Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


630 document(en) met "iemand" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Edward van Heer (1) 'spreekopera': dit woord doet denken aan de spreekstukken uit de jaren 60 van die andere Oostenrijker, Peter Handkë, iemand die ook erg begaan was met taal en het

Nr. 1, Januari 1983 • Pat Van Beirs • Aantekeningen van een figurant: Belgische Cirque Belge
Een zekere sympathie voor iemand als Borms zal de toeschouwer wel niet ontgaan

Nr. 1, Januari 1983 • Theo Van Rompay • Jong regisseur duikt op uit het niets:...
Het gaat uiteindelijk om iemand die zich uit een burgerlijk milieu wil terugtrekken en voor een vrijheid -vraagteken- kiest...De basisidee van het stuk is dat iemand die zich door de groep uitgestoten acht, zich niet gaat opstellen tegenover die groep, maar zich op zijn beurt gaat afreageren tegenover iemand die eveneens...Het is ook het publiek dat die mythe maakt: opkijken naar iemand die op een podium staat

Nr. 1, Januari 1983 • Renate Klett • Is dit nog ballet, is het al...
Plotseling valt iemand om, begint te kotsen, tegen de muur te springen terwijl de anderen hem bekijken, indifferent of geïnteresseerd, als was hij een kunstwerk en geen mens...Hier is iemand die zo één is met zichzelf, dat zij 'onaantastbaar' blijft en de graaiende handen zelfs niet bemerkt...Hopelijk storten jullie allemaal neer' wenste iemand aan de telefoon net voor de gasttournee naar Oost-Azië). Hoe meer vaste omlijning het stuk krijgt, des te meer wordt er gewijzigd

Nr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
Wie bij het doel gekomen is wordt gekroond en vaak moet iemand die ze waardiger is, de kroon missen...Antonio Je vindt me gelaten staan, vorst, voor iemand die de woede heeft gegrepen...Maar er is een schat, die men alleen iemand met grote verdienste graag wil gunnen

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
Het gevolg is dat wij, twintigste-eeuwse toeschouwers, kijken naar het verhaal van een Romeins keizer door de ogen van iemand uit de achttiende eeuw...Geraamtes die door iemand moeten worden aangevuld

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Wie heeft al van een poppentheaterregisseur gehoord en kent iemand een acteur die werkt binnen het poppentheater

Nr. 2, Maart 1983 • Jef De Roeck • Ruud Engelander: "Gelukkig hebben we rare theatergroepen."
Er is geen echt ITI-bureau in België, wel iemand die ergens een la heeft en daarin een map met "ITI" erop...laat staan iemand die hen promoot in het buitenland, terwijl ze dat best zouden willen...De meeste ITI-centra beperken zich ertoe, zegt Engelander, iemand wegwijs te maken

Nr. 2, Maart 1983 • Johan Thielemans • Als kaal licht de onverhulde waarheid is,...
De toeschouwer werd buiten het gebeuren geplaatst en werd iemand die geamuseerd toekeek op een uitvoering: niet het wat maar het hoe hield hem bezig...Er wordt bewust afgezien van een traditionele opvatting van de regisseur als iemand die leven inblaast

Nr. 2, Maart 1983 • Tino Haenen • HANDKE
De pupil eet zijn appel als iemand die niet bekeken wordt...Vandaar dat zijn gebaren net iets te traag, te bestudeerd, letterlijk theatraal zijn; louter het spel van iemand die toont hoe hij een appel eet

Nr. 2, Maart 1983 • Paul De Bruyne, Jef De Roeck • De afstand van tiran tot Boeddha: Tone...
Het eeuwige lijden moet je verbinden met het sociale lijden van de mens, het lijden door klasseverschillen, doordat je onderdrukt wordt door iemand die rrieer geld heeft dan jij

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
Dekmine zelf komt eruit naar voren als iemand die de kinderlijke verwondering-om-het-leven nooit losgelaten heeft; hij beschrijft de spektakelwereld als een wervelend en broeiend nest waarvan hij...Als ik daar zit bekruipt mij meestal zo'n gevoel van gêne tegenover die volwassen mensen die doen alsof ze iemand anders zijn en dat niet goed doen/' - Jij schrijft dus voor theater waarvan je weet...Tegenover iemand staan en zien dat hij jou voor een domoor verslijt omdat hij je gewoon niet goed begrijpt, en dan doorzetten, de protserigheid wekken, de debiliteit nog aanstoken en laten ontvlammen

Nr. 3, Juni 1983 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Na uren intensive care, blijkt iemand op het bordje bij het voeteneind van mijn bed eindeseizoensmoeheid te hebben genoteerd

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck, Karel Hermans • Tien jaar Nieuwe Scène
Bezetting en repressie slaan toe, iemand uit het publiek wordt verraden en opgepakt

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
NTG-mensen als Demedts en Van den Berghe zijn er lesgevers (naast iemand als Jo Decaluwe, Arca-directeur), en drukken hun stempel op de vorming van acteurs

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • Een badje water, een washandje en zeep:...
die dansscène toont iemand een mooi lichaamsdeel, een ander een lelijk lichaamsdeel...Als ik dat weet, ga ik in jouw scène meer zien of ga ik ze anders bekijken dan iemand die Kounellis' werk niet kent

Nr. 3, Juni 1983 • Curtis L. Carter • HET IS THEATER ZOALS TE VERWACHTEN EN...
Fabre confronteerde één voor één de critici, met de teerlingen, Russische roulette of in een kaartspel (om er maar enkele te noemen). De tegenstrever moest zijn bandopnemer aanzetten tot iemand...essentie gelooft Fabre dat iedereen creatief is of kan zijn, zij het een straatveger of iemand die verscheidene kunstmedia hanteert, als hij maar met gevoel en verbeelding werkt...Fabre heeft nog te veel eigen ideeën om zich iets van herhaling aan te trekken of om iemand anders richtlijnen te volgen

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • Over de noodzaak van een sprong in...
Plots kwam daar iemand met een techniek waarmee Artaud zou kunnen verklaard worden...Die epigonen hebben dan les gehad van iemand die het geleerd heeft op een stage in Sao Paolo, waar de lesgever het dan weer had van iemand die tenslotte toch nog in Polen geweest is. Amerikanen waren...De macht die je over zo iemand hebt

Nr. 3, Juni 1983 • Marianne Van Kerkhoven • KAAITHEATER
Rosas danst Rosas Plots rolt iemand weg uit die stille machine van lijven Eerst is er alleen het zwarte vlak van de vloer met wat witte tekens erop; kruisjes, streepjes, een...Uit deze stille vierlijvige machine rolt plots iemand weg

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • KAAITHEATER
Voor mij vecht iemand met dichtvallende ogen...Verderop krabt iemand zich gelaten in de haren