Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


41 document(en) met "interculturele" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Callens • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
Schechner doet alsof zijn interculturele optie één van de vele mogelijkheden is, maar interculturalisme kan alleen pluralistisch zijn

Nr. 4, September 1983 • Johan Callens • De politiek van de verbeelding
Schechner doet alsof zijn interculturele optie één van de vele mogelijkheden is, maar interculturalisme kan alleen pluralistisch zijn

Nr. 28, December 1989 • Dirk Verstockt, Klaas Tindemans, Luk Van den... • KRONIEK
Deze interculturele dimensie maakt van Bi-tef het meest internationale van de internationale festivals, waar breuken en bruggen, kieren en kloven zichtbaar worden tussen theatervormen die anders ver...Deze interculturele clash vinden we op alle niveaus van de programmatie terug...Ook specifiek vind je de interculturele noemer in een aantal produkties verwerkt: m.n

Nr. 42, Juni 1993 • Geert Opsomer, Erwin Jans • Prospero's offer
Meteen stelt zich ook de vraag naar de gemeenschap, de te vormen 'interculturele' gemeenschap, die zich niet langer in poli-tiek-economische categorieën laat beschrijven...Het is een offer dat niet langer te voltooien is in iets absoluuts, een offer waarin de offeraar zelf het kwetsbare slachtoffer is. De interculturele ontmoeting moet noodzakelijkerwijs leiden...Ethisch appèl De eigenlijke interculturele scène heeft pas in de jaren zeventig vorm gekregen op een ogenblik dat ook de deterritorialisering andere vormen begon aan te nemen

Nr. 49, April 1995 • Stef Ampe, Geert Opsomer • Over kannibalisme en verscheidenheid
Het uit zich in een open, verdraagzame en 'interculturele' opstelling...Het vreemde en het 'interculturele', bijvoorbeeld, zijn geen waarden op zich...Laat ons ook geen 'migrant' uitnodigen om iets 'aan het interculturele' te doen

Nr. 51, Augustus 1995 • Willy Westermann-Klep, Griet Van Laer, Martien Langman • Het mooiste en het vreselijkste theatermoment van...
Interculturele Koren-dag

Nr. 52, Januari 1995 • Bart Stouten • Op de wankele brug van woord naar...
interculturele omgeving in de grote steden

Nr. 53, December 1995 • Kurt Vanhoutte • De taal van de schouwburgen
PUBLIKATIE: CITY OF CULTURES Een nieuw boek in de IJsbergreeks Een boek over de relatie tussen theater en de interculturele omgeving in de grote steden

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Patrick Allegaert • Ontevredenheid is wat ons bindt
Ze kwamen van steden waar zich de laatste tijd een interculturele artistieke praktijk ontwikkeld had in de podiumkunsten, al dan niet in nauwe relatie met een stadsfestival: Los Angeles (L.A.Festival...Naast de euforische reactie die kunstenaars hebben ten aanzien van het ontstaan van een ontluikende wereldcultuur, maakt zij gewag van de 'dysforische' reactie: al die aandacht voor het interculturele...De interculturele dimensie in de podiumkunsten: Los Angeles, London, Brussel, Montreal, Brussel, Vlaams Theater Instituut, 1995, 104p

Nr. 58, December 1996 • Register Etcetera jaargang XIV (1996), nr 54...
De interculturele dimensie in de podiumkunsten: Los Angeles, London, Brussel, Montreal, Brussel, Geert Opsomer (red

Nr. 60, Juni 1997 • Ronald Geerts • Dictionnaire du théâtre van Patrice Pavis
Interculturele bekommernissen zetten Pavis, en tegenwoordig vele anderen met hem, ertoe aan correcties aan te brengen op de op westers ideeëngoed gesteunde theorie

Nr. 60, Juni 1997 • Jef Aerts • Het contaminerende spreken
Hoewel het hier natuurlijk niet om een interculturele productie gaat, vertelt de manier waarop de vreemdeling-Othello gestalte wordt gegeven, veel over de manier waarop een schouwburg kan reageren op...De ervaring dat men naar een moeilijk vatbare, complexe voorstelling zit te kijken, sluit netjes aan bij de theorie rond de interculturele hybriditeit (het derde model). Wat Ceremonia laat zien is één...Dat de voorstelling op zich als toneelwerkstuk niet steeds even sterk staat, heeft voor mij niet zozeer met het interculturele aspect te maken, maar veeleer met een aantal technische mankementen

Nr. 63, Maart 1998 • Barbara Baert • De kleuren van de geest
Het beeld wordt gesitueerd binnen interculturele tradities, waarbij niet alleen geografische en chronologische grenzen, maar ook de grenzen van het historisch onderzoek zelf verlegd worden

Nr. 64, Juni 1998 • Jef Aerts • Voorbij het tellen van verschillen
Misschien ontstaat in de context van Glokale Kunst de mogelijkheid of minstens de wil om diepgaande en gelijkwaardige interculturele ontmoetingen te ervaren...Migranten, het Latijns-Amerikaans centrum Sago, Vredeseilanden en Tony Van der Eecken, hebben ze zich met het volle gewicht in het interculturele discours binnen de kunsten geworpen...Het is in dezelfde optiek dat het jonge discours rond glokale kunst een aantal uitdagingen omsluit, zowel voor het publiek, de artistieke wereld, de interculturele sector, de ontwikkelingssamenwerking

Nr. 65, Januari 1998 • Sigurd D'Hondt • Multiculti als lifestyle voor linkse bourgeois
Echte interculturele ontmoetingen zijn schaars op wereldmuziekfestivals, precies omdat het wereldmuziekcircuit volledig afgestemd is op de behoefte aan exotica die leeft bij de blanke meerderheid

Nr. 69, Januari 1999 • Erwin Jans • Desoriëntaties in een multiculturele wereld
Dat interculturele beleid komt tot stand via meer informele en persoonlijke interacties, die niettemin ook bepaald worden door de impact van machts- en marktmechanismen...De houding van Bharucha is daarbij duidelijk: 'Het eerste dat we moeten doen bij ons streven naar gelijkheid in de interculturele praktijk is het losweken van het interculturalisme uit de grotere...De reflectie op een interculturele theaterpraktijk kan daar een bijdrage toe zijn

Nr. 70, December 1999 • Marianne Buyck • Straffe mannen en madammen
het ondoorzichtige en de complexiteit van de interculturele ontmoeting

Nr. 76, Maart 2001 • Erwin Jans • Het meervoud van de multicultuur
Vaak ontbreekt in het Westen de nodige kennis om de interculturele dialoog goed te laten verlopen...Bharucha is een Indische theatermaker en theoreticus, die van Brooks interculturele dialoog weinig heel liet

Nr. 77, Juni 2001 • Erwin Jans • Gezocht: Aïsja, mosl., vr.
Leert ons dit alles iets over een interculturele artistieke praktijk

Nr. 80, Februari 2002 • Marleen Baeten • Theater is (niet) voor iedereen: het verschil...
stadsbezoek, interculturele ontmoeting, literatuur, film,... Het is de bedoeling dat de cursisten voldoende culturele en andere competenties verwerven om zich na twee cursusjaren zelfstandig te kunnen oriënteren