Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


29 document(en) met "gemeenten" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • stad en theater: ANTWERPEN
het theaterdecreet), Leona Detiège en nu Bob Cools, want sinds de fusie der gemeenten is de burgemeester zélf verantwoordelijk voor het departement van cultuur

Nr. 8, September 1984 • Pol Arias • BERLIN BRUSSEL 84
Eerst in 1244 duikt voor het eerst officieel de naam Berlijn op, geleidelijk aan zullen een aantal landelijke gemeenten samengroeien tot Berlijn

Nr. 10, April 1985 • Redactie Etcetera • Het verdict van de Raad van Advies...
Het Merksems Kamertheater ten slotte verkeert in een aparte situatie, omdat het na de fusie van de gemeenten een stedelijk theater van Antwerpen werd

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Klaas Tindemans • De gouden gids van het Brusselse theater
Zij zijn verbonden met de (pluralistisch samengestelde) sociaal-culturele raden van de betrokken gemeenten

Nr. 25, Maart 1989 • Klaas Tindemans • Verschraling
Het strijdbare Vlaamse karakter van gemeenten als Dilbeek verscherpt enkel dit probleem, nog meer ten nadele van de in dit opzicht nutteloze kunstvoorziening

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries • Tussenstad
Het is moeilijk localiseerbaar omdat het publiekspotentieel wijd verspreid is over de 19 gemeenten, de Brusselse rand, de provincie, de forenzen

Nr. 25, Maart 1989 • Walter Moens • Schetsen voor een Vlaamse theateridentiteit
waar Vlamingen thuis zijn'. En in de Brusselse agglomeratie zelf doet dit fenomeen zich voor in vele wijken en gemeenten, waar men vaak met even gesloten gemeenschappen te maken heeft als op het...trefcentra in de diverse gemeenten van de agglomeratie

Nr. 25, Maart 1989 • Klaas Tindemans • Beleidsmakers
De wet op de Hoofdstedelijke Raad bevat een kleine maar interessante mogelijkheid: de 19 Brusselse gemeenten kunnen bevoegdheden afstaan aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie

Nr. 26, Juni 1989 • Luc Dhooghe • Tocht door het Brussels theaterlabyrint
Dit vereist evenwel een visie vanwege het beleid dat cultuur en stadsrenovatie aan elkaar wil koppelen, wat in sommige gemeenten toch wel mogelijk blijkt : zo werd, na de bouwwerken van het cultureel...De Vlaamse Gemeenschap is eigenares van de trefcentra die ze aangekocht heeft binnen de 19 gemeenten

Nr. 26, Juni 1989 • Michel Jaumain • Brusselse krimpneigingen
Wat de werkingsonkosten betreft, komen steden en gemeenten (voor Brussel en Wallonië) gemiddeld voor 9,3 % tussen...De hoofdstedelijke gemeenten van hun kant schrijven, zoals de meeste gemeenten, in hun begroting facultatieve culturele uitgaven in. Doorgaans krijgen theaters gemeentelijke subsidies op basis van...Een eerste bemerking is algemeen van aard: het zou goed zijn de culturele uitgaven van steden en gemeenten verplicht te maken en anderzijds het financieringssysteem, dat gespreid ligt bij de

Nr. 26, Juni 1989 • Klaas Tindemans • Voorstel en ontwerp van theaterdecreet
gemeenten en provincies zijn wettelijk niet meer verplicht iets voor theater te doen

Nr. 26, Juni 1989 • Luk Van den Dries • STAD & THEATER
Een beetje geïnspireerd op het voorbeeld van Jean Vilar in Frankrijk draagt het een boodschap van populair theater uit in de kleinste steden en gemeenten

Nr. 28, December 1989 • Klaas Tindemans • HET CENTRUMDECREET
50% van de overheidssubsidie aan die subsidie toevoegen, voorzover het gaat om de repertoiregezelschappen (de vroegere A's), maar bovendien moeten de gemeenten 15% van de gemeenschapssubsidie

Nr. 50, Juni 1995 • Amos de Haas • Het lichaam in beweging
Verder zijn er meerjarige structurele subsidies voor gezelschappen, er zijn jaarlijkse subsidies voor gelegenheidsprojecten, van het rijk en verschillende gemeenten

Nr. 53, December 1995 • Theo Van Rompay, Stef Ampe • Drie jaar podiumkunstendecreet
Staf Pelckmans: Een belangrijk onderdeel van een kunstenplan zijn zeker de bevoegdheden, rechten en plichten van de verschillende overheden, zoals provincies en gemeenten

Nr. 63, Maart 1998 • Marleen Baeten • Kansarmoede en kunst: een trend?
Vereniging van Belgische Steden en Gemeenten

Nr. 65, Januari 1998 • Personalia
Patrick Allegaert is intendant van het project 2002 van de gemeenten Kortrijk, Roeselaere, leper en Tielt Daarnaast is hij voorzitter van een jongeren-welzij nscongres dat de Vlaamse Gemeenschap

Nr. 70, December 1999 • Bart Eeckhout • Het monstertje heet Calimero
Lokaal niet, omdat de Brusselse gemeenten liever negentien politiekorpsen (of schepenen van cultuur, of...) in stand houden dan samen te werken

Nr. 72, Juni 2000 • (advertentie)
BAL MODERNE BRUSSEL 2000 Het onvolprezen Bal Moderne raast nog tot half juli door de verschillende Brusselse gemeenten

Nr. 76, Maart 2001 • Dries Moreels • Culturele centra new look
alle gemeenten hebben of hadden een CC als prioriteit voor ogen...2a) en tenslotte ook de gemeenten met meer dan 30000 inwoners én een erkend CC in basiscategorie (b.v...Gemeenten kunnen dit cultuurbeleidsplan alleen opstellen, of met enkelen samen