Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


138 document(en) met "gesubsidieerde" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 2, Maart 1983 • Theo Van Rompay • Nieuw theaterlandschap: Frisse wind waait aan uit...
Het ligt voor de hand dat zij mikken op het beste uit de niet-gesubsidieerde sector en uit de zogenaamde D-gezelschappen...Als er al gesubsidieerde theaters zijn die een gelijkaardige programmatic op hun affiche staan hebben (b.v

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
van Arena te verzilveren als één van de best gesubsidieerde theaters in de categorie van de kamertheaters

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne • DE WONDERE WERKEN VAN POMA EN CO
terugvordering einde seizoen, minder subsidie volgend seizoen...). Concreet vrezen wij dat hierdoor de gesubsidieerde artistieke ambten speciaal worden beschermd t.o.v...de niet-gesubsidieerde en vooral de niet-artistieke (technisch en administratief personeel). Waar de ontslagen zullen vallen is duidelijk

Nr. 4, September 1983 • Klaas Tindemans • 1983-1984: Het voordeel van de twijfel
Ook de niet-gesubsidieerde groepen moeten hier behandeld worden: bij groepen als de Witte Kraai is er een tendens naar het 'grote' repertoire en de professionele eisen zijn evenwaardig (zowel bij de...En de rest Er zijn groepen, vooral niet-gesubsidieerde, die dit beter aankunnen, omdat hun artistiek overleven precies bepaald wordt door deze eenheid tussen intentie en resultaat en deze

Nr. 7, Juli 1984 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
incompetentie van de recensenten ? Kan het niet zijn dat er aan de voorstelling zelf wat schort ? Wanneer diezelfde recensenten produkties van gesubsidieerde theater-vzw's als de KNS, de KVS, het MMT

Nr. 7, Juli 1984 • Paul De Bruyne • De nieuwe raad van advies
Niemand zal van gesubsidieerde gezelschappen eisen dat ze een gespannen verhouding met publiek en maatschappelijke normen moeten nastreven

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
Inspirerende projekten zijn ver te zoeken, ver-ambtelijking ettert vredig voort, met miljoenen gesubsidieerde "grote" gezelschappen produceren jaar in jaar uit ongestoord toneel om bij te huilen

Nr. 8, September 1984 • Luk Van den Dries • BERLIN BRUSSEL 84
Het theateraanbod behoort tot het best gesubsidieerde van West-Europa, maar pas de laatste jaren levert dat ook een kwalitatief equivalent op

Nr. 8, September 1984 • Pol Arias • BERLIN BRUSSEL 84
De meeste gesubsidieerde West-Berlijnse theaters zijn privé-theaters, dat houdt in dat de cultuursenaat niet kan tussenbeide komen wat artistieke werking en benoemingen betreft en dat de inkomsten

Nr. 9, Januari 1985 • Patricia Kuypers • SUR LE PONT D'AVIGNON
Nu al onderscheiden zich, onder de 82 gesubsidieerde groepen, enkele merkwaardige choreografen die ook naar waarde gesteund worden

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Thielemans • David Mamet à la KVS
Zo doet de gesubsidieerde Brusselse schouwburg aan theatercultuur

Nr. 11, Juni 1985 • RAAD VAN ADVIES
HET THEATERDECREET OPTIMAAL REALISEREN a) A-B-C-gezelschappen Sedert enkele jaren houdt de subsidiëring wel rekening met de gesubsidieerde ambten die voorzien zijn, maar het...Verder stelt de Raad voor het aantal gesubsidieerde ambten dat moet voorzien worden ten overstaan van het toegekende subsidiebedrag door de gezelschappen zelf te laten...behoud; deze gezelschappen kregen de indexverhoging van 6% op de gesubsidieerde loonpost van 1984-85 of wat de D-gezelschappen betreft op hun totale subsidie 1984-85

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Wambacq • Johan Wambacq
treurbuis; dezelfde onlust die ik me bespaar door bijvoorbeeld afwezig te blijven uit al die gesubsidieerde horeca-etablissementen waar ook zoiets als toneel wordt bedreven en die op een of andere aberrante

Nr. 12, Januari 1985 • Johan Thielemans • PETER BROOK
Toen hij in 1960 in vast verband ging werken bij de Royal Shakespeare Company, werd het hem duidelijk dat hij binnen dit gesubsidieerde gezelschap een ruimte moest krijgen om met zijn acteurs nieuwe

Nr. 12, Januari 1985 • Marijke Caris, Geert Opsomer • Vol verwachting klopt ons hart: Een blik...
Evaluatiecriteria van de RAT Hebben de gesubsidieerde theaters bij het samenstellen van hun repertoire rekening gehouden met de evaluatiecriteria van de Raad van Advies voor de Toneelkunst

Nr. 12, Januari 1985 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
De minister wil, in de huidige omstandigheden terecht, zijn handen afhouden van de artistieke kwaliteit van het toneel dat de gesubsidieerde gezelschappen maken

Nr. 12, Januari 1985 • Redactie Etcetera • De RAT roept op, Etcetera antwoordt: DAN...
Het kader zat meteen vol en men voelde zich verplicht elke één maal gesubsidieerde groep in haar bestaan te bestendigen

Nr. 13, April 1986 • De redactie • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
Het decreet bestaat nog steeds en de daarin gesubsidieerde groepen zullen naar alle waarschijnlijkheid opnieuw pas in juni 1986 weten over welke gelden ze vanaf 1 juli 1986 kunnen beschikken

Nr. 14, Juli 1986 • Jan Joris Lamers • Jan Joris Lamers
Nu wordt duurbetaalde subsidie duur betaald, subsidiëren we duur gesubsidieerde initiatieven van buiten

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven, Pol Arias • Dries Wieme met open vizier
Gesubsidieerde huisvlijt