Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


66 document(en) met "idealen" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 3, Juni 1983 • Curtis L. Carter • HET IS THEATER ZOALS TE VERWACHTEN EN...
Voor Fabre is Duchamp zowel held als verrader van zijn idealen

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Woyzek, De Opdracht, Clavigo, De Idioot en de Dood en Leonce en Lena gaan als opvoeringen allemaal over het verlies van alle idealen, over stuurloosheid, over het uitzichtloze

Nr. 8, September 1984 • Marianne Van Kerkhoven • BRLIN BRUSSEL 84
bij ons Vuile Mong en het Kollektief INS-- nog wel in die oude idealen gelooft, maar je publiek al lang niet meer en de dagelijkse maatschappelijke praktijk die idealen constant tegenspreekt...wanneer je de gevangene geworden bent van het image dat je precies via die idealen voor je groep hebt opgebouwd

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
Machteloos moeten ze toezien hoe het hele leven hen ontglipt: hun idealen, hun werk, hun taak, hun kracht

Nr. 12, Januari 1985 • Edward van Heer • Frieda Pittoors: Apostolos Panagopoulos
Dries Wieme, directeur van de jonge Beursschouwburg, Herman Verbeeck en Wim Meuwissen koesteren nobele idealen als zij in de lente van 1968 de Werkgemeenschap oprichten: zij dromen ervan om met een

Nr. 14, Juli 1986 • Johan Thielemans • La Finta Giardiniera, de voorstelling
De afkeur die men bij commentatoren vindt (Ré-my Stricker, Hildesheimer), spruit in grote mate voort uit het feit dat men bewust of onbewust de idealen van de negentiende eeuw aanhangt

Nr. 17, Maart 1987 • Mark Deputter • Claus Peymann in Wenen
Een 20ste-eeuwer verliefd op de 18de-eeuwse idealen van Liberté, Egalité, en vooral Fraternité; verliefd, maar niet blind

Nr. 17, Maart 1987 • Monique Spithoven • De Spaanse burgeroorlog in het theater
Voor de nationalisten was deze oorlog een heilige strijd, een kruistocht tegen de "goddeloze roden". De republikeinse idealen werden daarentegen in termen van klassenstrijd geformuleerd; aan deze

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans • Buitenlandse bedrijfsmodellen
Je kan niet zeggen dat Jean Vilars idealen naïef waren, of dat zijn pogingen om ze in praktijk te brengen mislukt zijn...Shakespeare als "huisauteur", maar ook meer dan dat: een onderzoek naar de theatergeschiedenis met de Elizabethaanse traditie als uitgangspunt, en de idealen van dit theater -- breed publiek

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
de cultuur heb je de ronkende frases, de hogeborstzetterij, het hoog-opgeven over het zoveel betere buitenland: allemaal verwijzen ze naar utopische, niet bestaande idealen

Nr. 24, December 1988 • Johan Thielemans • Bourdet en film
Zo kwamen de meeste van Bourdets idealen in het filmcitaat samen: het zorgde voor een directe leesbaarheid, want het greep terug naar een collectief geheugen dat typisch is voor de twintigste eeuw, en

Nr. 25, Maart 1989 • Luc Lema • HET CARNAVAL VAN ROMANS
Laroche Jean Serve, ik woon in de Jacquemart en ik feest er, Paumier Je verloochent toch onze idealen niet?! Laroche Als de oproerkraaiers, de boeren, doorgaan met moorden en branden op het

Nr. 28, December 1989 • Dirk Verstockt, Klaas Tindemans, Luk Van den... • KRONIEK
Gevechten in de achterhoede van de liefde, in de uitzichtloosheid van verteerde levens en uitgebluste idealen, in het oplaaien van verlangen

Nr. 28, December 1989 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Veeleer met de boosaardigheid van kwajongens, met het vroegrijpe ongeloof van een generatie voor wie de (al lang verraden en failliete) idealen van mei '68 hadden afgedaan of, misschien juister...geformuleerd, door wie die idealen even werden 'bijgesteld'. Naar mijn gevoel was het in aanzet niet wat Blokdijk denkt: onvrede met het bestaande theater-bestel, maar ONWIL om er in te stappen

Nr. 29, Maart 1990 • (advertentie)
Idealen klinken hol, liefde is niet meer dan een spel

Nr. 29, Maart 1990 • (advertentie)
DANSEXPRESSIE, geschiedenis en ontwikkeling van idealen R'douan Baroud, Marianne Gerner en Nettie Schippers Sinds een aantal decennia heeft dansexpressie een plaats gevonden in het...DANSEXPRESSIE, geschiedenis en ontwikkeling van idealen laten de auteurs zien in welke fase van de ontwikkeling van onze cultuur, de idee van dansexpressie opkwam; welke pedagogische inzichten...DANSEXPRESSIE, geschiedenis en ontwikkeling van idealen is een uitgave van het Nederlands Instituut voor de Dans i.s.m

Nr. 31, September 1990 • Heleen Verburg • Heleen Verburg
Hoe is hij ? (vraagt ze aan de oudste) de trots Zij moet niet zo te koop lopen met al haar idealen

Nr. 37, April 1992 • Klaas Tindemans • De deuren van de tijd gaan niet...
de hoogste menselijke idealen - de idealen van de Verlichting...Kosmopolitisme', 'democratie', 'klassenloze samenleving': het zijn geen idealen meer, het zijn perspectieven met een relatieve betekenis geworden, schaduwen van de reële onmacht van het menselijk

Nr. 37, April 1992 • (advertentie)
De Meeuw'. Ook 'Drie zusters' gaat over macht en onmacht van de mens en zijn idealen tegenover de tragiek en de absurditeit van het dagelijkse leven

Nr. 37, April 1992 • Hana Bobkova • De criticus en zijn verantwoordelijkheden
het de desillusie van de vaders die er niet in slaagden hun idealen op hun kinderen over te dragen