Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


580 document(en) met "houdt" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Na de pauze houdt BRT-recensent Wim Van Gansbeke de voorstelling voor bekeken en bekeert zich tot de toog

Nr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries • Zuidelijk Toneel Globe: Pericles
Rechtsvooraan, achter een katheder, staat hij dat ongelooflijke verhaal bij elkaar te fantaseren, zijn pen houdt nauwelijks de gedachtenkronkels bij

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Ro Theater: De Koopman van Venetië
Deze stemming houdt Marijnen aan - al laat Shakespeare die veel meer wegebben - en die somberheid wordt alras een hekel aan de wereld

Nr. 1, Januari 1983 • Renate Klett • Is dit nog ballet, is het al...
Toen ik Pina vroeg van welk soort theater ze houdt, vertelde ze me een verhaal dat ze zelf had meegemaakt

Nr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
Als mannen het oneens zijn, is het billijk als men de verstandigste voor de schuldige houdt...4.1 (Kamer) Tasso Ben je uit een droom ontwaakt en heeft Het mooie bedrog opeens je verlaten ? Heeft na een dag van hoogste wellust je Een slaap getemd, houdt vast en beangstigt Je...Wat moet ik hier, wie houdt me hier terug

Nr. 1, Januari 1983 • Jef De Roeck • De beslotenheid van het Belgische Centrum ITI
Bovendien houdt zij waarschijnlijk verband met de onverschilligheid van de Vlaamse theaterwereld voor wat in het buitenland aan de hand is en het gebrek aan belangstelling voor internationale

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
Eén bloem echter, houdt ze over en laat ze even later achteloos vallen op het achterplan

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Hess blijkt een erg luciede, zij het ziekelijke, oude man die een verbeten betoog houdt...Wanneer nu blijkt aan het eind van dit seizoen dat we daar niet met zijn allen zo over denken, dan houdt het Werkteater op

Nr. 2, Maart 1983 • Theo Van Rompay • Nieuw theaterlandschap: Frisse wind waait aan uit...
Wat houdt deze instellingen samen en welke zijn hun verschilpunten

Nr. 2, Maart 1983 • Jef De Roeck • Ruud Engelander: "Gelukkig hebben we rare theatergroepen."
Sinds het laatste jaar houdt de afdeling Internationale Zaken zich minder bezig met import van buitenlands theater naar Nederland, om twee redenen

Nr. 2, Maart 1983 • Heiner Müller • DE OPDRACHT
Soms houdt een mens te weinig uit, soms te veel

Nr. 2, Maart 1983 • Marianne Van Kerkhoven • Die deutsche Welle
theater meer maken; waar het risico ophoudt, houdt het theater op en dat is wat Jean-Pierre de Decker hier liet gebeuren : weten dat het gemakkelijk herkenbare naturalisme geen oplossing meer biedt en het

Nr. 2, Maart 1983 • Paul De Bruyne, Jef De Roeck • De afstand van tiran tot Boeddha: Tone...
Je houdt niet voor mogelijk hoe de Vlaamse en de Waalse kolonialen in de Kongo omgingen met de negers

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Torquato Tasso
Maar precies deze dramatische onwaarschijnlijkheid houdt de voorstelling voor de toeschouwer overeind: hij is niet meer geïnteresseerd in het 18 de eeuwse fait-divers, maar uitsluitend in Decortes

Nr. 2, Maart 1983 • Ludo Verbeeck • GOETHE
Je verwacht ieder ogenblik het uitvallen van deze sonore aarzelingen, was er niet het personage Tasso, dat door zijn natuurlijke onstuimigheid de beweging op gang houdt

Nr. 2, Maart 1983 • Sigrid Vinks • Klimmen, kruipen, wurmen, struikelen: Jürgen Gosch toont...
Hij verwijt Célimène haar dubbelzinnig gedrag waardoor ze al haar aanbidders aan het lijntje houdt

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
Een echte, serieuze theatercompagnie, zoals je dat in het commerciële Amerika niet voor mogelijk houdt...Het Grote Teater houdt er zich liever buiten omdat anders hun deel van de koek kleiner wordt

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck, Karel Hermans • Tien jaar Nieuwe Scène
Het samengaan van verschillende (stijl)elementen houdt voortdurend de aandacht gaande

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Binnen een land als het onze is Gent een grote stad, maar wie er de pas in houdt, is op een goed kwartier het (historische) centrum door...Tezelfdertijd houdt het NTG vast aan het klassieke repertoire om een trouwe oudere publieksgroep ter wille te zijn...Muziektheater wordt echter vertaald als Broadway-musical en daarin is Arena slechts een 'second-hand rose'. Directeur Jacques Veys zet rigoureus zijn optie door en houdt daarbij geen rekening met het

Nr. 3, Juni 1983 • Curtis L. Carter • HET IS THEATER ZOALS TE VERWACHTEN EN...
Geregeld schrijft en houdt hij lezingen over esthetica en kunst


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK