Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


672 document(en) met "geval" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Ja in dat geval: oorlog of vrede

Nr. 1, Januari 1983 • Pat Van Beirs • Aantekeningen van een figurant: Belgische Cirque Belge
Walter heeft blijkbaar heel persoonlijke redenen om dit geval op de planken te willen brengen...ieder geval is duidelijk dat de auteurs grootmoediger zijn dan de overwinnaars na de twee wereldoorlogen in België...Walter vond het in ieder geval de moeite waard, al was het maar voor de volgende scène: Onderzoeksrechter: Gij zijt naar Duitsland gaan werken ? Acteur: Ja, mijnheer, ik moest wel, ik heb 4 kinderen

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Ro Theater: De Koopman van Venetië
ieder geval zal het wel duidelijk geworden zijn dat ik het direct niet zeer erg vind als Marijnen uit Rotterdam weggaat

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Callens • Melodrama, romantiek of bittere ernst. Hoe speelt...
het nu gaat om letterlijke vertalingen, bewerkingen of transformaties, in elk geval moet rekening gehouden worden met de speelbaarheid en theatraliteit van de tekst

Nr. 1, Januari 1983 • Inhoudstafel
Vandaag is dat meer dan ooit het geval

Nr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
Dat is bij hem het geval...Leonore Missen zul je niets, dan waar je in dit geval toch niet van kon genieten...Ik nodig je uit me in het ergste geval te vertrouwen

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Zit de klad in dat gezelschap, Balfoort heeft bewezen dat dit met hem niet het geval is. Hij speelt erg gemotiveerd zijn solo en heeft aan regisseur Jacky Tummers een stevige houvast gehad

Nr. 2, Maart 1983 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
bezitten, terecht, zij het soms wat ongenuanceerd, afgeschreven voorbeeld: De Witte Kraai in Romeo en Juliette en Van een geestrijk ridder - in eerstgenoemd geval met meer recht afgeschreven dan in het tweede...VAlt die auteur dan op zijn bek, dan is dat in het geval Goethe nog veelbetekenender voor de maatschappelijke relevantie van de voorstelling...En waar in het geval van Een geestrijk ridder bij De Witte Kraai maar eens moet over nagedacht worden is over het feit dat er, om een satire te maken, ook een satire als tekst gehanteerd wordt

Nr. 2, Maart 1983 • Theo Van Rompay • Nieuw theaterlandschap: Frisse wind waait aan uit...
Hoop heeft zijn wekelijkse fuif... De meeste centra zijn dus aangewezen op zelfbedruipende activiteiten of in het uiterste geval minieme verliesmarges

Nr. 2, Maart 1983 • Jef De Roeck • Ruud Engelander: "Gelukkig hebben we rare theatergroepen."
België wel het geval is; het lidmaatschap van de Vriendenkring van het NThl is iets anders

Nr. 2, Maart 1983 • Johan Thielemans • Als kaal licht de onverhulde waarheid is,...
Als Decorte de strijd met de traditie rechtstreeeks aangaat, zoals dat het geval was bij de confrontatie met Senne Rouffaer in Maria Magdalena, levert de spanning tussen de wil van de regisseur en de

Nr. 2, Maart 1983 • Heiner Müller • DE OPDRACHT
Het bericht van mijn afspraak met de chef (die ik in gedachten Nummer Eén noem) heeft me in de kelderverdieping bereikt, een uitgestrekt areaal met lege betonnen kamers en instructieborden in geval...elk geval heb ik de middelen niet om me vrij te kopen, met zo weinig contanten in de vreemde munt...Intussen zal Napoleon van Frankrijk een kazerne maken en van Europa wellicht een slagveld, de handel floreert in elk geval, en vrede met Engeland zal er ook wel komen, wat de mensheid samenhoudt

Nr. 2, Maart 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
dergelijk geval is de regisseur helemaal geen regisseur maar hooguit een trainer van acteurstoevallen

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Torquato Tasso
Antonio richt eerst het woord tot hen (anders dan bij Goethe) en weer gebeurt wat ook met de anderen het geval was: hij openbaart zichzelf ineens en helemaal, in alle rechtlijnige duidelijkheid

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck, Karel Hermans • Tien jaar Nieuwe Scène
De acteurs zijn blijkbaar zeker van hun tekst, hij wordt in ieder geval met overtuiging gedeclameerd

Nr. 3, Juni 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
Onze theatrale waarnemingswereld - in ieder geval voorwaarde tot, wellicht zelfs bestemming van onze functie als theatertoeschouwers - bestaat nu eenmaal altijd uit wat op het ogenblik van de

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • Een badje water, een washandje en zeep:...
dat geval raak je aan het wezen van de voorstelling

Nr. 3, Juni 1983 • Marianne Van Kerkhoven • KAAITHEATER
Dat is een nieuw feit, maar de culturele instanties snappen niet wat er gaande is, zoals blijkt uit het geval Theater Frederik

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Dat is een nieuw feit, maar de culturele instanties snappen niet wat er gaande is, zoals blijkt uit het geval Theater Frederik

Nr. 3, Juni 1983 • Paul De Bruyne • Nogmaals en encore: vragen naar een toneelbeleid
elk geval hebben de restaurants verbonden aan sommige gezelschappen een betere faam dan de groep zelf