Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


60 document(en) met "institutionele" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 13, April 1986 • Frank Peeters • Jan Oskar de Gruyter 1885 -1929
de triomf van de institutionele inertie op de creatieve dynamiek, van het opportunisme op het idealisme te symboliseren

Nr. 26, Juni 1989 • Danièle Stern • Le Guide d'Or du Théâtre Bruxellois
Die drie regisseurs behoren tot dezelfde generatie : die van het Jeune Théâtre dat de institutionele schouwburgen is ontvlucht, komaf heeft gemaakt met het monopolie van het theater l'Italienne en

Nr. 26, Juni 1989 • Klaas Tindemans • Voorstel en ontwerp van theaterdecreet
de macht van de traditie --institutionele tradities zijn onzinnig in het theater, zoals bijv...De kunstenaar formuleert zijn institutionele verlangens -- het artistieke initiatief -- en beide componenten vinden elkaar, zo rechtstreeks mogelijk (liefst zonder adviesraden, vindt de Greef) in een

Nr. 26, Juni 1989 • Inhoudstafel
Biedt de Raad van Advies voor Podiumkunsten meer garanties voor een autonoom artistiek beleid ? En vooral, wordt het nu mogelijk iets te doen tegen de institutionele verstarring en artistieke

Nr. 28, December 1989 • Klaas Tindemans • HET CENTRUMDECREET
De eersten hebben belang bij het voortbestaan van een decreet dat strakke institutionele normen oplegt -hun theater gedijt ongeacht de werkstructuur, hoogstens de fiscus is een probleem- en dat elk...institutionele omkadering kan kiezen en waarbij een beleidsmatige (=kwalitatieve) beoordeling plaatsvindt die aangepast is aan het artistieke werk en die andere politieke objectieven heeft dan een lineair ingevulde

Nr. 33, Maart 1991 • Johan De Boose • Tadeusz Kantor
Na talrijke etappes en conflicten zie ik vandaag duidelijk welke weg ik heb afgelegd en begrijp ik waarom ik zo hardnekkig het officiële en institutionele statuut geweigerd heb

Nr. 35, September 1991 • Klaas Tindemans • 'Was ist des Teutschen Vaterland?' De besmette...
Zelfkritiek en twijfel zijn de voorwaarden voor een confrontatie met de institutionele, politiek-ideologische en artistieke chaos die het Duitse kunstbedrijf, met name in de 'neue Lander', kenmerkt

Nr. 35, September 1991 • Theo Van Rompay • Het Theaterfestival 1991
De stap die Kaaitheater toen zette was een logische institutionele vertaling van de inhoudelijke koers die Hugo de Greef vaarde sinds 1977

Nr. 39, December 1992 • Benoît Vreux • Contract tussen kunstenaars en overheid
Deel 1: het institutionele kader

Nr. 41, April 1993 • Benoît Vreux • Verandering en continuïteit
Etcetera 39 schetste Benoît Vreux het institutionele kader van het theater in in Franstalig België

Nr. 45, April 1994 • Benoît Vreux • Het 'Jeune Théâtre': leven en dood van...
Als leden van de CAP werden vooral mensen genomen die vertrouwd waren met het theaterbeheer, directeurs van culturele centra of institutionele schouwburgen

Nr. 47, December 1994 • Herman Asselberghs • Jan & Sigrid & Lisa & Kurt...
dicht), institutionele bruggen opgeblazen (het veelbelovende theaterschooltje in de Beursschouwburg mislukte en de verstandhouding met de theatercritici verzuurde), het publiek werd op het podium gehaald en

Nr. 49, April 1995 • Herwig De Weerdt • Zoete littekens
Maar u weet, goede lezer, dat humor en satire de institutionele structuren niet vernietigen, maar juist in stand houden

Nr. 58, December 1996 • Eva van Schaik • Een dure misser
Een theaterdanscultuur, zowel in haar institutionele als mentaliteitsgeschiedenis, ontwikkelt zich niet los van een algemeen cultuurproces

Nr. 59, Maart 1997 • Rudi Laermans • Kunst, Hedendaagsheid, Techniek
Dit soort van naïef-kritische retoriek neemt de Kunst en haar institutionele context nog veel te veel op haar woord, en dicht hen daarom een socio-cultureel belang toe dat ze al lang niet meer

Nr. 66, December 1998 • Peter Vantyghem • Roest op het huwelijk tussen woord en...
de veranderende tijd in grote mate verantwoordelijk voor deze evolutie, dan speelden in Vlaanderen ook institutionele factoren mee

Nr. 67, Maart 1999 • Pascal Gielen • Twintig jaar Kaaitheater: een kleine sociogenese
Hierdoor werd zijn institutionele zekerheid gedestabiliseerd: wanneer de kunstenaar of zijn creativiteit 'verdween', moest ook zijn organisatie opgedoekt worden, luidde de kritiek

Nr. 68, Juni 1999 • Stef Ampe • Manifest: De slag om geld, hondenpoep en...
De uitdaging voor advies- en subsidieverstrekkers is steeds of ze zich naar de letter van de wet gedragen of, integendeel, bijdragen tot de bevraging van het institutionele, wetgevende kader

Nr. 68, Juni 1999 • Pascal Gielen • De verdrongen bemiddelaar
Liefst buitenlandse belangrijke schouwburgen en festivals gelden als een institutionele garantie voor zijn 'geniale scheppingskracht'. Een weidse artistieke erkenning dankt de kunstenaar echter ten

Nr. 69, Januari 1999 • Guy Cools, Rudi Laermans • Talking 'bout my generation
De pioniersgeneratie van de 'tachtigers', die zoals je terecht opmerkt enkel het gevecht voor institutionele erkenning gemeenschappelijk heeft, vertrok ofwel vanuit een niemandsland (in het geval van...Waar de 'tachtigers' een lange incubatieperiode hebben gehad in de marge van de institutionele erkenning en zich allemaal enkele artistieke debacles hebben kunnen veroorloven, staat de jongste...een de-kip-of-het-ei-vraag) nooit zijn doorgebroken maar die in het slibspoor van hun 'peers' wel een zekere institutionele erkenning hebben verworven en althans wat de dans betreft de afgelopen jaren een