Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


34 document(en) met "hetzij" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 1, Januari 1983 • Jef De Roeck • De beslotenheid van het Belgische Centrum ITI
Wij hebben tot voor een paar jaren aparte informatiebulletins uitgegeven, hetzij over het Nederlandstalige theater, hetzij over het Franstalige, b.v...Maar dat is minder belangrijk dan het feit dat met name buitenlandse vorsers en universitaire medewerkers bij het Belgische Centrum terechtkomen hetzij met de vraag om studies te maken, hetzij om

Nr. 12, Januari 1985 • Klaas Tindemans • Brooks Mahabharata, het grote gedicht van de...
Vandaag kan niemand iets doen, wat het ook weze, hetzij om de zaken te stoppen, hetzij om ze te beïnvloeden

Nr. 12, Januari 1985 • Wil Beckers • VRIJE TRIBUNE: J'ACCUSE
Iedereen van de RAT die belangen had, hetzij van nabij, hetzij van verre in een of ander theater, heeft dat theater geldelijk bevoordeeld

Nr. 14, Juli 1986 • Mark Deputter • Bartók / Aantekeningen
Hetzij rechtstreeks, in de filmbeelden en de teksten of in bepaalde anekdotische handelingen, hetzij meer intuïtief in het aan bod laten komen van het individu...De teksten worden vaak hortend gedebiteerd, hetzij omwille van de vreemde taal of omdat de spreekster buiten adem is, hetzij omdat het ritme van de tekst gedicteerd wordt door onderbrekingen van de

Nr. 17, Maart 1987 • Tonny Holtrust • Garcia Lorca, met pen en potlood
Daar valt niet aan te ontkomen voor wie er iets van over moet brengen, hetzij in een vertaling voor een lezerspubliek, hetzij in een "vertaling" voor toeschouwers

Nr. 18, Juni 1987 • Pol Arias, Johan Thielemans, Luk Van den... • K R O NI E K
dat de 26 goed zijn voor 3 571 voorstellingen, hetzij 7,6 voorstel- lingen per dag in Brussel, en voor 826 595 toeschouwers; dat een nieuwe produktie, die in 65,2 % van de

Nr. 21-22, Mei 1988 • Geert Opsomer • Drie repertoiretheaters op zoek naar een rol
Ze kunnen ook niet vluchten uit de sociale context door opnieuw autonoom theater te brengen: hetzij de tijdloze Hamlet van de BBC-versies, hetzij een reconstructie van de oorspronkelijke...produktievoorwaarden, hetzij het navertellen van het verhaal in een mooie ideale setting en losgesneden van eender welke situatie of situering

Nr. 24, December 1988 • Theo Van Rompay • Dan maar de RAT afschaffen?
52 (26-10-87) betreffende het onderzoek naar de wenselijkheid van hetzij opheffing, hetzij aanpassing van artikel 3 § 1 5* van het theaterdecreet". Op de inhoud van die adviezen komen we in een

Nr. 30, Juni 1990 • Erwin Jans • Het Achterland van het theater
durende voorstelling nemen de Discordianen om beurt, hetzij alleen, hetzij met twee, het woord

Nr. 33, Maart 1991 • Paul Corthouts • Decreten voor Podiumkunsten en Hoger Kunstonderwijs hangende
Om in aanmerking te komen voor erkenning onder het theaterdecreet van 1975 diende een organisatie opgericht te zijn, hetzij door een provinciebestuur, een gemeentebestuur, de Nederlandse Commissie...voor de Cultuur van de Brusselse Agglomeratie (nu Vlaamse Gemeenschapscommissie), hetzij als instelling van openbaar nut of als vereniging zonder winstoogmerk als bedoeld in de wet van 27 juni 1921

Nr. 41, April 1993 • Johan De Feyter • Geen getto's voor het jeugdtheater
kunstcentrum, cultureel centrum of gezelschap bereikt hadden, hetzij om inhoudelijke, hetzij om infrastructurele redenen, en meestal omwille van een combinatie van beide

Nr. 42, Juni 1993 • Herman Asselberghs • Een respectvolle worsteling
Bach had de reputatie van een briljant improvisator en wat de Goldberg-Variationen betreft, is het voor Gould duidelijk dat 'zelfs wie slechts vluchtig vertrouwd is met dit werk, hetzij door het een

Nr. 43, November 1993 • Tuur Devens • Van poppenkast tot figurentheater
hetzij van het lichaam van de acteur, hetzij door de marionet, het reële voorwerp

Nr. 44, Februari 1994 • Marleen Baeten • Doink!
Moet hier ook de oorzaak gezocht worden van de vaak neerwaartse relatie met het jonge publiek, hetzij belerend en betuttelend, hetzij optillend

Nr. 48, Februari 1995 • Ali Khedher • De Arabische cultuur of... De parabel van...
het algemeen, hetzij aan een concept, een geloof of een macht

Nr. 48, Februari 1995 • Kurt Lannoye, Marleen Baeten • Interview met Minister Weckx
Wetenschappelijk onderzoek door het Centrum kan, maar ik vind dat we dit best uit handen geven aan privé-initiatieven, hetzij universiteiten, hetzij andere organisaties, zoals het Vlaams Theater

Nr. 60, Juni 1997 • Jef Aerts • Het contaminerende spreken
Zij zijn daarom niet in staat om hun klassenbelang in hun eigen naam, hetzij door een parlement of door een conventie te doen gelden

Nr. 61, Januari 1997 • Griet Op de Beeck • 'k Moest alleen JA zeggen
verminking één lijken te worden; het botsauto-ballet op Bach in Bernadetje,... Hetzij in crescendo of in decrescendo, de wereld wordt vervloekt en ontstegen, en net daardoor is hij des te meer aanwezig

Nr. 63, Maart 1998 • Bart Eeckhout • Hiphop na de hype
Wat hiphoppers gemeen hebben, is niet alleen de code, maar ook de drang om zich te manifesteren, hetzij achter de draaitafel of op een al dan niet virtuele dansvloer, hetzij met een microfoon of met

Nr. 63, Maart 1998 • Ritsaert ten Cate • Als het niet stuk is, probeer het...
Interessante gevaren Als we het over festivals hebben, als we er deel aan hebben - hetzij als actief medewerker, hetzij als toeschouwer - herkennen we ze maar al te gauw als repetitieve