Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


13 document(en) met "immobilisme"Nr. 4, September 1983 • Pol Arias • Jeune Théâtre gooit de luiers af
Daartegen en tegen immobilisme wil ik vechten

Nr. 4, September 1983 • Carlos Tindemans • ANTON VAN DE VELDE
Inhoudelijk nochtans zal het een irreëel immobilisme zijn, zal de empirische realiteit genegeerd worden, zal hij zich blijven vastklampen aan de blinde zin van het visionaire zonder argumentering, zal

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
Met dit laatste beeld wil Ivo Van" Hove blijkbaar nog per se laten zien dat hij het immobilisme van de personages ook op politiek terrein wil doortrekken (de verstarring van Indië tussen de twee

Nr. 12, Januari 1985 • Redactie Etcetera • De RAT roept op, Etcetera antwoordt: DAN...
Door zijn immobilisme verplicht het beleid aldus nieuwe initiatieven een structuur aan te nemen, waarvoor ze in andere - vrije - omstandigheden misschien niet zouden hebben gekozen...Ook al is er binnen het Vlaamse theaterlandschap weinig doorstroming of bewust gewilde beïnvloeding, toch oefent het immobilisme van belangrijke steunpunten, zoals de repertoiregezelschappen, een...De projectenpot Met de uitbreiding van de projectenpot wil men het gecreëerde immobilisme doorbreken

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
Hoewel ook daar de helden moe zijn: Thomas Bernard raaskalt maar door, Botho Strauss verdrinkt in zijn pessimisme, bij Heiner Müller leidt de Duits-Duitse schizofrenie tot immobilisme

Nr. 14, Juli 1986 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
Immobilisme was niet zijn program

Nr. 14, Juli 1986 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Men is sinds jaren getraind in het in stand houden van een dodend immobilisme en men hanteert daarbij meesterlijk het denkpatroon dat in het land misschien het best gekend is: nl

Nr. 15, September 1986 • Wim De Mont, Marc Didden, Ivo Van... • De bijna utopische perfectie zoekend
Dit document reageerde tegen het immobilisme van het toenmalige Vlaamse theater, en stelde een project voor dat het Vlaamse toneel uit de mediocriteit moest halen: de stichting van een professioneel

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Het paradoxale aan Nacht in februari is dat een haast angstvallig vermijden van duidelijke "morele" standpunten, toch niet leidt tot een kleurloze neutraliteit of immobilisme

Nr. 21-22, Mei 1988 • Jef De Roeck • Afscheid van verleden en toekomst
68 reageerde tegen het immobilisme en de middelmatigheid

Nr. 26, Juni 1989 • Luk Van den Dries • STAD & THEATER
Hij maakt van zijn mobiel theater - het klinkt als een manifest tegen het immobilisme van de Franse structuureen denkruimte waar op een theatraal consequente manier de positie van de intellectueel en

Nr. 30, Juni 1990 • Alexander Baervoets • Danslandschap in Vrije Val De Beweeging
Tegen de Bierkaai Hun onbaatzuchtige strijd tegen de artistieke isolatie van dansers en publiek én tegen het immobilisme van de overheid voeren de organisatoren van De Beweeging nu al acht

Nr. 51, Augustus 1995 • Hildegard De Vuyst • Tussen duivelskunstenaar en zwarte activist
Answering Machine wordt het immobilisme getoond als gevolg van te veel mogelijkheden