Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


25 document(en) met "horizontale" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 4, September 1983 • Luk Van den Dries • Heiner Müller Den Haag Avignon
Daarbij maken ze intelligent gebruik van de hele ruimte (spelers en publiek zitten op de scene) : vertikale en horizontale lijnen worden geëxploiteerd naargelang de verschuivingen tussen de

Nr. 10, April 1985 • Lukas B. Suter • Schrebers Moestuin
beroemde schedel die ik de eerste keer op die gedenkwaardige 5de mei 1872 en sindsdien telkens opnieuw opendeen in stukken zaagde een horizontale snede hooggeachte vergadering de wereldberoemde coup de

Nr. 13, April 1986 • Mark Deputter, Patricia Kuypers • DE DANS ONTSPRONGEN
Dance 1, het eerste deel van de Childs-Glass voorstelling, bijvoorbeeld, vormen de door de dansers beschreven horizontale verplaatsingen over de scène slechts een "Ausschnitt" uit een reeks oneindig

Nr. 28, December 1989 • An-Marie Lambrechts • Het kunstwerk als schiereiland
willen heel bewust een verschuiving van de verticale as naar de horizontale as in ons bewegingsmateriaal...De horizontale as houden we voor droomtoestanden...de 'horizontale' sprongen van Louise, lokt een zeer sterke publieksreactie uit

Nr. 30, Juni 1990 • Johan Callens • O'Neill Het leven als tussenspel
Een horizontale boomstam en een stuk zeil vervolledigen nu het beeld en impliceren dat het venijnig psychologisch spel van de personages veel weg heeft van evenwichtsoefeningen op de balk

Nr. 32, December 1990 • Dirk Verstockt, Alexander Baervoets, Sigrid Bousset, Johan... • K R O N I E K
De onmogelijkheid om een horizontale rechtlijnige weg af te leggen, de obstinaatheid waarmee de vis tegen het glas botst, zich spiegelt, samenvalt met zichzelf en weer een uitweg zoekt, verticaal nu...Naast de horizontale en vertiacle assen werd er tijdens de slotscène een derde as door het speelvlak getrokken, evenwijdig met de rand van het podium...en over haar fabuleuze horizontale sprong : "Ik zag hem voor het eerst bij een klassiek danser, die hem al jaren deed

Nr. 33, Maart 1991 • Dirk Verstockt, An-Marie Lambrechts, Johan Thielemans, Erwin... • KRONIEK
Elke scène bouwt op nieuwe elementen die toch telkens op een bepaalde manier vanuit de ruimte zelf ontstaan zijn : de horizontale projectie-opening in de achtermuur geeft zicht op hoofd en bovenlijf

Nr. 36, December 1991 • Dirk Verstockt, An-Marie Lambrechts, Bruna Koninckx, Paul... • KRONIEK
Bovenaan een grote horizontale vensteropening (Annabella's plek die Don Carlos' venster in herinnering roept). Onderaan een deur: de voordeur van het huis waarin Annabella woont met haar vader en

Nr. 48, Februari 1995 • Kurt Lannoye, Marleen Baeten • Interview met Minister Weckx
moeten ervoor pleiten dat de cultuur meer aan haar trekken komt in de horizontale sectoren (b.v

Nr. 63, Maart 1998 • Pieter T'Jonck • Als spreken tot niets leidt
Wat meteen frappeert aan Zwijg kleine, een Volksstuk in vijf taferelen (in het West-Vlaams)', geregisseerd door Dirk Tanghe, is het decor: een langwerpige horizontale uitsnede uit een pikzwart gordijn

Nr. 67, Maart 1999 • Marianne Van Kerkhoven • De dramaturg als roerganger
Brogt: Er is inderdaad een heel duidelijk verschil tussen horizontale groepen waar mensen met elkaar alle functies vervullen - vaak zijn dat mensen die qua leeftijd erg dicht bij elkaar liggen - en

Nr. 68, Juni 1999 • Katia Segers • Zin en onzin van sponsoring
ook de fysieke, dit wil zeggen horizontale distributie van kunst mogelijk

Nr. 69, Januari 1999 • David Michael Levin, Rudi Laermans • Balanchines modernisme
oorspronkelijke verruimtelijking van het lichaam van (en daarom ook binnen) het horizontale podiumveld...Verhevenheid kenmerkt de gratie van het lichaam dat door haar bewegingen en houdingen niet langer in het omringende horizontale veld lijkt te vertoeven, daar niet langer in is 'gepositioneerd' (daar...Want kostumering en enscenering zijn elementen die het horizontale ruimtelijke veld ordenen waarbinnen de danser moet bewegen

Nr. 73, Januari 2000 • Charles Ntampaka • GUTEREKERA
Binnen de familie bestaan twee soorten banden: enerzijds zijn er de verticale relaties tussen de generaties en anderzijds de horizontale relaties tussen leden van dezelfde generatie

Nr. 76, Maart 2001 • Nezha Haffou • De vrouwelijke figuur in Azetta
Terwijl de bezoeker voorbij de bij elkaar hangende horizontale en speelse verticale tapijten wandelde, had hij het gevoel dat hij niet langer de bevoordeelde positie van de toeschouwer innam: de...Het samenspel van horizontale en verticale vlakken, van het opake en het transparante, van licht en duisternis, enz

Nr. 77, Juni 2001 • Katrien Darras, Dries Moreels • Bart Caron: "We denken niet in termen...
Het gaat ook om het geloof in de 'horizontale spreiding' van de jaren zestig en zeventig, met name dat er een groot publieksbereik kon zijn voor cultuur in de brede zin van het woord als er in iedere...Ten eerste, met de horizontale spreiding van infrastructuur alleen krijg je niet het gewenste effect van cultuurparticipatie; er zijn meer drempels dan alleen maar de fysieke nabijheid

Nr. 81, Februari 2002 • Rud Vanden Nest • Hoog oplaaiend vuur en onderkoeling: Aïda (Robert...
De zoveelste zuil die in de zwarte doos voorbijglijdt of de zoveelste horizontale doorkijk op een of andere piramide wordt dan louter decoratief en ipso facto overbodig

Nr. 82, Juni 2002 • Jeroen Peeters • Dermografismen
Zijn logica is een horizontale, ze berust niet op een miskenning van de zwaartekracht...Vergelijk het eventueel met de schilderijen van Jackson Pollock: hoewel verticaal opgehangen in museale ruimtes, herinneren zijn drippings steeds aan het horizontale maakproces en doorkruisen daarom

Nr. 85, Februari 2003 • Wouter Hillaert • De nieuwe politieke cultuur uit Scandinavië: Nordic...
De vooral horizontale oriëntering van het kijken zorgde ervoor dat het hoofd nu eens niet bovenaan stond... Het unieke kader van het badhuis Les Bainsr.Connec-tive werd minimaal aangevuld met

Nr. 87, Juni 2003 • Jeroen Peeters • Het performatieve object: Over transformatie en samenwerking...
Cruciaal is de tegenstelling tussen de verticale en vaak frontale ruimte van het (traditionele) theater en de horizontale ruimte van de installatie...de potentiële, horizontale ruimte van bijvoorbeeld een galerie met een object erin, wil Schnock een duidelijke focus en frontaliteit aanbrengen, zodat als het ware een verticaal moment opengeklapt...En tegelijkertijd wil ze de horizontale, 'democratische' verhouding tot het object verder radicaliseren door de kloof met de kijker te dichten