Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


229 document(en) met "impact" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
directe band met hun klassiekers en ten tweede schijnen deze Europalia-voorstellingen weinig of geen impact te hebben gehad op onze toneelsituatie en haar relatie tot klassiek werk

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Torquato Tasso
emotieve impact van de voorstelling...Er is een tweede distantiëring, die vooral van semiotische aard is en die het gebrek aan emotieve impact moet invullen, door het nadenken op gang te brengen

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
Hier was het acteurswerk net iets minder virtuoos, maar kreeg de vertoning meer impact omdat de tekst zwaarder doorwoog

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Ondanks de ongeprofileerdheid van het geheel was in 1979 de klaarblijkelijke impact op het publiek het grootst: men viel immers van het ene uiterste in het andere

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • KAAITHEATER
Ondanks de ongeprofileerdheid van het geheel was in 1979 de klaarblijkelijke impact op het publiek het grootst: men viel immers van het ene uiterste in het andere

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Hij voegde muziek aan een tekst toe, om de impact van de woorden te verhogen

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Poëtische thea-terbeelden, zoals de paraplu's, hebben de impact van de beste Marijnen

Nr. 5, Januari 1984 • Rina Barbier • KLAPSTUK 83
Veel van die jonge, experimenterende choreografen missen echter de geweldige impact van Bausch

Nr. 5, Januari 1984 • Theo Van Rompay • Off-off-Antwerpen: De zelfstudie van Guy Cassiers
Geruchten (AKT) Foto K. Kuypers Foto K. Kuypers Je spreekt over de impact van bepaalde publiekshouding, naargelang van de plaats waar je je stukken opvoert

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Gat in kop daarentegen is, althans wat publieke impact betreft, een voltreffer

Nr. 6, Maart 1984 • Geert Opsomer • Arca haalt Starkadd uit het museum
De piano op de scène lijkt alleen maar een allusie op de vroeger zo geprezen 'muzikaliteit' van het stuk of een relikwie van het pan-muzikalisme van VN&S. In de ARCA-produktie heeft men de impact van

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Luk Van den Dries • Twintig jaar BKT
Als ik gewoon naga hoe liefde, kunst, geloof, idealisme, verantwoordelijkheidszin, collectiviteit, geëvolueerd zijn, vervormd zijn door de impact van een westerse maatschappij die op efficiency

Nr. 8, September 1984 • Erna Metdepenninghen • Valerie Panov leidt nu de dans
Ondervraagd over de noodzaak of het nut van een dergelijk procédé, heeft Panov het vooral over de impact die een dusdanig opgebouwd ballet op een publiek van 3000 man of meer kan hebben

Nr. 8, September 1984 • Marianne Van Kerkhoven • BRLIN BRUSSEL 84
Invloed Ook bij ons heeft hun repertoire een impact verworven bij die mensen die het verlangen koesterden de kinderen in het theater met een groter realisme t.a.v

Nr. 9, Januari 1985 • Peter De Jonge, Klaas Tindemans • ANNE TERESA DE KEERSMAEKER
Ja, alles stort in." "Ik hou wel van die expliciete symboliek, gebouwen die instorten, dat heeft een bepaalde impact, symboliek als je het zo wil noemen, maar het belangrijke is hoe dat

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
Eenzelfde impact heeft Adio van het Werkteater...De cruciale vraag bij dit alles blijft de impact, en die is eigenlijk door een criticus niet te beantwoorden

Nr. 10, April 1985 • Johan Thielemans • Chicago verovert Broadway
William Hurt blijkt een acteur met een sterke impact en met een stem als een klok...De pijn van de liefde en de wanhoop van de mislukking hebben een totale fysieke uitdrukking gekregen, waarbij het lichaam, de ruimte en het geluid samen de emotionele impact verhevigen

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias • Het Kaaitheater als exponent van het Europese...
Pol Arias PROGRAMMA KAAITHEATER 85 IMPACT THEATRE CO-OPERATIVE 'The Carrier Frequency' Groot-Brittannië JEAN-CLAUDE GALLOTTA en de GROUPE EMILE DUBOIS

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Luk... • MUNTDOSSIER
Ik denk dat Lucio Silla mét Chéreau maar los van de overige Mozarts nooit een vergelijkbare impact zou gehad hebben...Wanneer de opera op dit moment toch de kans heeft op een groot impact, is dat mede door zijn enorme vormelijkheid

Nr. 11, Juni 1985 • Luk Van den Dries • KAAITHEATER
Luk Van den Dries maakt een snelle sprong van de antieken naar het Kaai van vandaag en bespreekt tussendoor Impact Theatre, George Coates en de Grote-Marktani-matie...België-Spanje: 1-0. Eenzelfde 'nationale reflex' bekruipt mij bij het bekijken van The Carrier Frequency van Impact Theatre...Bij Impact is de hele maatschappelijke context weggevallen, de machtsmechanismen zijn geïnterioriseerd