Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


138 document(en) met "gesubsidieerde" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 15, September 1986 • Wim De Mont • Seizoen '86-'87
En dan graaien we nog even in de marge, waar de niet-gesubsidieerde (tenzij d.m.v

Nr. 16, Januari 1987 • Marianne Van Kerkhoven • SHAKESPEARE VERTELLEN VANDAAG
Dat engagement is er wel in het Limburgs Projekt Teater, dat als enige gesubsidieerde Limburgse groep, op eigen terrein heel wat taken te vervullen heeft

Nr. 17, Maart 1987 • Christel Op de Beeck • Eerste festival zindert na
Dan hadden ook het Mechels Jeugd Theater, de jeugdafdeling van het MMT, en het Antwerpse KJT (één van de drie gesubsidieerde jeugdgezelschappen, goed voor 37 miljoen frank, naast het Speeltheater van

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • Steve Kemp ontwerpt zichtbaarheid
Er bestaat in Londen nog altijd een groot verschil tussen de belichtingspraktijk in West End en die bij gesubsidieerde gezelschappen zoals het National Theatre en de Royal Shakespeare Company

Nr. 18, Juni 1987 • Leo Geerts • Waarborg voor continuïteit en traditie
Het KJT in Antwerpen is het meest gesubsidieerde kindertheater in Vlaanderen

Nr. 18, Juni 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Kinderen hebben recht op theater
Arbeidsintensief Behalve de jeugdvoorstellingen die binnen de structuur van een gesubsidieerde volwassenentheatergroep georganiseerd worden, hebben we hiermee alle groepen opgenoemd - te weten

Nr. 18, Juni 1987 • Inhoudstafel
Van de lijst van door de Vlaamse Gemeenschap gesubsidieerde beroepsgezelschappen wordt dit jaar geen enkele groep geschrapt; De Tijd, waarin Akt/Vertikaal en De Witte Kraai samensmolten, en de

Nr. 19, September 1987 • Mark Deputter • Drang naar vernieuwing leeft in grootste schouwburgen
Dat het de overheid ernst is met haar voornemens, mag blijken uit het feit dat het Jura-Soyfer Theater, dat nog maar onlangs gepromoveerd was van "Kleinbühne" naar beter gesubsidieerde "Mittelbühne...beide privé-schouw-burgen met geschiedenis en behorend tot de goed gesubsidieerde "Grossbühnen"-categorie

Nr. 21-22, Mei 1988 • Geert Opsomer • Drie repertoiretheaters op zoek naar een rol
Ook de sociale functie, die van de A-gezelschappen de zwaarst gesubsidieerde en belangrijkste categorie van het decreet heeft gemaakt, spreekt niet meer aan in haar oude vorm...De crisis van de gesubsidieerde pu-bliekstheaters is groot omdat ze m.i...Na ongeveer een eeuw alleenheerschappij via de negentiende-eeuwse stedelijke Nationale Tonelen en het door het rijk gesubsidieerde Nationale Toneel hebben de grote gezelschappen sinds 1954 (erkenning

Nr. 23, September 1988 • Etcetera • Raad van Advies voor de Toneelkunst ...und...
Niet alleen zijn directeurs of beheerders van gesubsidieerde gezelschappen oververtegenwoordigd zodat integriteit of objectiviteit niet zonder meer vanzelfsprekend zijn; bovendien is deze raad...zo luidt de persmededeling van het kabinet-Dewael, „heeft de Executieve het aantal niet meer erkende en gesubsidieerde gezelschappen tot één kunnen herleiden

Nr. 24, December 1988 • Marianne Van Kerkhoven • De Tijd, BMC en Arca wringen zich...
Als we de lijst bekijken van de in het kader van het decreet gesubsidieerde A, B, C en D-gezelschappen, dan zien we dat het aantal tussen bv...KVS - Foto: Luc Monsart C-sectie (denken we voor B aan het RVT of voor C aan Arca en het Raamtheater) heel wat 'repertoire-werk' geleverd wordt, dan stellen we vast dat het gesubsidieerde kader van

Nr. 24, December 1988 • Alex Mallems • Gildas Bourdet
de context van de vragen naar de verhouding van Vlaamse gezelschappen tegenover het repertoire en met de problematiek van het aantrekken van gesubsidieerde huisauteurs, biedt La Salamandre met zijn

Nr. 25, Maart 1989 • Pol Arias • Het Theater als Avontuur
België hadden we sowieso al vijanden, want we hadden ons ostentatief afgewend van het gesubsidieerde theater

Nr. 26, Juni 1989 • Klaas Tindemans • Voorstel en ontwerp van theaterdecreet
De gezelschappen zijn verplicht tijdens de gesubsidieerde periode minstens één Vlaamse schrijfopdracht te geven én het resultaat hiervan op te voeren, of een Vlaamse choreograaf een produktie te laten

Nr. 28, December 1989 • Tom Blokdijk • Werkplaatsen in Nederland
Wat het toneel betreft betekende deze overheidszorg dat er toneelgezelschappen werden gesubsidieerd, dat er over het hele land theaters werden gebouwd en dat de gesubsidieerde toneelgezelschappen...Na een tijdje - hoe kan het ook anders - kwam de problemen van die talentvolle, niet-gesubsidieerde theatermakers die door die theatertjes werden geholpen, de overheid die onvoldoende geld had voor al

Nr. 31, September 1990 • Frank Peeters • Van werkplaatsen en kunstencentra
Op dit ogenblik is deSingel veruit de zwaarst gesubsidieerde organisatie

Nr. 33, Maart 1991 • Paul Corthouts • Decreten voor Podiumkunsten en Hoger Kunstonderwijs hangende
Binnen de bestaande categorieën van gesubsidieerde gezelschappen is er immers meer dan één organisatie te vinden met een zeer beperkt aantal artistieke en administratieve medewerkers...Het huidige tewerkstellingspeil werd ook gewaarborgd door als overgangsmaatregel te voorzien dat het huidige aantal gesubsidieerde functies in de A-, B- en C-gezelschappen - een 230-tal voltijdse

Nr. 33, Maart 1991 • Luk Perceval • Theatermaker en criticus
Vermits het onze plicht is als gesubsidieerde artiesten theater te maken voor het publiek en niet voor theatermakers, lijkt het mij deontologisch ook juister dat een dergelijk dispuut met de

Nr. 34, Juni 1991 • Gunther Sergooris • Muziektheater dat niet stoort
Zeker in het zwaar gesubsidieerde operabedrijf is dat de grote vrees

Nr. 35, September 1991 • Paul Corthouts, Cecilia De Moor • Le nouveau beaujolais est arrivé!
De organisaties die reeds langer een gesubsidieerde werking hebben, kunnen overheidsgeld ontvangen in de vorm van een globale fmancieringsenveloppe bestaande uit basis-, wedde-en werkingssubsidies...goedgekeurde kredieten voor instellingen voor Nederlandstalige Dramatische Kunst voorbestemd (17). De gesubsidieerde totaliteit aan lonen kan nooit lager zijn dan 6 miljoen per gesubsidieerde organisatie...de optelsom van de totaliteit aan lonen van alle bij het decreet erkende en gesubsidieerde organisaties voor Nederlandstalige Dramatische Kunst (alle X-en) (18). Bij de aanvang van elk seizoen


Toon volgende resultaten