Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


9 document(en) met "heiligen"Nr. 9, Januari 1985 • Alexander Baervoets • SUR LE PONT D'AVIGNON
madonna in hoogsteigen persoon, omringd door een handvol heiligen met lichtrekla-me, staan in voor het slot

Nr. 12, Januari 1985 • Frieda Pittoors • HADEWYCH
Deze bezocht me vaak in de geest, en dikwijls zond zij ook geesten en engelen en serafs en heiligen en mensen

Nr. 34, Juni 1991 • Gunther Sergooris, Maarten Van Steenbergen, Geert Sels,... • KRONIEK
Tijdens zijn grote aria In diesen heiligen Hallen, probeert hij haar te benaderen, maar zij deinst terug

Nr. 52, Januari 1995 • Luk Van den Dries, Wouter Hessels • De toeschouwer een geweten getrapt
hun misplaatste ijver om andermans klein en groot kwaad volledig uit te roeien zien zij een middel om hun hoogmoedig, mateloos, absoluut kwaadaardig doel te heiligen

Nr. 56-57, Augustus 1996 • (advertentie)
En het licht: als de TL's ineens naar blauw springen is de scooter precies een kerk met Maria 's en heiligen

Nr. 63, Maart 1998 • Pascal Gielen • Corps incorporated
Deze blik werd daarenboven nog aan heiligen toevertrouwd

Nr. 70, December 1999 • Rudi Bekaert • 100 Ways To Disappear And Live Free
wij schrijven herschrijven en schrijven nog den heiligen name van' (citaat van Gezelle) P: 'l'herbe: sur l'herbe je n'ai rien à dire mais encore quels sont ces bruits ces bruits du jour et

Nr. 81, Februari 2002 • Barbara Baert • Woord, huid, sluier: Omtrent beeld en monotheïsme
Er is het Arabische verhaal dat, toen de vrouwen van Mohammed wegdroomden bij de muurschilderingen van heiligen die ze in een christelijke kerk in Abessinië hadden gezien, de profeet deze kunstenaars

Nr. 81, Februari 2002 • Leïla Houari • Van 'het trancehuis naar het theater
Bezwete vrouwen aanriepen er heiligen om de duivels uit te drijven die in haar woonden...Het gaat om heiligen; wat heilig is kan niet worden gedacht