Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


15 document(en) met "herwaardering"Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Het Landjuweel blijft alle aandacht verdienen, alleen al omdat amateurtoneel herwaardering afdwingt

Nr. 25, Maart 1989 • Inhoudstafel
12 Carnaval van Romans Luc Lema laboreert aan een herwaardering van het volkstoneel dat terug uit zijn oorspronkelijk brute kracht zou moeten putten

Nr. 26, Juni 1989 • Johan Thielemans, Luk Van den Dries • Eerder coach dan regisseur
Daarom is het ook hoogdringend tijd dat er een herwaardering komt van het acteursmétier...Ik wil een herwaardering geven van de pure emotionaliteit

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
Opzet van de toneelschrijfprijs is niet zozeer jonge of beloftevolle auteurs tot schrijven van theaterteksten aan te zetten, dan wel de algehele herwaardering van deze kunst te promoveren

Nr. 46, Januari 1994 • Gunther Sergooris • Peter Grimes in de Munt en Billy...
Het heeft er alle schijn van dat een gelijkaardig herwaardering zich ook in het theater voordoet

Nr. 46, Januari 1994 • Marianne Van Kerkhoven • Het theater ligt in de stad en...
tegenstelling tot Europa heeft de islamitische wereld niet zo'n moment van bezinning, omverwerping én herwaardering gekend als wij meemaakten in de Franse Revolutie

Nr. 48, Februari 1995 • Kurt Lannoye, Marleen Baeten • Interview met Minister Weckx
Met deze globale raad wil ik de kans geven tot onderlinge herwaardering en uitwisseling

Nr. 68, Juni 1999 • Gerrit Six • Kunst als product en kunst als activiteit
herwaardering en een nieuwe belangstelling komt voor relaties en de betekenis van waarden en cultuur

Nr. 75, Maart 2001 • Jan Bosteels • De Nachten durven niet mere te durven
En vooral: de algemene herwaardering van het repetitielokaal

Nr. 85, Februari 2003 • Richard Stuyvenberg • Wayn Traub bouwt ingenieuze constructie rond zichzelf:...
Diens voortdurende pleidooi voor een herwaardering van het dierlijke in de mens krijgt bij Traub een vervolg in het ruimte geven aan de irrationaliteit die mens en dier gemeen hebben

Nr. 94, December 2004 • Brian Holmes • Reverse Imagineering
van de postmoderne economie worden, zoals Frede-ric Jameson die identificeerde12, en de esthetiek van het randgebied zou een hoofdrol krijgen in de speculatieve herwaardering van de oude industriële

Nr. 96, April 2005 • Karmen Franinovic • Contact
Met dit onderzoek opende Krueger heel wat mogelijkheden voor de herwaardering van de ruimte als een natuurlijke interface

Nr. 103, September 2006 • Volkmar Sigusch • Neoseksualiteiten
jaren tachtig en negentig plaats vonden onder de noemer ‘neoseksue- le revolutie’ [17], [18], [19], [21]. Deze stille herwaardering en herdefiniëring van seksualiteit als een culturele vorm

Nr. 104, December 2006 • Elizabeth Waterhouse • Lindy Hoppers
De jitterbug, bondgenoot van de swing, is aan herwaardering toe... Deze favoriete dans van de jeugd, die tot hiertoe beschimpt en verfoeid werd door vastgeroeste ballroom goeroes en een directe

Nr. 106, April 2007 • (Inhoudstafel) • (Inhoudstafel)
Lieve Dierkcx pleit voor de herwaardering van het ballet als hedendaagse dansvorm