Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


21 document(en) met "integere" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 5, Januari 1984 • Daan Bauwens • NTG en De Sluipende Armoede op herkansing
Hij is de integere man die de moord op zijn vader erger vindt dan het verlies van zijn erfrecht

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven • In het teken van de recuperatie
een trend die gerecupereerd en gecommercialiseerd kan worden; ofwel met een integere opstelling die een na-werking wil begeleiden en de reeds door een voorhoede geassimileerde ideeën wil uitdragen naaar...Van de drie voorstellingen is deze zonder twijfel de meest eerlijke en integere in haar intenties, maar artistiek blijft zij de minst bevredigende

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
Teugels maakte me in geen geval 'kwaad' maar "goed gezind", waardoor ik reageer op zijn laag bij de grondse uitlatingen over de meest integere theatermaker die België ooit gekend heeft (spijtig genoeg

Nr. 14, Juli 1986 • Mark Deputter, Geert Opsomer • Taal in beweging, beweging in taal
Het valt me op dat ook integere kunstenaars willen dat hun werk het publiek aanspreekt

Nr. 15, September 1986 • De redactie • WENENDE VROUW
het gevecht van de integere theaterkunstenaar om een zinnige plek in deze maatschappij te verwerven, weer op scherp werden gesteld

Nr. 16, Januari 1987 • Gesprek in Wallonië
Het is een fiere en integere man

Nr. 24, December 1988 • Theo Van Rompay • Dan maar de RAT afschaffen?
kunnen hopen dat leden van de huidige RAT kordater zijn dan hun voorgangers en zich offensief opstellen vanuit een integere bekommernis om de kunsten

Nr. 27, September 1989 • Gunther Sergooris, Klaas Tindemans • DOSSIER VLAAMSE OPERA
integere ingesteldheid

Nr. 33, Maart 1991 • Luk Perceval • Theatermaker en criticus
Gelukkig beschikken we in dit taalgebied over enkel integere en vakbekwame critici die niet alleen het doodse theater te lijf gaan, maar er tevens voor gezorgd hebben dat mensen als Decorte, Bogaerts...Net zozeer als ik dat van toneelmakers verwacht dat zij hun bedrijf ter harte nemen vanuit integere artistieke overwegingen, evenzeer verwacht ik van de pers een integere reflectie

Nr. 35, September 1991 • Klaas Tindemans • 'Was ist des Teutschen Vaterland?' De besmette...
Maar deze utopie is achterhaald of verkeerd begrepen: een staatsbegrafenis op Sans Souci voor 'der alte Fritz' is niet direct de meest integere manier om het verleden te her-denken

Nr. 40, Februari 1993 • Marianne Van Kerkhoven • 'Hoe klein zijn deze bloemen'
Integere artiesten weten dat snel succes vaak verdacht is, dat wie werkelijk iets heel eigens wil vertellen en daarvoor op creatieve wijze de geëigende woorden / bewegingen / materialen zoekt, meestal

Nr. 41, April 1993 • Paul Goossens • Eric Antonis
Zonder integere kunstenaars - je hebt er ook andere, kunstemakers - verstart en verzuurt de samenleving, zoals bleek in Oosteuropa waar de kunst in dienst van het regime moest staan

Nr. 42, Juni 1993 • Herman Asselberghs • Een respectvolle worsteling
Zijn 'carrière' is een schoolvoorbeeld van integriteit, en doet meteen de vraag rijzen: kan 'het integere' niet evengoed tot een instituut verworden...Meer nog: wat is dat, 'het integere'? Raakt niet iedereen die de kunst instapt, in de marge of in het centrum ervan, bezoedeld

Nr. 46, Januari 1994 • Herman Asselberghs • Dar A Luz' Tight Right White
Van hun behoefte om te kunnen spelen en spreken vanuit een integere vrijplaats buiten de dominante imperatieven van de commerciële massamedia, buiten het hegemonistische éénrichtingsverkeer van de

Nr. 60, Juni 1997 • Griet Op de Beeck • De traagheid die twijfel toelaat
het rechtvaardigen van dingen omwille van de integere intenties van waaruit ze tot stand komen

Nr. 70, December 1999 • Marleen Baeten • Jeugdtheater XL
Maakt het zware gewicht van de infrastructuur echter nog een integere afweging van de artistieke prestaties mogelijk

Nr. 82, Juni 2002 • Loek Zonneveld • Heerlijk, helder toneelspelen!
Anders gezegd: dat hij deze twee aspecten niet uit de weg is gegaan, maakte van Lenny ook een persoonlijke, integere voorstelling over de pijn van toneelmaken...Freriks schreef: ‘Soms gedraagt de cast zich als een onbezonnen schoolklas in een blokhut op de heide, een andere keer weten de spelers op een intense en integere manier de tragedie tot leven te

Nr. 83, Januari 2002 • Marianne Van Kerkhoven • Werkverslag. Hoofdstuk I: Nuanceren: Over het innemen...
een integere, genuanceerde manier aanspreekt...Als niks meer moeilijk mag zijn, ais het enige wat telt is hoeveel volk er in de zaal zit, dan zijn we niet meer bezig met de zorg om integere cultuurbeleving, maar met pure consumptie, met

Nr. 93, Januari 2004 • Marianne Van Kerkhoven, Pieter De Buysser • Het 'buiten' verbeelden
het populistisch gedachtegoed enerzijds en de integere bekommernis om democratisering anderzijds

Nr. 94, December 2004 • Marianne Van Kerkhoven • Kanttekening
Misschien is dat wel het eerste gebod in de gelofte van de integere kunstenaar: 'Ik zal de taal ontmaskeren, mét inbegrip van mijn eigen taal'. etcetera 94 O O O 41