Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


306 document(en) met "individuele" • Resultaten 41 tot 60 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 18, Juni 1987 • Pol Arias, Johan Thielemans, Luk Van den... • K R O NI E K
Wellicht is het ook zo dat de geïndividualiseerde artistieke creaties die nu ons theater stofferen, een meer individuele behandeling van de onderzoeker waarschijnlijk maken en zich minder lenen tot

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Hildegard De Vuyst • Jan Fabre werkt aan een operatrilogie
Heel die sterke individuele persoonlijkheid van "ze krijgen me niet klein" die ook al in de muziek opgeslagen ligt...Door het steeds weer herhalen van hetzelfde bewegingspatroon en ondanks, of precies dank zij, de perfecte synchronisatie, valt de individuele fysieke presence van de danseressen sterk op: het bleke

Nr. 19, September 1987 • Greet Pernet • Een kunst die het zien uitschakelt
Klanken, harmonieën, voor- en achtergronden van geluiden scheppen een individuele wereld, ongeschonden door prentjes, mensen-op-het-podium, decors en ander kunst- en vliegwerk...Want al is het radiotheater nu een zaak van een individuele luisteraar, hun totaliteit overtreft de capaciteit van onze grootste theaterzaal in het tienvoud". Louis Houët was bijna twaalf en...Maar de radio is nu een portable, absoluut individuele zaak geworden

Nr. 19, September 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
De klemtoonzetting op gedragsobservatie, bewegingsanalyse en dus op het individuele lichaam als basis van de training worden er wel zichtbaar door

Nr. 20, December 1987 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
lijf zelf getekend, basispatroon waarbinnen het telkens strikt individuele van dat lijf heel gelaten wordt

Nr. 20, December 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Over het belang van wortels en andere...
theater en maatschappij en dus ook elke eenmakende vormelijke consequentie vandaag uit den boze; in hun werk brengen een aantal kunstenaars uit die "Vlaamse golf" op een individuele wijze een eigen

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Gunther Sergooris, Erwin... • K R O N I E K
zich al niet erg homogene spel - zowel in het samenspel als bij de individuele acteurs - in de loop van de voorstelling ontsnapt, het doet je niets meer, het prikkelt niet

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans • Dirk Van Dijck, een onstuimig acteur
Wat ook meer belang kreeg voor mijn keuze, is de vaststelling bij een theatermaker dat hij persoonlijke indrukken ook op een persoonlijke, individuele manier theatraal gestalte kan geven...Theoretisch zou je kunnen stellen dat, vertrekkend van een concept, de individuele persoonlijkheid wél de kleur van een rol, een personage, bepaalt, maar niet de inhoud ervan

Nr. 21-22, Mei 1988 • Luk Van den Dries • Noréns Nachtwake in KVS en BMC
Maar Norén brengt ritme in zijn figu-rentekening door naast botsende lijnen ook voor vervloeiing te zorgen: de figuren zijn in zekere mate ook uitwisselbaar, hebben raakvlakken waardoor de individuele

Nr. 21-22, Mei 1988 • Luk Van den Dries • De jongste van de jonge garde
Het individuele conflict is m.i...Het individuele conflict wordt op dit moment een maatschappelijk conflict...Dat heeft te maken met het feit dat ik in dit vak vrij snel in een individuele positie terechtkwam

Nr. 21-22, Mei 1988 • Jef De Roeck • Afscheid van verleden en toekomst
gradueel een grotere ruimte voor persoonlijke explosie of expansie van de individuele acteur mogelijk was, maar dat het in laatste instantie toch ook bleef neerkomen op het bij elkaar plaatsen van een serie

Nr. 23, September 1988 • Marianne Van Kerkhoven • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
Hoe dat "iets meer dan dat" te omschrijven valt, aan de hand van welke normen het te bepalen is, hangt natuurlijk volledig af van de individuele en subjektieve voorkeuren van de juryleden

Nr. 24, December 1988 • Klaas Tindemans • Chris Lomme: "Ik heb een tweede adem...
Het individuele is haast helemaal weg

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Fred Six, Alexander... • K R O N I E K
Ze lichten bijvoorbeeld het publiek in over het verdere verloop van de voorstelling en bekennen tegelijk ook hun individuele betrachtingen

Nr. 25, Maart 1989 • Klaas Tindemans • Verschraling
Desondanks is het duidelijk dat op dit ogenblik de individuele theaters niet in staat zijn -- het minst nog de receptieve centra, die een wisselend aanbod en geen eenduidig artistiek imago moeten

Nr. 25, Maart 1989 • Walter Moens • Schetsen voor een Vlaamse theateridentiteit
Was het een toeval dat het dan vaak eerder om sterk individuele gevoeligheden ging

Nr. 26, Juni 1989 • Herman De Dyn • Theater over filosofie
Ik herinner me in mijn collegetijd meegespeeld te hebben in een stuk dat heette: Van de filosoof die bijna stierf). Wat wellicht nieuwer is, is het ten tonele voeren van individuele denkactiviteit

Nr. 26, Juni 1989 • Pol Arias • Russisch theater in 1989
Aanvankelijk aarzelend , verrast, maar daarna open en bloot, voor iedereen, worden individuele meningen verkondigd

Nr. 28, December 1989 • Dirk Verstockt, Klaas Tindemans, Luk Van den... • KRONIEK
von O. Het verhaal van een vrouw en het oorlogsleed dat haar treft wordt opengegooid door haar individuele leed tegen de achtergrond van Schloss Friedersdorf te plaatsen

Nr. 28, December 1989 • An-Marie Lambrechts • Het kunstwerk als schiereiland
En verder : "De positie waarin een luisteraar zit als iemand hem iets vertelt, is belangrijk in Anima". Het gaat hem dus niet zozeer om wat de individuele dansers vertellen


Toon volgende resultaten