Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


40 document(en) met "godsdienst" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
dan welk ander personage het wrede lijden , de gesloten pijn van gezin, eer en godsdienst verpersoonlijkt

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Callens • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
Theater moet erkend worden als een essentiële menselijke activiteit (geen spiegel) evenwaardig aan alledaags sociaal gedrag, politiek of godsdienst waarmee het interageert

Nr. 4, September 1983 • Johan Callens • De politiek van de verbeelding
Theater moet erkend worden als een essentiële menselijke activiteit (geen spiegel) evenwaardig aan alledaags sociaal gedrag, politiek of godsdienst waarmee het interageert

Nr. 10, April 1985 • Lukas B. Suter • Schrebers Moestuin
die een wolvenvacht over de schouders geworpen heeft). De weerwolf het woord van de godsdienst moet niet alleen aan het oor en de mond blijven hangen maar in de mens binnendringen en met de...gekomen om me een scheiding aan te bieden Daniël Paul eigenlijk wou ik je alleen maar verzekeren dat ik er niet aan denk mijn godsdienst te propageren ik

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Callens • David Mamet, dichter bij Beckett dan bij...
Uiteindelijk wijst Roma elk ideaal, elk middel om de realiteit te overstijgen, categoriek af, of het nu gaat om ethiek, filosofie, godsdienst of kunst

Nr. 18, Juni 1987 • Frank Peeters • Theater maken in de tegenstroom
Kadmos daarentegen heeft zich niet tegen de nieuwe godsdienst verzet

Nr. 19, September 1987 • Leen Thielemans • De kapitein verliet als eerste het zinkende...
elementen namelijk, los van elke godsdienst of symboliek, die op de betrokkenen een afgebakende, te bestuderen invloed hebben

Nr. 21-22, Mei 1988 • Charles Van Lerberghe • Charles Van Lerberghe: PAN
Omdat hij de orde vertroebelt, onze godsdienst beledigt... en zijn dienaars... omdat hij publieke... publieke... publieke samenkomsten

Nr. 25, Maart 1989 • Johan Thielemans • Vorm geven aan centrale mythen
Behoudsgezinde commentatoren zullen dan de zucht slaken dat dit zo niet was toen de godsdienst voor een centrale betekenis zorgde

Nr. 27, September 1989 • Klaas Tindemans, Lieven De Cauter • Toneelspelen is marginaal sinds de Romeinen
Bij de Ghelderode zie je ook die fascinatie voor de godsdienst, tegelijk met de afschuw ervan, en een heel nationalistische kant, die verankerd is in dit politiek verscheurde land

Nr. 29, Maart 1990 • Luk Van den Dries • Roberto Ciulli
Ook van Euripides' Bacchanten, de andere produktie die ik van Theater a/d Ruhr zag, blijven enkel flarden over, ingezet in een barokke beeldorgie waarin godsdienst nu eens als verdwijntruc getoond

Nr. 33, Maart 1991 • Waldemar Kamer • Peter Brook
Neem nu die tragische ramp die godsdienst heet : van zodra je poogt een zo eenvoudig woord als 'God' te analyseren, loopt alles verkeerd omdat er direct discussie ontstaat : "Wie is God '?", "Wat

Nr. 36, December 1991 • Frank Theys • Lied van mijn land TV-Wagner
Zij moet als ersatz van de godsdienst een nieuw antwoord brengen als wal tegen de decadentie

Nr. 37, April 1992 • Ludo Abicht • La Muette de Portici was geen grote...
Moe van het wereldverbeteren Ik denk van wel: we hebben gemerkt dat kunst en kunstenaars voor propagandadoeleinden kunnen worden ingezet, of het nu gaat om de godsdienst of de glorie van een

Nr. 39, December 1992 • Hugo Durieux • De tragedie van het luisteren
Deze traditionele opvatting (één enkel visueel brandpunt, één enkele klankbron, een relatie tussen publiek en toneel overeenkomstig de liturgie van de katholieke godsdienst) maakte plaats voor een

Nr. 40, Februari 1993 • Klaas Tindemans • Een mijnenveld waarin je geen rechtlijnige wegen...
Als dramaturg - zijn vak is het die verantwoording te verwoorden - sla je zijwegen in: geschiedschrijving, godsdienst, produktie-verhoudingen, mentaliteiten, verdrongen verhalen

Nr. 45, April 1994 • Johan Thielemans • Aids op Broadway
De laatste scène spiegelt een algemene verzoening voor, omdat de nieuwe paria's hulp en troost vinden bij de vertegenwoordigers van de meest reactionaire godsdienst van Amerika

Nr. 49, April 1995 • Herwig De Weerdt • Zoete littekens
Ik heb het over het feit dat driekwart van de wereldbevolking lijdt omdat ze toevallig niet in het juiste land zijn geboren, niet de juiste huidskleur, ziekte, godsdienst of familie hebben

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Marleen Baeten • De samenleving maakt het theater mogelijk
Iran bijvoorbeeld spreekt men Perzisch, maar de sjiieten hebben er Arabisch geleerd om hun godsdienst te kunnen beleven...Bij ons hebben we maar één para-religieuze vorm van theater, en die is ten dienste gebleven van de godsdienst...Men slaagt er maar niet in de godsdienst de plaats te geven die hem toekomt

Nr. 59, Maart 1997 • Marleen Baeten • De bezem van de tovenaar
De televisiebeelden zijn op hun plaats in een stuk dat de grenzen tussen realiteit en fictie bespeelt en de rol van mediatoren als godsdienst en andere 'gemeenschappelijke verhalen' aan de orde stelt