Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


151 document(en) met "ideologische" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
De vraag is pertinent sinds het ideologische echec van Helena Weigel in de creatie van Mutter Courage und ihre Kinder en blijft dit na enkele uren (twee voorstellingen in mijn geval) met The road

Nr. 16, Januari 1987 • Daan Bauwens • Vuile Mong en de Vieze Gasten: na...
Discussies over de ideologische consequenties van het vorm- en inhoudsprobleem in het theater liet de groep over aan de theoretici van de linkse beweging

Nr. 16, Januari 1987 • Klaas Tindemans • Waal in hart en nieren: Jean Louvet,...
kleinburgers de ideologische chaos evoceren...Vandaar dat Louvet in zijn vroege stukken een eenvoudige taal hanteert die ongecompliceerde gevoelens uitdrukt, zonder ideologische connotaties...De centrale vraag, die een heel concrete uitwerking krijgt afhankelijk van de Umwelt van de auteur (socialisme of kapitalisme, maar beide in crisis), is de ideologische controleerbaarheid van de

Nr. 17, Maart 1987 • (advertentie)
plaatsbespreking bij de machinist: John Heuzel - Boeveriestraat 8 - 8000 Brugge 001-0873424-15 van Kruispunt-Brugge KRUISPUNT ERKENT GEOGRAFISCHE NOCH IDEOLOGISCHE BEGRENZINGEN

Nr. 18, Juni 1987 • Pol Arias, Johan Thielemans, Luk Van den... • K R O NI E K
theaternorm hebben geïnstalleerd, of een analyse van de mentale en ideologische behoeftes van de groepen en toeschouwers die ondanks de gewijzigde omstandigheden en het getaande prestige blijven sympatise-ren met

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
Interessant was dat voor het eerst een aantal groepen van de ideologische "overkant" te zien waren

Nr. 20, December 1987 • Erwin Jans, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Pol... • KR O N I E K
Zo ziet men dat goede muziek ideologische en menselijke bezwaren aan de kant kan doen schuiven

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Gunther Sergooris, Erwin... • K R O N I E K
samenleving" is ingegrepen door Bertolt Brecht, die poëtische anarchie en ideologische strengheid, als water en vuur, toch samensmeedde

Nr. 21-22, Mei 1988 • Jef De Roeck • Afscheid van verleden en toekomst
Het is natuurlijk tekenend -- het is vandaag de dag nauwelijks anders -- dat het theater niet als theater wordt beoordeeld maar altijd op zijn haalbaarheid binnen een ideologische, regionale

Nr. 23, September 1988 • Luk Van den Dries • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
Nergens anders vind je de grenzen tussen kapitalisme en communisme zo dichtbij, is het ideologische verschil zo tastbaar in het dagelijkse leven aanwezig

Nr. 23, September 1988 • Luk Van den Dries • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
Theater staat boven ideologische tegenstellingen en helpt de volkeren in een vreedzame beweging naar mekaar toe

Nr. 24, December 1988 • Theo Van Rompay • Dan maar de RAT afschaffen?
De Raad wordt samengesteld met eerbiediging van de wet en het decreet waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen gewaarborgd wordt

Nr. 25, Maart 1989 • Thierry Lewyllie • Het carnaval van Romans
Bespotting en omkering "Centraal in dit stuk staat eigenlijk de ideologische probleemstelling rond het al dan niet revolutionaire karakter van het carnaval

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
Alles wordt bij hem inhoud, elke intonatie of stap binnen de mise en scène weet hij zo te beschrijven dat ze betekenis krijgt binnen een bepaalde ideologische context

Nr. 27, September 1989 • Frank Hellemans • LOUIS XIV EEN AUTOPSIE
tot H.) Nu weet hij niet wat zeggen, nochtans is die Engels van dezelfde ideologische familie als uw achterneef, hertog, die al gedegradeerd was tot graaf, weliswaar

Nr. 29, Maart 1990 • Johan De Boose • Andrzej Wajda
Wajda's criterium voor de coupures in de roman was de actualiteit, de politieke context, waarin de ideologische moord (op Polieluszko) de toon aangaf

Nr. 29, Maart 1990 • Erwin Jans • DE AANTREKKINGSKRACHT VAN ZWARTE GATEN
zichzelf, aankondigt in Bolingbroke, dat conflict leest Klaas Tindemans als een ideologische machtsstrijd tussen het "absolutisme" van Richard en het "reactionair feodalisme" van Bolingbroke

Nr. 29, Maart 1990 • Marianne Van Kerkhoven, Hildegard De Vuyst • MARGINALIA OMTRENT POLITIEK, MONUMENTALITEIT, PSYCHOLOGIE EN HET...
ideologische commentaar

Nr. 29, Maart 1990 • Marianne Van Kerkhoven • MARGINALIA OMTRENT POLITIEK, MONUMENTALITEIT, PSYCHOLOGIE EN HET...
Alleen Jan Decorte vindt binnen Vulvania de ruimte om meteen zijn commentaar te spuien en Maatschappij Discordia opent met Zestien Scènes de ideologische discussie op het toneel

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans, Fred Six, Wim Vermeylen, Erwin... • KRONIEK
Over de structurele, dramaturgische en ideologische codes van de voorstellingen komen we niets te weten...Evenmin iets over de behoefte die er bestond om deze stukken te spelen (artistieke ?, ideologische motieven


Toon volgende resultaten