Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


15 document(en) met "inquisitie"Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
De logica in dit denken is duidelijk: als je seksualiteit tot moreel taboe verheft, kan je perversiteiten als sociale onderdrukking, inquisitie, overheidsterreur anders, d.w.z

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans • Het is allemaal gedaan alsof: La Passion...
Deze wandaden leidden tenslotte tot een nieuw proces voor de inquisitie

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
de Inquisitie, en finaal de komst van Alva, waarbij de verstrengeling van religieuze en politieke rebellie, en de onderdrukking daarvan, helemaal manifest werd -- is genoegzaam bekend

Nr. 26, Juni 1989 • Pol Arias • Russisch theater in 1989
Op de scène onderzoekt een inquisitie-rechtbank in hoeverre geweld toegelaten is om de revolutie levend te houden

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans • "Kunstenaars moeten elke keer opnieuw beslissen"
Als je omwille van het Stalinisme het hele socialistische model op de vuilnisbelt zou gooien, dan moet je ook het hele christendom afschaffen omwille van de Inquisitie, dan moet je het kapitalisme

Nr. 32, December 1990 • Luk Van den Dries • De man, hij wankelt
Van de bekentenistechnieken in de inquisitie, de ontwikkeling van een sexuele wetenschap in de geneeskunde tot de psychanalytische theorieën van Freud, steeds wordt de taal i. v. m. sexualiteit

Nr. 35, September 1991 • Paul Pourveur • Tyrannie der hulpverlening
Tot een inquisitie zonder het excuus van het geloof

Nr. 42, Juni 1993 • Ludo Abicht • 'Zeg me, waar is mijn vaderland?'
pastoors werd gebrainwasht (en jezuïeten dat waren inderdaad de educatieve arm van de inquisitie in onze Nederlanden, die sinds 1585 bijna eeuwenlang alle verantwoordelijkheid kon afschrijven op buitenlandse

Nr. 42, Juni 1993 • Marleen Baeten • De verbeelding na de revolutie
boeken na de toespraak van Robespierre in de Algemene Conventie laat alle mogelijke dictaturen uit de geschiedenis de revue passeren, van de inquisitie tot het stalinisme en het nazisme

Nr. 49, April 1995 • Stef Ampe, Geert Opsomer • Over kannibalisme en verscheidenheid
De kannibalen kunnen niet eens tippen aan de doeltreffendheid van onze inquisitie en onze godsdienstoorlogen

Nr. 63, Maart 1998 • Pascal Gielen • Corps incorporated
Men kon zich ten tijde van de Inquisitie wanen, want de aanleiding van de commotie was de vernietiging van een boek

Nr. 72, Juni 2000 • KUNSTENAARS OVER HUN PROJECT
Want onbewust weet je: ik heb het mes op de keel, ik ben klaar om afgeschoten te worden, je maakt associaties met stierengevechten, de Spaanse Inquisitie

Nr. 77, Juni 2001 • Loek Zonneveld • 'En toch beweegt ze'
Galileï's leerlingen en medewerkers wachten in het paleis van de Florentijnse gezant in Rome op de uitkomst van het ultieme verhoor waaraan de pauselijke inquisitie de beroemde geleerde onderwerpt...verzet tegen de wil van de inquisitie...Zowel zijn ontdekkingen (weliswaar in het geniep), als hijzelf in de persoon van de eeuwige overlever (weliswaar als gevangene van de inquisitie) houden stand

Nr. 91, April 2004 • Geert Sels • Look back in wonder...: 'Zien en Zien'...
Ik vermeld deze parallel omdat de advocaten in The Monkey Trial vaak naar deze era, met zijn inquisitie, verwijzen als een anti-voorbeeld uit barbaarse tijden

Nr. 113, September 2008 • Thomas Crombez • Ik ben het die Artaud zal spelen
reconstructie van haar proces volgens de documenten van de Inquisitie (Le Vray Procès de Jeanne d’Arc, 1929). In beide producties werd het personage door zijn vrouw Ludmilla vertolkt