Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


76 document(en) met "hiërarchie" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 1, Januari 1983 • Johan Callens • Melodrama, romantiek of bittere ernst. Hoe speelt...
Tillyards visie op de Elizabethaanse wereld als een nog sterk middeleeuwse hiërarchie

Nr. 4, September 1983 • Goedele De Keersmaeker • Eminence grise van de Amerikaanse dans
Ook Duchamp verwierp de idee dat er een hiërarchie binnen de artistieke materialen bestaat, dat er een onderscheid kan gemaakt worden tussen kunst en niet-kunst, tussen esthetische categorieën als

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Callens • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
individualisering eerder aan de militaire hiërarchie

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
individualisering eerder aan de militaire hiërarchie

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Callens • Van schandaalauteur tot didacticus: De zomer van...
De sociale hiërarchie, bureaucratie en technologie bestendigen de sociale onrechtvaardigheid door de mens van zijn zelfbeschikkingsrecht en de natuurlijke levensomstandigheden te beroven

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Luk... • MUNTDOSSIER
De theaters die op dit moment het best functioneren, zijn die waar de equipe en de democratische geest het grootst zijn, zonder de druk van een grote administratieve hiërarchie

Nr. 12, Januari 1985 • Alex Mallems • Twintig jaar NTG
De regiekansen die binnen het gezelschap volop geboden werden onder de directies Hanssens-Eysselinck hadden een zekere hiërarchie gecreëerd

Nr. 15, September 1986 • Philiep Bossier • OPERA EN ARCHITECTUUR
En, vandaar, van de typische dialectiek scène / frontaal / orkest (als (diepe) tussenruimte) / zaal (die een hiërarchie onder het publiek organiseert). In feite kijken we nog altijd volgens het oog

Nr. 17, Maart 1987 • Mark Deputter • Claus Peymann in Wenen
Een variant van de voor eerbiedwaardigheidsbekleders gebruikelijke draagstoel, tegelijkertijd ook een niet mis te verstane verwijzing naar de kerkelijke hiërarchie én een (naar mijn smaak wat té

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans • Dirk Van Dijck, een onstuimig acteur
De structuur in de relatie acteurregisseur impliceert ook meestal hiërarchie, en ook daar heb ik het vaak moeilijk mee

Nr. 21-22, Mei 1988 • Johan Thielemans • De "Duitse methode" in de opera
Wie deze stelling aanvaardt, gelooft ook ijzersterk in een hiërarchie, waarbij de man die de idee op papier heeft gezet, een absolute autoriteit heeft...Daar onze tijd rijk is aan regisseurs die in zulke ambitie hun voornaamste drijfveer vinden, wordt de traditionele hiërarchie auteur-regisseur voortdurend op de helling gezet

Nr. 24, December 1988 • Luk Van den Dries • NA EEN EEUW ALLEENHEERSCHAPPIJ
de repertoiregezelschappen, en dat zijn in mijn definitie alle groepen die zeer lang uit dezelfde mensen bestaan, heersen vaste rollenpatronen, een bepaalde hiërarchie, die het werk aan een produktie

Nr. 26, Juni 1989 • Johan Thielemans, Werner Strouven, Geert Sels, Alexander... • KR O N I E K
radicale gevolg - De dood - nadat het verschillende graden van iconiciteit heeft doorlopen - agressie, diaspora, sociale hiërarchie en manipulatie van het individu - die in het spektakel namen krijgen als

Nr. 27, September 1989 • Klaas Tindemans, Lieven De Cauter • Toneelspelen is marginaal sinds de Romeinen
Af en toe is er iemand die zegt 'dat is toch wel veel geld waard', en dan wordt het twee verdiepingen naar boven gehaald, dat is de hiërarchie

Nr. 27, September 1989 • Luk Van den Dries • DE SCHOONHEID VAN EEN GESPANNEN KABEL
De hiërarchie in het Belgische theater is nog veel te groot : elders heb ik het gevoel dat de requisiteur even be- Het Huis van Bernarda Alba (KVS) Foto Anton Wilsen

Nr. 28, December 1989 • Dirk Lauwaert • Theaterfotografie
De fotograaf plaatst opnieuw eigenmachtig grenzen, bakent een kader af waarin het theater geleid wordt, creëert een hiërarchie in het kijken

Nr. 28, December 1989 • Marianne Van Kerkhoven • Vingeroefening omtrent ambacht en anarchie, bureaucratie en...
de hiërarchie van ons denken staat orde/ordening/structuur op een hogere trap dan chaos/wanorde/anarchie

Nr. 32, December 1990 • Marianne Van Kerkhoven • De kringen naar binnen
Waar de ondertitel met het veelduidige 'en' een nevenschikking van kunst en economie suggereert, daar kan de behoedzame lezer in de openingsvraag al een hiërarchie ontdekken : economie zal het over...om beter of slechter; hiërarchie is in deze wereld een lastig begrip

Nr. 33, Maart 1991 • Dirk Verstockt, An-Marie Lambrechts, Johan Thielemans, Erwin... • KRONIEK
Het zijn opsommingen die getuigen van een verlangen om alles te zeggen zonder een bepaalde hiërarchie aan te brengen

Nr. 33, Maart 1991 • Claire Diez • José Besprosvany : Crimes et Délits
De hiërarchie van het Ballet weegt hem zwaar en hij voelt zich evenmin comfortabel bij al dat spectaculaire : "Alles wordt er zeer groot gedanst, zeer expressief opdat de dans aan het grote publiek