Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


228 document(en) met "illusie" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
namelijk objectivering / relativering / en het verbreken van de illusie," maar dan zodanig, dat die illusie, "die uit de taal van het stuk/ zo volkomen verdreven was / via het zichtbare weer in het stuk

Nr. 10, April 1985 • Lukas B. Suter • Schrebers Moestuin
erin mijn theorie van de paranoia meer illusie steekt dan ik zou willen of in de illusie meer waarheid dan anderen vandaag geloofwaardig vinden Daniël Paul is het U duidelijk dat joden vooral krankzinnige

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
Een vliegtuig stijgt 'werkelijk' in de verte op: het is een realistische illusie die alles te maken heeft met het magische van het theater, want de wonderlijke perfectie speelt in op een kinderlijke

Nr. 11, Juni 1985 • Klaas Tindemans • Voorbij de evidenties van Müllers 'Quartett'
Zij het dat het gaat om onze terugblik op de 18de eeuw, waarin de Verlichting plaatsvond, die de illusie predikte van de rationaliteit van de machtsverhoudingen...Doorheen het aspect 'liefde tussen man en vrouw' heeft Chéreau die illusie uiteengerafeld, ontmaskerd

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Callens • David Mamet, dichter bij Beckett dan bij...
achtergrond van een B17-bommen-werpen Daarmee accentueren ze dat Bernie, ook al ontkent hij het stellig, zichzelf nog steeds koestert in de illusie van zijn heldhaftig verleden

Nr. 11, Juni 1985 • Marianne Van Kerkhoven • Luc Philips Spielefreude
tonen van een gemakkelijke herkenbaarheid, maar een intelligente; populaire manier van spelen, gesteund op een constant bewustzijn van het raakvlak tussen illusie en werkelijkheid

Nr. 12, Januari 1985 • Klaas Tindemans • Brooks Mahabharata, het grote gedicht van de...
Het enige wat Vyasa, de verteller zonder pen, nog rest is een 'laatste illusie', een beeld van een schimmig hiernamaals

Nr. 12, Januari 1985 • Inhoudstafel
Onderwijl keek het andere oog, een illusie armer maar toch vol verwachtingen, naar wat het volgende speeljaar te bieden heeft

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
Realiteit versus fictie, illusie, magie, verbeelding

Nr. 13, April 1986 • Edward van Heer • Jan Ritsema: "Ik maak graag mooie produkties,...
Het ouderwetse toneelspelen is een grote veinzerij, een grote valse illusie waar mensen als kleine kinderen in willen geloven...Op het toneel moet je de beperkingen van de illusie ten volle onderkennen...de manier van spelen en in de aankleding moet je voortdurend erkennen dat toneel maar een illusie is. Het publiek wéét dat, maar je moet er steeds weer aan herinneren

Nr. 13, April 1986 • Klaas Tindemans, Marianne Van Kerkhoven • Oidipoes in de kinderkamer
hand van een masker en enkele theatrale gebaren totaal gekarakteriseerd: het lichtjes schudden van het hoofd, uitvergroot door de proporties van het masker, wekt de verbijsterende illusie van een oude man...Telkens hij opkomt of van het toneel verdwijnt, wordt elke mime-tische illusie radikaal doorbroken: het is niet Oidipoes maar wel Wildgruber die moeite heeft

Nr. 14, Juli 1986 • Johan Thielemans • La Finta Giardiniera, de voorstelling
Zo sleept het tweede bedrijf wat, en op zulke ogenblikken gaat ook de illusie ophouden te bestaan, maar deze inzinking duurt slechts even, want een ogenblik later zet de heel lange en complexe finale

Nr. 15, September 1986 • Luk Dhooghe • OPERA EN ARCHITECTUUR
Voorlopig blijven de operaregisseurs dus nog, vaak met heel veel talent, en onder impuls van het dramatisch theater, de toneellijst bespelen op de tema's 'illusie-allusie-materialiteit-realiteit

Nr. 15, September 1986 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • K R O N I E K
Minister Patrick Dewael in De Morgen, 16 juni 1986 "Shakespeare zegt in Hamlet dat de akteur een kroniek van zijn tijd is. Het is een illusie om te denken dat het publiek door een toneelstuk...Maar in een theater kunnen een wit doek in de achtergrond en een bloempot volstaan om de toeschouwers de illusie te geven dat zij in een woonkamer zitten-en dat kan niet op film

Nr. 15, September 1986 • Theo Van Rompay, Marianne Van Kerkhoven • Het opheffen van subsidies zou een schok...
de theatersector heerst de illusie dat je van twee dingen één kan hebben: subsidies van de politici en toch onafhankelijk blijven van het politieke spel...Toch blijft die illusie bij een aantal mensen leven...het geen illusie te denken dat de zogenaamde toeschouwerssubsidie niet politiek gekleurd zou zijn

Nr. 16, Januari 1987 • Pieter T'Jonck • RaamTeater en Zuiderpershuis
Raamteater op 't Zuid (na verbouwing) - Foto Herman Selleslags avond van de twintigste eeuw nog steeds de kneuterige illusie van een vreedzame handelswereld, in de lijn van een denkbeeldig harmonieuze

Nr. 16, Januari 1987 • Klaas Tindemans • SHAKESPEARE VERTELLEN VANDAAG
Een probleem kun je oplossen, dat wil zeggen: je kan voort met de illusie je lot in eigen handen te houden, zelfs al is het spel, het geveinsde, je levenshouding geworden...Het conflict tussen Hamlet en Ophelia dat na "zijn of niet zijn" volgt, is even terloops, een lastig oponthoud op de weg van de monomane illusie...Op die manier gaat Hamlet in eerste instantie over die illusie, die ook de toeschouwer besmet, want hij denkt Hamlet te kennen

Nr. 16, Januari 1987 • Marianne Van Kerkhoven • SHAKESPEARE VERTELLEN VANDAAG
Theater is een spelen met illusie en werkelijkheid, maar het spel van de acteurs situeert zich hier in een risicoloos "pretenderen"; het aandeel van de werkelijkheid, het investeren van zich zelf

Nr. 16, Januari 1987 • Werner Van den Mooter • Werner Van den Mooter
Gecompleteerd door enige plastic bomen wekte het decor de droeve illusie van een verlaten kermisterrein, terwijl de kostuums leken samengeflanst uit overschotjes van Don Carlos, Die Walkure en de

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Ze beleven de illusie dat ze een stap dichter bij de essentie zijn, omdat de sporen van de beschaving nog verder weggevallen zijn...Een toneelknecht met witte kopjes zonder meer is "veiliger". Niet dat alle pogingen tot illusie zonder meer onzinnig zijn, alleen is dit bij Discordia niet meer aan de orde...Zolang het niet om de abstracte vraag gaat, maar telkens opnieuw over de inhoud van elke concrete illusie: die van de moralist, die van de cynicus, die van de theatermaker, die van de toeschouwer


Toon volgende resultaten