Dat we ook in het buitenland worden gelezen komt omdat we hoe langer hoe meer over buitenlands theater schrijven en omdat het Duitse theater nog altijd een exemplarische functie heeft en Theater Heute

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans • DE MUNTSCHAUBUHNE IN Cosi fan Tutte
Jozef II, de Verlichte Vorst, deed het, nadat hij de tekst aandachtig had gelezen

Nr. 9, Januari 1985 • Luk Van den Dries • Kwartet van Heiner Müller, Bogaerts contra Buyse
Muller haalde het gegeven uit Laclos' briefroman LesLiaisonsDange-reuses, "na het voorwoord van H. Mann gelezen, en af en toe in de roman gebladerd te hebben," zegt hij

Nr. 9, Januari 1985 • Peter De Jonge, Klaas Tindemans • Elena's Aria
Indien de teksten op een 'professionele' manier gelezen zouden worden, zouden zij te veel gezag krijgen en geïnterpreteerd worden als ondertitels, uitleg

Nr. 9, Januari 1985 • Jacques Franck • Naar de bronnen van Béjarts kunst
Er zijn ook weinig theatermakers die zoveel lezen of gelezen hebben als hij...Ze hadden geen Tolstoï gelezen, maar ze hadden cultuur...Daartegenover staan mensen die alles gezien, alles gelezen en alles gehoord hebben, maar die niet de minste cultuur hebben

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
GELEZEN "Er is in Vlaanderen een generatie nieuwlichters (Decorte, Dehert, Gilis Sierens, Vankerkhove, Peyskens, Van Hove...) die de klassieke auteur in hun werkatelier binnenhalen voor een...Wanneer dit gezelschap door Noelte gelezen en geënsceneerd wordt dan lijkt het er op alsof ze allen eenzelfde obsessie hebben gehad: een fragiel-tedere, melancholische, onuitspreekbare 'Weltschmerz

Nr. 10, April 1985 • Jef De Roeck • KRONIEK
Gelezen "Klootjesvolk is niet door de provo's uitgevonden

Nr. 10, April 1985 • Johan Thielemans • MUNTDOSSIER
Nu heeft Chéreau de tekst van Lucio Silla wel aandachtiger gelezen dan de meeste commentatoren, die niet veel meer doen dan herkauwde opvattingen doorgeven...Dit keer had ik me gewapend: ik had het libretto nauwkeurig gelezen, en had zoveel mogelijk van de Italiaanse tekst gememoriseerd ; ik moest en ik zou de dialoog van de recitatieven kunnen volgen

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
Achteraf heb ik in het programma het artikel van Boehmer over Faust gelezen...GELEZEN "Armoede bestaat niet in het Westen

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Callens • David Mamet, dichter bij Beckett dan bij...
Dat Mamet Harold Pinter gelezen heeft, staat buiten kijf; het is ondenkbaar dat hij één der belangrijkste engelstalige toneelschrijvers van de twintigste eeuw niet zou gelezen hebben

Nr. 12, Januari 1985 • Klaas Tindemans • Brooks Mahabharata, het grote gedicht van de...
Het is zo'n groot boek dat het niet nodig is het gelezen te hebben, want het maakt integraal deel uit van ons geheugen, zoals dat hier, vandaag, aanwezig is.' In die zin zijn Carrières reducties en

Nr. 12, Januari 1985 • Johan Thielemans • PETER BROOK
Brook was al lang gegrepen door het gedachtengoed van Artaud (die hij, volgens Peter Hall in zijn onlangs verschenen Diaries (5), reeds in 1960 gelezen had), van Grotowski en van Jan Kott (de Poolse...Brook had een tekst gelezen van de anthropoloog Colin Turnbull, een oude studiegenoot

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
Die Meistersinger von Nürnberg (Nationale Opera) - foto Clärchen Baus-Matter Gelezen 'Walter wordt hier in Wenen goed ontvangen,' zegt Karel Vingerhoets

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
Gelezen "(25.10.1985: Ik ontmoet Peter Zadek op de 12u-boot tussen Hoek van Holland en Southampton) Peter Van Becker: U vertrekt midden in het seizoen naar Engeland...Zijn theater esthetiek was spectaculair, zijn ruimteconcept drie-dimensioneel en geïnspireerd door wat hij had gelezen over het Russische constructivisme, de door hem gepropageerde speelstijl was

Nr. 13, April 1986 • Marianne Van Kerkhoven, Theo Van Rompay • Bij de aanvaarding van een erfenis
Ik heb bijvoorbeeld Vor dem Ruhestand gelezen, nog voor het gedrukt was, een prachtig stuk, maar het zou niet in mijn hoofd opkomen om dat in Vlaanderen te spelen, want het gaat over een typisch

Nr. 13, April 1986 • Inhoudstafel
Sapeurloot" (De Verrukking/Theaterassociatie), "Sneeuw" (Guy Cassiers), "Het respectabel trouwfeest" (Antigone), "Amphytrion" (Mannen van den Dam), in memoriam Johan de Meester, elders gelezen en

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven • THEATER - EN DANSKRITIEK
Ik oriënteerde me ook wel op wat ik ooit over Goethes regels voor de criticus gelezen had, alhoewel mijn interpretatie daarvan beïnvloed kan zijn door wat Brecht erop aan te merken had


Toon volgende resultaten