Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


130 document(en) met "inzichten" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Schechner is ook de auteur van enkele standaardwerken over theater (Environmental Theatre en Public Domain) en van een groot aantal artikelen waarin hij op een unieke manier theoretische inzichten en...Het gebeuren en de vormgeving hebben vaak een symbolische ondertoon, afgewisseld met realistische sequensen of elementen, en dat geeft het pubiek ruim de gelegenheid om naar eigen inzichten de puzzle

Nr. 1, Januari 1983 • Renate Klett • Is dit nog ballet, is het al...
Men kan zeggen dat Bausch de inzichten van haar leermeester Kurt Jooss op een verbluffende manier verder uitwerkt

Nr. 2, Maart 1983 • Johan Thielemans • Als kaal licht de onverhulde waarheid is,...
De beweging had een bezinning over het theater-feit met zich gebracht en de gewonnen inzichten zouden tot boeiende, soms onthutsende confrontaties leiden

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • Een badje water, een washandje en zeep:...
Achteraf zie je dat mijn intellectuele inzichten door hen emotioneel vertaald werden...inzichten

Nr. 3, Juni 1983 • Curtis L. Carter • HET IS THEATER ZOALS TE VERWACHTEN EN...
Een vuurtje Money kwam ongetwijfeld als een schok aan bij sommige theoretici die hun esthetische inzichten hadden geformuleerd aan de hand van meer traditionele kunstwerken...Deze drie stukken, Creative Hitier Act, Sea Salt of the Fields en After Art geven best zijn inzichten weer in de conflicten die creatief zijn in de kunst met zich mee brengen

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Callens • KAAITHEATER
Wat niet belet dat hij Barthes en Derrida diezelfde inzichten gunt door te verwijzen naar hun interesse voor de "denkbeeldige macht van theater" en dat hij grondig vertrouwd is met het werk van deze

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Wat niet belet dat hij Barthes en Derrida diezelfde inzichten gunt door te verwijzen naar hun interesse voor de "denkbeeldige macht van theater" en dat hij grondig vertrouwd is met het werk van deze

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Deze inzichten had von Horvath gewonnen in de crisis van de jaren dertig, en in de huidige economische toestand wordt deze tekst weer bijzonder pertinent

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Callens • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
De wrevel die Schechner opwekt wordt vergoed door zeer heldere inzichten

Nr. 4, September 1983 • Johan Callens • De politiek van de verbeelding
De wrevel die Schechner opwekt wordt vergoed door zeer heldere inzichten

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • OMTRENT WALTER T.
met Dirk Decleir toen die zijn eigen inzichten formuleerde

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Lea Daan, de éminence grise van de...
Hij zou immers niets toegestaan hebben dat niet werkelijk strookte met zijn inzichten over toneel

Nr. 8, September 1984 • Erna Metdepenninghen • Valerie Panov leidt nu de dans
geïnspireerd door volgende inzichten: er was een constante vraag vanwege publiek en inrichters in binnen- en buitenland naar avondvullende programma's, er was de vaststelling dat meer klassiek

Nr. 12, Januari 1985 • Klaas Tindemans • Brooks Mahabharata, het grote gedicht van de...
Zoals Hiro-shima fataal was voor 200.000 slachtoffers, maar naar inzichten leidde die nieuw, zelfs hoopvol klinken

Nr. 12, Januari 1985 • Johan Thielemans • PETER BROOK
Nieuwe technieken, andere inzichten in het toneelmaken waren niet te bespeuren...De invloed van het onderzoekswerk is klein, nergens ken ik iemand die zich beroept op nieuwe inzichten, die Brook zou aangeboord hebben

Nr. 12, Januari 1985 • Wil Beckers • VRIJE TRIBUNE: J'ACCUSE
inzichten omtrent de toneelproblematiek beschikt

Nr. 13, April 1986 • Klaas Tindemans • Gerardjan Rijnders en het Nationaal Ballet: Bacchanten
pak (het inhoudelijke kader, ruw geschetst, van de Bacchanten opent inzichten in individueel gedrag, niet omdat je het ziet, maar omdat je "verleid" wordt het erbij te denken en te voelen

Nr. 13, April 1986 • Klaas Tindemans, Marianne Van Kerkhoven • Oidipoes in de kinderkamer
Doen of niet doen Hier stoten we op één van de inter-pretatorische inzichten van de regisseur

Nr. 16, Januari 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Epigonenteater af; Need Company op
Marianne Van Kerkhoven vroeg Jan Lauwers en Simone Moesen naar hun inzichten

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Gunther Sergooris, Erwin... • K R O N I E K
tal van misvattingen en misbruiken, bekend onder de naam 'regisseurstheater': een regisseur die zelf auteur wil zijn, en Shakespeare, Molière en Tsjechow naar zijn hand en inzichten zet, of in de mond