Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


65 document(en) met "isolement" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 1, Januari 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
het isolement gezonder dan de structuur ? Is slopen beter dan bouwen ? Is nadenken zonder tot daden te komen beter dan doen wat eigenlijk niet mag

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
De vervreemding van het publiek is te groot geworden door het isolement, het vals intellectualisme, het mythische

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • Over de noodzaak van een sprong in...
Dat is weer het typisch Duitse isolement

Nr. 4, September 1983 • Dirkje Houtman • Globe op zoek naar liefde en geluk
Binnen de beslotenheid van het isolement woekert hij met zijn talenten en tot nu toe met succes...Beide stukken spelen zich af in een besloten ruimte waar de conversatie zonder inmenging van buitenaf kan gisten, ïn dit verband is het veelzeggend dat ook Brie zusters zich afspeelt in een isolement...Dat is geen toeval ert moet opgevat worden als een verwijzing naar het eigen isolement

Nr. 6, Maart 1984 • Geert Opsomer • Arca haalt Starkadd uit het museum
Vanuit dit isolement komt Starkadd niet tot positieve affectieve omgang met Hei-ga...Deze ingreep bevestigt nogmaals het geestelijke isolement van Starkadd...Hoe heldhaftig Starkadds woorden ook klinken, hij is een antiheld door zijn neurotisch gedrag en zijn relationeel isolement

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
dezelfde lijn verkiest Luk P. het broeierige isolement van een plexiglazen kubus, boven de kilte van de omringende, ruime filmzaal

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
Maar: om de conflictueuze familierelaties binnen het uitzichtloze isolement van de familie Pattini, om de zuivere kinderlijke liefde tussen Andrea en haar broer Thomas, om de machteloosheid van het

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
De veiligheid van het isolement, dat inderdaad veel oorlogsonheil aan de Zwitsers heeft doen voorbijgaan, heeft geleid tot twee akelige trekjes bij het officiële Zwitserland: de "Enge", dat is de

Nr. 14, Juli 1986 • Geert Opsomer • Staatsprijs voor René Verheezen
Vrijheid is enkel te bereiken in het isolement van het subject, maar dat heeft als keerzijde eenzaamheid, abnormaliteit...Zij geven uitleg en vertellen heldere verhalen zodat hun isolement ongeloofwaardig wordt...isolement

Nr. 17, Maart 1987 • Michel Uytterhoeven • Op zoek naar de "next wave"
BAM doorbreekt voor theatermakers en choreografen een soort Newyorks isolement en opent de poorten naar de rest van het continent...Het breekt hun isolement en moet beschouwd worden als meer dan alleen maar een exta geldkraan". Ruth Mayless van de Ford Foundation, hoofdsponsor van het NPN, heeft de hele conferentie

Nr. 18, Juni 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Kinderen hebben recht op theater
aan getrokken wordt: - indien de kindertheaters zelf erin slagen om de aanzetten tot professionalisering een stabiele basis te geven en de bereidheid blijven tonen om hun isolement te doorbreken

Nr. 18, Juni 1987 • Marianne Van Kerkhoven • De Glamour en Glitter van het Vlaamse...
Maar is het dat niet altijd geweest en zo niet wanneer en hoe is het dan in zijn isolement terechtgekomen

Nr. 19, September 1987 • Greet Pernet • Een kunst die het zien uitschakelt
Simultaan is een verhaal over onmacht, isolement en diepe eenzaamheid

Nr. 20, December 1987 • Luk Van den Dries • De schriftuur van Blauwe Maandag Compagnie
De omgeving reageert op zo'n voldongen feit op een averechtse manier: het isolement wordt niet aanvaard, men probeert de ander terug in te lijven

Nr. 25, Maart 1989 • Thierry Lewyllie • Het carnaval van Romans
En zolang dat volkstoneel zich in zijn isolement blijft ontwikkelen, zal daar vermoedelijk weinig verandering in komen

Nr. 25, Maart 1989 • Walter Moens • Schetsen voor een Vlaamse theateridentiteit
Een langdurig cultureel isolement in een over-, wegend Franstalig milieu heeft dit in de hand gewerkt

Nr. 29, Maart 1990 • Luk Van den Dries • PAVLOV
Dat maakt je bewust van het rare maatschappelijke isolement waarin je als kunstenaar altijd verkeert

Nr. 30, Juni 1990 • Gunther Sergooris • De macht van het uur blauw
opgedrongen maatschappelijk isolement als essentie van haar wezen verheerlijkt

Nr. 32, December 1990 • Dirk Verstockt, Alexander Baervoets, Sigrid Bousset, Johan... • K R O N I E K
Maar zijn afwezigheid daarna brengt Casanova in confrontatie met zichzelf : zonder de ander houdt de fantasiewereld geen stand, wordt het isolement ondraaglijk

Nr. 34, Juni 1991 • Gunther Sergooris • Jakob Lenz
Het is ook een plaats van isolement en vereenzaming