Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


72 document(en) met "gemiddelde" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 8, September 1984 • Franz Marijnen, Rob Scholten • Jules Verne een project
Michel Kom nou... (Verne verstevigt zijn greep op Michel) Michel Dick Sand -- zoals hij heette -- zou, als hij geheel volwassen zou zijn, de gemiddelde lengte niet overschrijden, maar hij was

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Callens • David Mamet, dichter bij Beckett dan bij...
Die immoraliteit is in Mamets ogen een gevolg en een extreme vorm van het opportunisme dat de gemiddelde Amerikaan aanhangt en dat we dus ook herkennen in stukken die niet over de zakenwereld gaan

Nr. 12, Januari 1985 • Alex Mallems • Twintig jaar NTG
Het driejarig contract van Poppe bevatte een clausule die bepaalde dat een percentage van de recette boven een vooraf vastgelegd gemiddelde als een soort commissie bij zijn directeurswedde zou worden

Nr. 13, April 1986 • Frank Peeters • Jan Oskar de Gruyter 1885 -1929
Het resultaat van dit proces is ondertussen bekend en boeit ons dan ook maar matig: De Gruyter en met hem het merendeel van zijn theaterpraktijk is, "in de herinnering van de gemiddelde Vlaamsbewuste

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven • Geld, kunst en beleid in Vlaanderen
Baumol toont aan dat tussen 1947 en 1978 de gemiddelde cast van een Broad-way-produktie daalde van 16 tot 8 acteurs en dat op langere termijn ook veel makkelijker commercieel te exploiteren sectoren

Nr. 15, September 1986 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • K R O N I E K
naar Ibsens Hedda Gabler). Zonder overigens deze, volstrekt fictieve, 'gemiddelde toeschouwer' te minachten: hij heeft ongelijk gehad weg te blijven

Nr. 15, September 1986 • De redactie • WENENDE VROUW
Over de werkelijke redenen waarom precies déze groep die toch duidelijk vér boven de gemiddelde grijsheid van het Vlaamse theater uitstijgt, moet verdwijnen, tast men nog steeds in het duister

Nr. 17, Maart 1987 • Leen Thielemans • Leen Thielemans
De gemiddelde burger, Janusz met de pet, laat zijn eetlust niet bederven, omdat hem geregeld hetzelfde voorgeschoteld wordt

Nr. 17, Maart 1987 • Alex Mallems • Doe maar gewoon, dan is het al...
Binnen de door Sam Bogaerts herwerkte herneming van de succesproduktie Het Park van Botho Strauss bouwde ze haar personage Heima - prototype voor de gemiddelde, wat sullige huisvrouw-zo overtuigend op

Nr. 18, Juni 1987 • Johan Thielemans • La Traviata in de Munt
Resultaat: de gemiddelde opvoeringen van de Scala

Nr. 18, Juni 1987 • Frank Peeters • Theater maken in de tegenstroom
Zo worden talrijke plaats- en eigennamen uit de Griekse oudheid, die voor de gemiddelde theaterbezoeker in 1987 ondoorzichtig zijn, geparafraseerd (b.v...gemiddelde toeschouwer, waardoor hij in zijn opzet een Griekse tragedie tegelijk als Fremdkörper en als speelbaar theater te brengen, geslaagd is, toch enkele aanmerkingen

Nr. 21-22, Mei 1988 • Marianne Van Kerkhoven • Bijna een jaar Toneelgroep Amsterdam
Uit de statistieken van de Theater Communications Group in New York blijkt dat tussen 1947 en 1978 het gemiddelde aantal acteurs per Broad-wayproduktie daalde van 16 tot 8. Massa's op de scène zijn er...Ook hier -- net als bij Globe -- moet je hemel en aarde bewegen om die dingen die niet helemaal tot het gemiddelde behoren, tot dat wat iedereen verwacht, erdoor te krijgen

Nr. 23, September 1988 • Klaas Tindemans • Dagboek van een duivenmelker
De duivenmelker, de bedrogen minnaar, het kermissfeertje: een scenario voor een gemiddelde Vlaamse TV-film die als drama is gemaakt, maar er tien jaar later als een beschamende klucht uitziet

Nr. 24, December 1988 • Theo Van Rompay • Dan maar de RAT afschaffen?
De vorige RAT hield tijdens zijn mandaat (1984-1987) 88 vergaderingen met een gemiddelde van 4,25 uur per vergadering, 374 uren in totaal

Nr. 25, Maart 1989 • Alexander Baervoets • Mark Morris een kruis voor De Munt?
Morris zijn stijl niets meer dan een gemiddelde, een matte doorsnee van alle mogelijke bestaande stijlen en één (1) specifieke armbeweging, waarbij de danser zijdelings in de opgeheven hand kijkt, op

Nr. 26, Juni 1989 • Pol Arias • Russisch theater in 1989
Maar nu zit de nieuwbakken directrice daar, "wat moet ik met 53 acteurs in vaste dienst, met een gemiddelde leeftijd van 43 jaar, en dat voor een kindertheatergezelschap

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
Dit zet zich ook door in de structuur : de scènes hebben de lengte van een gemiddelde Dallas-scène, telkens onderbroken alsof er elk moment een reclame-spot kan volgen

Nr. 28, December 1989 • Steven Berkoff • HARRY'S CHRISTMAS (Smakelijk Kerstfeest)
je niet bestaat...Kerst is als een vloedgolf die op komt zetten...je wilt wegrennen, maar je kunt nergens heen... Ik haat het... Aaaach ! Zo erg is het niet...als gemiddelde is het wel okee

Nr. 29, Maart 1990 • Dirk Verstockt, Tom Decorte, Pol Arias, Luk... • KRONIEK
De gemiddelde leeftijd is vijftig

Nr. 31, September 1990 • Hildegard De Vuyst • Een lege plek om te blijven
Aan een gemiddelde uitkoopsom van 50.000 frank per voorstelling is dat goed voor 5 miljoen van het budget