Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


17 document(en) met "infrastructurele"Nr. 1, Januari 1983 • Inhoudstafel
De jongste decennia werd in het Vlaamse theater op allerlei fronten gesleuteld aan sociale en infrastructurele voorzieningen

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
Even leek het erop dat de Paradox deze leemte zou opvullen in het Antwerpse, maar uiteindelijk lijken organisatorische en infrastructurele problemen daar toch vooralsnog een stokje voor te steken

Nr. 20, December 1987 • Theo Van Rompay • Michel Uytterhoeven: "Ik wil een kijkgedrag ontwikkelen"
Michel Uytterhoeven: "Er waren steeds te grote financiële en infrastructurele hinderpalen voor

Nr. 20, December 1987 • Theo Van Rompay • Klapstuk 87
Waarbij de vraag onmiddellijk rijst wie, behalve deSingel in Antwerpen, de financiële en infrastructurele middelen én het nodige inzicht terzake heeft, om dat werk te continueren

Nr. 24, December 1988 • Alex Mallems • Gildas Bourdet
Het eindelijk beschikken over een specifieke theaterruimte opent voor La Salamandre zelf echter artistiek interessante perspectieven, omdat de infrastructurele beperkingen die in het verleden toch wel

Nr. 26, Juni 1989 • Michel Jaumain • Brusselse krimpneigingen
volwassenentheaters uit twee luiken, die enerzijds de werkingsonkosten en anderzijds de infrastructurele investeringen beslaan...Voor de infrastructurele kosten van de theaters die eigendom zijn van de gemeenten geldt een systeem van gekoppelde financiering, waarbij 40 % van de kosten voor uit te voeren werken gedragen wordt...steunen van 'Centres Dramatiques' in de Waalse regio (Théâtre de la Place -Liège, Centre Théâtral de Namur, Centre Dramatique Hennuyer -Mons). In Brussel mogen de infrastructurele steun aan de Halles de

Nr. 31, September 1990 • Frank Peeters • Van werkplaatsen en kunstencentra
Naast geloven in kunnen, bestaat de samenwerking voornamelijk uit logistieke en infrastructurele steun

Nr. 38, Mei 1992 • Erwin Jans • Kunstencentra: de noodzaak van keuzes
spraken over de noodzaak van keuzes, over financiële en infrastructurele beperkingen, over produceren en presenteren, over het vechten tegen verstarring en dichtslibbing, over het continue zoeken naar

Nr. 41, April 1993 • Johan De Feyter • Geen getto's voor het jeugdtheater
kunstcentrum, cultureel centrum of gezelschap bereikt hadden, hetzij om inhoudelijke, hetzij om infrastructurele redenen, en meestal omwille van een combinatie van beide

Nr. 69, Januari 1999 • Kiki Vervloessem • Een goed bewaard geheim
Live uitvoeringen van de balletmuziek zijn voorlopig op basis van argumenten van financiële en infrastructurele aard niet haalbaar

Nr. 72, Juni 2000 • Rudi Laermans • Succes als trauma?
Met het Podiumkunstendcreet verkregen de pioniers van weleer eindelijk meer financiële en infrastructurele zekerheid, en zo ook een grotere organisatorische slagkracht

Nr. 76, Maart 2001 • Dries Moreels • Culturele centra new look
toekomstige ontwikkelingen (economische, demografische en infrastructurele prognoses voor Vlaanderen in 2007) en vanuit die kennis beleidsopties i.v.m

Nr. 77, Juni 2001 • Rudi Laermans • De kunstenaar, de stad en Brussel
Grote steden zijn dus behalve infrastructurele knooppunten van artistieke bedrijvigheid tevens verzamelingen van onderling vaak sterk gesegregeerde sociale netwerken van muziek- of theatermakers, van

Nr. 80, Februari 2002 • Rudi Laermans • Culturele instellingen als actainten: (dans)werkplaatsen & cultuurbeleid
sinds enkele jaren werden gebundeld in het CINF (Cultuurinfrastructuurfonds). Nochtans hypothekeren zoals gezegd juist die infrastructurele beslissingen de toekomst van het Vlaams etcetera 80 39

Nr. 86, April 2003 • Marleen Baeten • De onzichtbaarheid van de mediakunstenaar
De artistieke gelijkwaardigheid wordt doorkruist door een economische en infrastructurele afhankelijkheid

Nr. 97, Juni 2005 • Pieter De Buysser • Voorwaarts: achterwaarts!
Ten derde: koppel de artistieke werking los van de infrastructurele

Nr. 105, Februari 2007 • Jo Huybrechts, Elke Van Campenhout, David Berge • Potentie in plaats van polyvalentie
1985 stuc krijgt een restruimte van de kul in pacht als een vorm van onrechtstreekse, infrastructurele steun...1997 Er wordt door artistiek leider Paul Corthouts een architectuurwedstrijd georganiseerd met als opdracht: meer ruimte en infrastructurele mogelijkheden creeëren