Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


18 document(en) met "goeden"Nr. 1, Januari 1983 • Johan Callens • Melodrama, romantiek of bittere ernst. Hoe speelt...
straffen en de goeden te belonen

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Callens • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
Als personages vormen ze één geheel zonder controversen; moreel zijn ze neutraal; ze ondergaan geen evolutie of 'Bildung' doorheen het stuk; ook het onderscheid tussen de 'goeden' en de 'slechten

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
Als personages vormen ze één geheel zonder controversen; moreel zijn ze neutraal; ze ondergaan geen evolutie of 'Bildung' doorheen het stuk; ook het onderscheid tussen de 'goeden' en de 'slechten

Nr. 12, Januari 1985 • Klaas Tindemans • Brooks Mahabharata, het grote gedicht van de...
Zo zal Krishna, die de 'goeden' (de Pandavas) helpt met 'laffe' en 'valse' raadgevingen, alle kritiek daarop afwentelen op de initiële wonde (erfzonde

Nr. 14, Juli 1986 • René Verheezen • Moeder
Moeder De goeden...Ik heb een boek en daar schrijf ik links de slechten en rechts de goeden in. Elza, die boven ons woonde, is nummer een van de goeden...De goeden en de slechten

Nr. 16, Januari 1987 • Klaas Tindemans • Waal in hart en nieren: Jean Louvet,...
proletariaat en bourgeoisie op alle mogelijke niveaus (geen zwart/wit, geen "goeden" versus "slechten") met elkaar confronteert

Nr. 25, Maart 1989 • Janny Donker • Gilgamesj, Enkidu, Chumbaba, diverse dieren, drie managers,...
Weet Wilson wat hij wil, dan is het gedaan met de vrijheid van de speler en deze moet dan wel van zeer goeden huize komen om geen automaat in Wilsons poppenkast te worden

Nr. 35, September 1991 • Peter De Jonge, Erwin Jans, Dirk Verstockt,... • KRONIEK
wijds beeld dat mooi oogt, bevolkt met goede goeden en doorslechte slechten, slim gecast en met een katharsis-afloop

Nr. 36, December 1991 • Tone Brulin • De Nacht van de Brandende Apen
Zijn aantal grommende goeden afkeuringen, lachen en schreien was geslonken tot het hoogst noodzakelijke

Nr. 40, Februari 1993 • Johan Thielemans • Barokopera en oude pruiken
Philippe Herreweghe meestal in goeden doen was, of dat de decors van Christian Fenouillat tijdens het eerste deel inventief abstract waren - ondanks een klungelig wandelend woud -, terwijl ze na de pauze erg

Nr. 44, Februari 1994 • Bart Van den Eynde • Koning Lear tussen afstandelijkheid en soap
Hier wordt het verhaal verteld over goed en kwaad, wit en zwart, waarin ieder karakter duidelijk tot het kamp van de goeden of van de slechten behoort...De scherpe tegenstelling tussen goeden en slechten wordt zo op geen enkele manier verzacht of tot speels uitgangspunt, maar is alleen oninteressant

Nr. 62, December 1997 • Clara Van den Broek • Klapstuk 97 en het dansgeheugen
Het is letterlijk èn figuurlijk conservatief, waarbij enkel die dansers binnengelaten worden die 'van goeden huize' zijn, die voorzien zijn van een stamboom, een keurmerk...dat haar presenteert als zijnde 'van goeden huize'? Hoe was haar werk gerecipieerd indien ze door de Beweeging was geproduceerd

Nr. 69, Januari 1999 • Clara Van den Broek • Geen lichaam voor ballet
Er waren de goeden en er waren de slechten

Nr. 77, Juni 2001 • Pieter T'Jonck • Het lichaam zonder het lichaam
Om de werkelijkheid van het lichaam op het theater te tonen moet men dus wel van zeer goeden huize zijn

Nr. 77, Juni 2001 • Rud Vanden Nest • (H)AMLET(T) of De Muizenval
Hamlet, Ophelia, koning Claudius of wie dan ook, je moet al van goeden huize zijn om eruit wijs te raken en of je 'juist daardoor van de behendigheid en de gevatheid in de verbale schermutselingen

Nr. 83, Januari 2002 • Marianne Van Kerkhoven • Werkverslag. Hoofdstuk I: Nuanceren: Over het innemen...
Vandaag heerst weer het "wie niet voor mij is, is tegen mij". De wereld wordt weer opgesplitst in goeden en slechten

Nr. 86, April 2003 • Grote gebaren in een kijkdoos: Werther (Willy...
Natuur zelve, moet je van heel goeden huize zijn

Nr. 111, April 2008 • Stephan Moens • Dido and Aeneas van Henry Purcell
Beide gaan bijvoorbeeld niet in op het door librettist Nahum Tate gesuggereerde parallellisme tussen de ‘goeden’ (Dido en de hofdames) en de ‘slechten’ (de Tovenares en de heksen). Decorte neemt zelfs