Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


183 document(en) met "handelingen" • Resultaten 41 tot 60 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 26, Juni 1989 • Johan Thielemans, Werner Strouven, Geert Sels, Alexander... • KR O N I E K
En dan de handelingen

Nr. 29, Maart 1990 • Dirk Verstockt, Tom Decorte, Pol Arias, Luk... • KRONIEK
Het grappige ontstaat, en toch weer net anders dan klassiek, door de manipulatie van voorwerpen buiten hun normale context, woorden die een heel andere betekenis meekrijgen, handelingen die

Nr. 29, Maart 1990 • Dirk Lauwaert, Bart Philipsen • Theaterfotografie
Abisag Tullmann, Cosi fan Tutte) Het geweld van de handelingen vervoegt zich met het vuurwerk dat de fotograaf erop afvuurt

Nr. 30, Juni 1990 • Marianne Van Kerkhoven • De ondraaglijke lichtheid van verlangen
gelijktijdigheid van diverse handelingen, bewegingen, evenementen, uitspraken...interessante manier : "Elk van ons is één vertelling, die door en in ons voortdurend wordt opgebouwd - door middel van onze waarnemingen, onze gevoelens, onze gedachten, onze handelingen, en niet in de laatste

Nr. 30, Juni 1990 • Johan Callens • O'Neill Het leven als tussenspel
gehoord - om gesprekken, terzijdes, gedachtegangen, en handelingen af te breken; het verjaardagsfeestje is een klucht enz

Nr. 31, September 1990 • Sigrid Bousset, Hildegard De Vuyst, Dirk Verstockt,... • K R ON I E K
Ze doen die handelingen rustig, beheerst, op een wat mechanische maier

Nr. 32, December 1990 • Dirk Verstockt, Alexander Baervoets, Sigrid Bousset, Johan... • K R O N I E K
Aan het eind van het stuk zijn een aantal elementen uit de intrige opgeklaard - al kan men daar ook over redetwisten - maar over de motieven, het waarom van handelingen tasten we nog steeds in het

Nr. 33, Maart 1991 • Marijn van der Jagt • Let's dance : dit is Belgisch
uitkleden, geblinddoekt over het toneel lopen, balanceren op de rand van het toneel... De eindeloze herhaling gaf de bewegingen en handelingen steeds meer gewicht...Ook hier was het uitgangspunt een aantal verschillende groepen die tegen elkaar in verschillende handelingen uitvoeren

Nr. 35, September 1991 • Paul Pourveur • Tyrannie der hulpverlening
Handelingen: een 'voorbereiding', 'afwachten', uittesten bandopnemer...Handelingen: Herhaling van een 'voorbereiding' 'Afwachten' Uittesten van de bandopnemer...Handelingen: Herhaling van een 'herhaling' van een voorbereiding

Nr. 36, December 1991 • Dirk Verstockt, An-Marie Lambrechts, Bruna Koninckx, Paul... • KRONIEK
Niets in de handen (op een sigaret na), niets in de zakken, geen truukjes of 'handelingen'. Het 'conflict' bestaat tussen hem, de tekst en de wereld

Nr. 36, December 1991 • Dirk Verstockt, Mui-Ling Verbist • Stekelbeesfestival 1991
De acteurs voeren praktische handelingen uit om een vorm buiten zichzelf, maar niet vreemd aan hen, te definiëren...Deze handelingen zijn waardevol voor de functies die ze onderstrepen...De twee uitvoerders wikkelen hun reeks aan handelingen af, geconcentreerd en geduldig bezig in de grootste vanzelfsprekendheid

Nr. 36, December 1991 • Benoît Vreux • Van leeg tot barstensvol
Joeri Progrebnitsjko gaat verder: "Door de presentatie van de handelingen en woorden van een personage voor een publiek, wordt een acteur zich bewust van de afstand tussen hem en dat personage

Nr. 36, December 1991 • Emil Hrvatin • Jan Fabres zoete verlokkingen
haar wassen, snoep eten, roken, water drinken... al de handelingen die afweken van de vorm waarin zij gebeurden en zelfs in een ironische relatie tot die vorm stonden), of, beter gezegd: zijn ironie drong...De ironische onderbrekingen zijn altijd echte, niet gespeelde handelingen die gebeuren op momenten dat acteurs zo'n 'breaks' normaliter zouden gebruiken (de gymnastiek in Interview dat sterft, na twee

Nr. 36, December 1991 • Pieter T'Jonck, Peter De Jonge, Dieter Lesage,... • Klapstuk
Mantero een hysterisch gedragspatroon uitwerkt, hoe zij gezocht heeft naar poses en handelingen die dat precies overbrengen en de voorstelling van Rosette De Herdt...Dat daarbij andere bewustzijnsinhouden ook hun neerslag vinden in handelingen en omgekeerd is een ander onderzoeksterrein

Nr. 37, April 1992 • Erwin Jans • De andere gevoeligheid van Immer das Selbe
Vandekeybus is gefascineerd door de theatraliteit van dagdagelijkse handelingen of voorwerpen gecombineerd met iets onverwachts...De geluiden, het ritme van die handelingen geeft Vandekeybus hun volle gewicht door ze op de scène te isoleren

Nr. 38, Mei 1992 • Geert Sels • Theater Teater
als huid en kleding te verwijderen om de ziel bloot te leggen) of Sebrecht (de link tussen de inwendige gevoelens van de acteur en fysieke handelingen). Pol Dehert: "Stramm wij st in zijn brieven

Nr. 39, December 1992 • Johan De Boose • Het eerste cijfer
De theaterzaal wordt zo een soort anti-chambre, waar de handelingen worden voorbereid of verwerkt, maar niet letterlijk getoond

Nr. 39, December 1992 • ERwin Jans • "Ben ik dan uit de tijd gevallen?"
Het gedrag en de handelingen van de personages konden niet langer psychologisch verklaard worden: er was geen duidelijkheid over hun verleden, hun identiteit, hun bedoelingen

Nr. 39, December 1992 • Tom Blokdijk • Het gekluisterd bewustzijn
Deze handelingen vormen de 'plot' van het stuk...Koek als Tony maakte en kon je zien aan de handelingen die hij verrichtte

Nr. 39, December 1992 • Patrick Jordens • Herwig Deweerdt
De handelingen die ze uitvoert kwamen telkens als concentrische cirkels terug naar die piano


Toon volgende resultaten