Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


67 document(en) met "gezamenlijke" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 1, Januari 1983 • (advertentie)
De GEZAMENLIJKE PODIUMPRODUKTIE van Le Cirque du Trottoir en La Fanfafonie

Nr. 2, Maart 1983 • Sigrid Vinks • Klimmen, kruipen, wurmen, struikelen: Jürgen Gosch toont...
Het is theater waarvan de theorie niet het uitgangspunt maar het resultaat is van de gezamenlijke inspanningen van acteurs, regisseur, decorontwerper en dramaturg tijdens een repetitieproces

Nr. 4, September 1983 • Pol Arias • Jeune Théâtre gooit de luiers af
Zodat we niet eens een gezamenlijke programmatie hadden

Nr. 4, September 1983 • Luk Van den Dries • Heiner Müller Den Haag Avignon
Ondanks wat tegenslagen - een aantal belangrijke ensceneringen konden niet komen, en in extremis werd de gezamenlijke DDR-deelname afgezegd - werd het een rijk geschakeerde confrontatie met het vooral

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Bert Verminnen
Goris regisseerde in 1971 zijn 'anekdotische eenakter' De Tortel in Theater Arena te Gent en in 1972 produceerden ze een gezamenlijke tekst Inferno naar Dante, die door de Studio Herman Teirlinck werd

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Lea Daan, de éminence grise van de...
Er moet van een gezamenlijke idee vertrokken worden in een grote communicatie waaraan iedereen meewerkt

Nr. 12, Januari 1985 • Alex Mallems • Jean-Claude Carrière, de verteller vertelt
Een volgende stap was zeer belangrijk: de gezamenlijke lezing van Peter Brook en mezelf, met de hulp van Marie-Hélène Estienne

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
Voor mij is De Sapeurloot, samen te vatten als een komedie over een op "ontrouw" betrapte man die dit incident verbaal uitvecht met zijn twee vriendinnen, met als finale vaststelling hun gezamenlijke

Nr. 13, April 1986 • Johan Callens • Sam Shepards verscheurde liefdes
De angst voor de totale ontreddering wanneer de mens louter rollen speelt en verzaakt aan het houvast van een diepere identiteit, gedramatiseerd door Hoss in Tooth, en de gezamenlijke invloed van

Nr. 13, April 1986 • Frank Peeters • Jan Oskar de Gruyter 1885 -1929
gezamenlijke Vlaamse pers een eerste eresaluut

Nr. 15, September 1986 • De redactie • WENENDE VROUW
De D- en projectgroepen ontvangen een globale toelage waarvan de besteding vrij is. Om bij de onderhandelingen in het "Paritair Comité voor het Spektakel" gezamenlijke standpunten te kunnen innemen en

Nr. 20, December 1987 • Theo Van Rompay • Michel Uytterhoeven: "Ik wil een kijkgedrag ontwikkelen"
Waarna er samen soep kan gegeten worden als eind van een twee en een half uur durende gezamenlijke tocht

Nr. 21-22, Mei 1988 • Marianne Van Kerkhoven • Bijna een jaar Toneelgroep Amsterdam
Maar de gezamenlijke werkkracht én wil om die voorstellingen te maken, is ongemeen positief geweest

Nr. 26, Juni 1989 • Danièle Stern • Le Guide d'Or du Théâtre Bruxellois
1981 hebben zij hun krachten gebundeld en het Théâtre Varia gesticht dat onder hun gezamenlijke leiding staat en een jaar geleden uit de verbouwingssteigers kwam

Nr. 29, Maart 1990 • Luk Van den Dries • PAVLOV
Met Nieuw West is de acceptatie van mekaar veel vanzelfsprekender en is er ook het gezamenlijke verleden als voortdurend referentiepunt

Nr. 32, December 1990 • Dirk Verstockt, Alexander Baervoets, Sigrid Bousset, Johan... • K R O N I E K
De Mensenslinger, zo heet hun eerste gezamenlijke produktie, brengt een acteur op een podium in contact met een reeks tekstfragmenten

Nr. 37, April 1992 • Marcel Otten • 'Waarom kijken we niet gewoon naar de...
Drie videocamera's stonden opgesteld om onze gezamenlijke intellectuele implosies voor het nageslacht te bewaren

Nr. 42, Juni 1993 • Ludo Abicht • 'Zeg me, waar is mijn vaderland?'
Onmachtig een einde te maken aan de etnische zuivering in ex-Joegoslavië, slaagt de Europse politiek wel in een gezamenlijke overeenkomst om de grenzen voor vluchtelingen te sluiten

Nr. 44, Februari 1994 • Dorine Cremers, Rezy Schumacher • Hoezo repertoire?
De keuze van het repertoire is bij De Trust een gezamenlijke activiteit...De keuze van repertoire is niet alleen bepalend voor het gezicht van het gezelschap naar buiten toe, het is ook het startpunt van de gezamenlijke weg die moet worden afgelegd om zich het materiaal toe...De ontwikkeling van een coherent repertoire is bij De Trust gebaseerd op de gezamenlijke uitgangspunten voor het maken van toneel: emotionele betrokkenheid en persoonlijke ontplooiing

Nr. 45, April 1994 • Stef Driezen • Men vangt geen snoeken met droge broeken
Vooral omdat één van de beleidsopties het creëren van een gezamenlijke stijl is. Een stijl die bepaald wordt door de interdisciplinaire verscheidenheid van de medewerkers