Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


55 document(en) met "identiteiten" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
vol valse identiteiten, en een krankzinnig taalidioom gekoppeld

Nr. 30, Juni 1990 • Dirk Verstockt • "Gekwetst ben ik van binnen"
Het aanpassen van identiteiten, ermee spelen, testen, uitproberen, er anderen mee confronteren en weer weggooien, zonder directe herinnering

Nr. 30, Juni 1990 • Johan Callens • O'Neill Het leven als tussenspel
Neills bedoeling met de negen bedrijven van zijn 'vrouwenstuk' was de verschillende rolpatronen of identiteiten doorheen het leven van de vrouw uit te beelden (van jong tot oud, van vrouw en minnares

Nr. 36, December 1991 • Emil Hrvatin • Jan Fabres zoete verlokkingen
Ze komen op oncontroleerbare wijze tot ontploffing in deze Sweet Temptations, een open veld dat later een mijnenveld wordt voor verloren-maar -niet-verdwenen identiteiten uit het verleden

Nr. 39, December 1992 • Tom Blokdijk • Het gekluisterd bewustzijn
De zoon laat zich opnemen in een psychiatrische inrichting en ontwikkelt allerlei identiteiten, totdat hij zijn 'definitieve' identiteit vindt: hij zal zich langzaam in een vrouw veranderen om als de

Nr. 42, Juni 1993 • Katrien Jacobs • Over de val van een keizer-travestiet
Verschillende particularistische identiteiten worden luidruchtig bevestigd en dulden nu geen ondermijning: men is Joods óf Chicano óf homo óf marxist óf feminist óf Indiaans, en de zwarten geven het...het begin zijn performer en masker verstrikt, maar na een tijd moet je die twee identiteiten apart gaan interpreteren...persona-identiteiten tegelijk te ontwikkelen

Nr. 46, Januari 1994 • Herman Asselberghs • Dar A Luz' Tight Right White
Zijn politieke standpunten inzake vlottende identiteiten versus verstikkende, gewelddadige patriarchale structuren behoren meer tot het domein van (post-)feministische inzichten waarbij het...Geweld heeft geen last van nationalistische bekrompenheid", schrijft Stephen Sanders nog, evenmin van etnische categorieën of van voorgeschreven raciale en seksuele identiteiten

Nr. 48, Februari 1995 • Patrick Allegaert • Jongeren, pop en theater
het spel te zetten, ofwel door ze in een ver doorgevoerd spel op roesmatige wijze te overschrijden, ofwel door ze in een zelfbewust spel met bestaande identiteiten af te wijzen

Nr. 49, April 1995 • Marleen Baeten • Een spiegelpaleis van verhalen
Het imperialisme heeft de mengeling van culturen en identiteiten op wereldschaal geconsolideerd

Nr. 53, December 1995 • Kurt Vanhoutte • De taal van de schouwburgen
Eerste liefde splijt Bert André de tijd door met enkele gebaren beide identiteiten te vertolken

Nr. 55, April 1996 • Marc Holthof • De jicht van de zonnekoning
Maar uiteindelijk is het een even artificiële constructie als onze zogenaamd normale identiteiten met hun strak gedefinieerde geslach tskenmerken

Nr. 59, Maart 1997 • Patrick Allegaert, Marleen Baeten • Machinerieën van geborgenheid en angst
Op het ogenblik dat zij geldende culturele afspraken op het spel zet, ofwel door ze via de roes te overschrijden ofwel door ze in een zelfbewust spel met bestaande identiteiten af te wijzen

Nr. 63, Maart 1998 • Pascal Gielen • Corps incorporated
Hoe plaats je discontinue identiteiten op een podium

Nr. 65, Januari 1998 • Sigurd D'Hondt • Multiculti als lifestyle voor linkse bourgeois
Men vergeet wel eens dat allochtone articulaties van de eigen identiteit hun betekenis zeer vaak aan een moderne sociale context ontlenen; de betekenis van deze identiteiten is dus sterk afhankelijk

Nr. 66, December 1998 • Peter Vantyghem • Roest op het huwelijk tussen woord en...
Vooral in de jaren zeventig vermomden zangers zich graag (David Bowie, Roxy Music), maar ook nu is vooral rock vaak een spel met identiteiten

Nr. 67, Maart 1999 • Pascal Gielen • Twintig jaar Kaaitheater: een kleine sociogenese
Doordat de artistieke keuzes voor het grote en kleine podium te weinig op elkaar waren afgestemd bouwde men aan twee identiteiten tegelijk

Nr. 68, Juni 1999 • Jean-Marc Adolphe • De uitzondering en de regel
Louche streken (de kabuki zou zijn uitgevonden door een prostituee in het bed van een uitgedroogde rivier). De Japanse verbeeldingswereld kende deze waterlanden troebele identiteiten toe: het

Nr. 69, Januari 1999 • Erwin Jans • Desoriëntaties in een multiculturele wereld
Confrontatie met en (h)erkenning van de verschillende culturele identiteiten en sociale groepen in de eigen omgeving zijn het vertrekpunt van iedere ernstige reflectie over multiculturalisme

Nr. 70, December 1999 • Rudi Bekaert • 100 Ways To Disappear And Live Free
eens wat een schone natie P: une île avec au milieu un lac avec au milieu une île avec au milieu un lac M: maar kijk nu toch eens wat een schone identiteiten als dreven met ruisende

Nr. 73, Januari 2000 • Erwin Jans • 'I HAVE THIS GRIEF AND I DON'T...
Fremdkörper door het bewustzijn spoken en niet langer strijdig zijn met de verhalen waarop de patiënt zijn identiteiten zijn geloof in het leven baseert