Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


155 document(en) met "instellingen" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 16, Januari 1987 • Johan Thielemans • Een opera voor Vlaanderen?
Het antwoord is dat dit bij andere instellingen moet

Nr. 17, Maart 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
De verantwoordelijken van deze laatste drie instellingen vertellen Etcetera hun bedoelingen en beperkingen: Dora van der Groen, Jef Demedts, Senne en Peter Rouffaer

Nr. 19, September 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Geen subsidies voor deze instellingen, geen diploma's voor deze afgestudeerden

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
totaal worden 25 instellingen voor toneelkunst gesubsidieerd: 4 repertoiregezelschappen (categorie A), 2 spreidingsgezelschappen (B), 5 kamertheaters (C) en 14 groepen voor experimenteel toneel

Nr. 19, September 1987 • Mark Deputter • Drang naar vernieuwing leeft in grootste schouwburgen
Aber in Wien tun's so, als hätten's ein paar Wahnsinnige erfunden". De interesse van pers en publiek geldt bijna uitsluitend de grote instellingen en het gebrek aan belangstelling kan op de duur niet

Nr. 20, December 1987 • Erwin Jans, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Pol... • KR O N I E K
Dit cabaretachtig stuk in zeven scènes met zeven liedjes kende een gematigd succes, zeven fasen uit het leven van de kleine mens, waarbij aardig tegen instellingen en tradities geschopt werd in een...19 van september 1987 waarbij U in de rand vermeldt dat er geen subsidies bestaan voor deze instellingen, ben ik zo vrij op te merken dat de verder in uw uiteenzetting beschreven Antwerpse Mimestudio

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans • Buitenlandse bedrijfsmodellen
Maar in de jaren '60 werden zowel de geldigheid van het respect voor het klassieke repertoire, als de beslissingsstructuren van de instellingen die over dit repertoire dienden te waken, op de helling

Nr. 21-22, Mei 1988 • Geert Opsomer • Drie repertoiretheaters op zoek naar een rol
Repertoiretheaters werden beschouwd als instellingen van openbaar nut die uitdrukking gaven aan levende sociale en artistieke opvattingen...met contracten aan instellingen gebonden zijn

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Galeries, Parc, Rideau, NTB) naast vernieuwende groepen en receptieve instellingen (Théâtre 140, Plan K, Théâtre de la Place, ETM, e.a

Nr. 24, December 1988 • Hildegard De Vuyst • DOSSIER OPLEIDING
Een beknopte historische schets van de theaterbestudering aan de verschillende instellingen toont aan dat deze universitaire belangstelling niet helemaal uit het luchtledige komt gevallen...Deze factoren hebben dus zeker bijgedragen tot het installeren van de Bijzondere Licenties aan de verschillende instellingen...De algemene teneur aan de verschillende instellingen voor wat de arbeidsmogelijkheden betreft, formuleert Tindemans: "Het is niet zo moeilijk om te constateren dat er een aantal lacunes zijn in het

Nr. 24, December 1988 • Theo Van Rompay • Dan maar de RAT afschaffen?
benoemd uit deskundigen op het gebied van de toneelkunst en uit vertegenwoordigers van de directeurs van instellingen voor toneelkunst en de toneelauteurs...hij/zij zou volledig autonoom, op de wijze die hem of haar het beste past, bepaalde mensen of instellingen met een adviserende opdracht kunnen belasten

Nr. 25, Maart 1989 • Geert Opsomer • De nieuwe creatiepremies
De déontologie van instellingen als de RAT en een ad hoc-commissie als deze moet opnieuw bekeken worden

Nr. 25, Maart 1989 • Walter Moens • Schetsen voor een Vlaamse theateridentiteit
heeft in de vijftien jaar van haar bestaan weliswaar een bewuste theaterpolitiek gevolgd -- steun aan nieuwe initiatieven én aan de vernieuwende instellingen -- doch de feitelijke middelen die daartoe

Nr. 25, Maart 1989 • Klaas Tindemans • Beleidsmakers
bi-communautaire instellingen (Munt, Paleis voor Schone Kunsten, enz

Nr. 26, Juni 1989 • Klaas Tindemans • Voorstel en ontwerp van theaterdecreet
aantal voorstellingen speelt (160 per seizoen voor publiekrechtelijke instellingen, 100 voor het particulier initiatief). De door een openbaar bestuur opgerichte gezelschappen hebben nog enkele specifieke

Nr. 28, December 1989 • Dirk Verstockt, Klaas Tindemans, Luk Van den... • KRONIEK
Ze hadden in Vlaanderen een plaats opgeëist naast de bestaande instellingen en die niet gekregen: de subsidie die ze kregen was niet meer dan de droge korst brood die bedelaars in vroeger tijden werd

Nr. 29, Maart 1990 • Dirk Verstockt, Tom Decorte, Pol Arias, Luk... • KRONIEK
Ook in Vlaanderen raakten medewerkers van instellingen en scholen voor mentaal gehandicapten geïnspireerd om voorstellingen, revues, shows e.d

Nr. 32, December 1990 • Marianne Van Kerkhoven, Paul Corthouts • "...en het woord beleid wordt altijd het...
studenten van de school toegevoegd alsook enkele leraars en de directeurs van de samensmeltende instellingen...Artikel 11 Wanneer het gaat om erkende instellingen die activiteiten uitoefenen gericht op de gehele cultuurgemeenschap, bepaalt het decreet dat de financiële tegemoetkoming van de...zijn ontwerp stelt de Minister dat de erkenningsprocedure van de diverse instellingen en projecten nader bepaald zullen worden door de Vlaamse Executieve

Nr. 33, Maart 1991 • Caroline Derycke • Hervormingen Hoger Kunstonderwijs
tegenstelling tot de vlotte samenwerking in het vrije net tussen inrichtende macht en directie, komen de directies van instellingen uit het Gemeenschapsonderwijs vaak in conflict met hun inrichtende...macht, wat remmend werkt op de functionering van deze instellingen

Nr. 33, Maart 1991 • Paul Corthouts • Decreten voor Podiumkunsten en Hoger Kunstonderwijs hangende
Deze subsidievoorwaarde kan dan al logisch lijken, voor de instellingen die, avant-la-lettre, reeds bij de groep kunstencentra worden gerekend is dit niet evident


Toon volgende resultaten